Jump to content

[LSFD] El Kitapçığı


Vialoca
 Share

Recommended Posts

LOS SANTOS FIRE DEPARTMENT  SERVICES

 

  2004986562_LSFDLOGO.png.0a610418bef5231021a9cf8b420adfff.png


 

Acil Durum Müdahale Rehberleri ve Temel Bilgilendirilmeler

ÖNSÖZ

Bu kitapçık Los Santos Fire Department bünyesinde görev alan ve görev alacak tüm personelin okumakla hükümlü olduğu ,görev işleyiş ve ekipmanlarımız hakkındaki temel bilgileri içeren bir el kitapçığıdır.


İçindekiler


1.    Genel İşleyiş Mekanizması ve Birimler Hakkında Bilgilendirmeler
2.    EMS Olay Yeri İnceleme Ve İlk Yardım Müdahaleleri
3.    Temel İlk Yardım Rehberi
4.    EMS Biriminde Kullanılan Temel Aygıt ve İlaçların Kullanımı
5.    EMS Biriminin Genel Vizyon Ve Misyonu Hakkında Genel Bilgilendirme
6.    Fıre Departmant Yangın Söndürme Araç Gereç ve Malzeme Bilgisi Rehberi
7.    Fıre Departmant Arama Kurtarma Araç Gereç Ve Kullanım Bilgisi
8.     Fıre Department El Kitapçığının amacı ve Özeti.
   
1. Genel İşleyiş Mekanizması ve Birimler Hakkında bilgilendirmeler
Los Santos Fıre Department Bünyesinde görev almakta bulunan temel iki birim ve bunların kendi içerisinde bulunan alt birim teşkilatlandırmaları mevcuttur, temelde işleyiş olarak LSFD Misyonuna baktığınızda açıkça göreceğiniz yegane işleyiş mantığı, her türlü çevre koşulunda  ve acil durumda ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaşılarak en efektif müdahelenin sağlanarak yardımcı olunmasıdır, LSFD Olarak şehirde gerçekleşecek hertürlü doğal afet, kaza ve benzeri yardım gereği oluşturacak olaylarda vatandaşlarımıza en doğru müdahaleyi en kısa sürede gerçekleştirebilmek adına çalışmakta ve çalışmalarımızı geliştirmekteyiz. İtfaiye Departmanı şehirde gerçekleşen türlü doğal afet ve İtfaiye'ye ihtiyaç doğuran her türlü kazada vatandaşlarımıza ve şehrimizde yaşayan canlılara yardım etmeyi kendine görev edinmiştir.Acil Yardım Servisleri olarak adlandırığımız EMS Birimimiz ise şehirdeki toplum sağlığını korumak adına hastane içerisinde ve ihtiyaç doğduğu her an şehrin her noktasında vatandaşlarımıza ulaşarak sağlık hizmetlerini sürdürmektedir, Alanında uzman hekimler ile en doğru müdaheleyi en kısa sürede gerçekleştirme amacıyla çalışan birimimiz güncel teknolojik tüm donanımlara sahip olup dünya standartlarında hizmet verebilmek adına kendini sürekli geliştirmektedir.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2. EMS Olay Yeri İnceleme Ve Müdahale Rehberi
Olay yeri İnceleme ve İlk müdahale noktasında yetkilendirilmiş Ems Personelleri en hızlı şekilde olay yerine varmak ve doğru müdahale ile kişilerin sağlığını korumak adına eğitilmiş ve görevlendirilmiştir.

Dipnot:(Temel Bilgilendirme): İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark!
İlk Yardım herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerin olay yerine gelişi gerçekleşene kadar şahsın hatta tutulması ve durumunun kötüye gitmesinin önlenmesidir, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan ilaçsız uygulamalardır!!
Acil Tedavi ise bu konuda ehliyetli kişilerce yapılan tedavi edici özellikli ilk müdahaleler zinciridir ve yetkisiz kişilerin yapması yasalara göre suçtur!
2.1 Olay Yerine Varış ve İlkYardımın Temel İşleyişi
Olay yerine varan ekipin yapması gereken temel şey kaza yada olay mahalini kontrol altına alarak temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır, yaşanan olayın durumuna bağlı olarak yapılacaklar sıralaması değişse bile unutulmaması gereken ilk nokta olay yerini kontrol altına alarak vatandaşları paniğe sürüklemeden yaralı şahıslara müdahaleye başlamaktır.Bunun için çevredeki vatandaşların olay mahalinden uzak tutulması ve bölgenin kontrol altına alınması yeterlidir.

1996918129_olayyeri.jpg.76502aef7b47d0a5d15dc0ded10694f3.jpg
 
2.2. Olay Yerindeki Hasta Sayısının Tespiti ve Destek Talebi
Olay yerinin kontrol altına alınmasının sonrasında acil durum tespiti yapılarak olay yerindeki hasta sayısının durumu tespit edilmedilir, eğer ambulans ekibinin müdahale edebileceğinden çok yaralı mevcut ise, 911 Destek hattına telsiz aracılığıyla bağlanılarak olay yerine destek ekiplerin yönlendirilmesi talep edilmelidir, Destek talebinin ardından ilk gözlemler yapılarak kritik hastaların müdahalelerine en hızlı şekilde başlanmalıdır.

2.3 Yaralıya İlk Yaklaşım
Hastaya ve yaralıya ilk yaklaşım müdahale ve tedavi zincirinin en kritik noktası olabilmektedir, öncelikle yaralıların bilinç durumları kontrol edilmeli buna göre durum değerlendirmesi yapılmaldır, eğer hastada bilinç yok ise mutlak suretle yapılması gereken ilk kontrol İlkyardımın ABC'si olarak adlandırılan kontrol zinciridir!.

abc.jpg.4b55b03cb6845f2fea906d24fffab3c2.jpg
 
İlk Yardımın ABC'si Nedir ?

1.Aırway(Hava yolu değerlendirmesi): Yaralı bireyin Nefes yolunun açık olup olmadığının kontrolü  yapılması gereken ilk tespittir,Eğer hava yolunu tıkayan herhangi bir yabancı madde var ise acilen müdahalede bulunarak havayolunun açılması sağlanmalıdır.

2.Breathing(Solunum):Kazazedenin hava yolunun açık olduğundan emin olunmasının ardından  yapılması gereken temel kontroldür, Bak Dinle Hisset Methoduyla 10 saniyelik periyotlar halinde Hastanın solunum hareketleri takip edilmelidir.
Bak: Göz ile göğüs kafesi ve ağız bölgesi izlenerek solunum hareketi tespit edilmelidir.
Dinle:Hastanın Ağız bölgesine kulak ile yaklaşarak solunum olup olmadığı dinlenmelidir.
Hisset: İlk iki adımdan sonra solunumda sorun olmadığına kanaat getirilirse dinlemedeki gibi solunum hissedilmeye çalışılmalıdır, eğer solunum yok ise vakit kaybetmeden suni teneffüse başlanmalıdır!!
3.Circulation(Dolaşım):Dolaşım değerlendirmesi için ilkyardımcı; çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde ise kol atardamarından 3 parmakla 5 saniye süre ile nabız almaya çalışmalıdır. İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve nabız varsa derhal koma pozisyonuna getirerek diğer yaralıların değerlendirilmesine başlanmalıdır.


Koma Pozisyonu:Bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen hastalara yada kazazedelere uygulanan ve hastanın kusması halinde soluk yolunun tıkanmaması,kustuğunu yutmaması için uygulanan acil ilk yardım uygulamasıdır. Kafatası ve omurgası yaralanmış kişilere koma poizsyonu uygulanmaz!
Yetişkin Hastada Koma Pozisyonu

Koma pozisyonunu hastaya yada yaralıya uygulamak için yapılması gereken adımlar şu şekildedir;
⦁        Öncelikle hastanın yada yaralının güvenliği ve müdahaleyi yapacak olan kişinin güvenliği sağlanır
⦁        Hastanın bize yakın olan kolunu, başına paralel olacak şekilde yere uzatıyoruz
⦁        Bize uzak olan kolunu, bize yakın olan omuzuna yerleştirip, hastanın dirseğinden destekliyoruz
⦁        Bize uzak olan bacağını dik açı olacak şekilde katlıyoruz
⦁        Bize uzak olan omuz altından ve kalça altından yada kemeri varsa kemerinden, hastayı sarsmadan tek hamle de kendimize doğru çeviriyoruz
⦁        Çevirdiğimiz zaman diz ile dirsek yere düşmüş olması gerekir
⦁        Üstte ki bacağı hafifçe hastanın karnına doğru çekiyoruz
⦁        Hastanın 2-3 dakikada bir soluğunu kontrol ederek 911 acil gelene kadar başında bekliyoruz.

koma.jpg.ad39cf25dbc6d01aa46ec47a55b8faa3.jpg
 

Hastada Kalp atışının bulunmadığı durumlarda ise Cardio Pulmoner Resuscitation-CPR(Kalp Masajı) Uygulamasına başlanmalıdır.

CPR'ın amacı durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır halie getirmektir,BİLİNCİ AÇIK HASTAYA Asla CPR Uygulaması yapılmaz! Sadece "Kardiyak Arrest" durumundaki yani kalbi durmuş hastalara uygulanır.

CPR'ın Adımları
⦁     Boyun travması şüphesi varsa alt çene itme (jaw thrust) işlemi uygulanarak solunum yolu açık hale getirilir.
⦁    Travma şüphesi yoksa, bir elle kişinin alnı diğer elle de çenesi tutularak hastanın başı geriye doğru itilir. Buna baş geri çene yukarı (head tilt chin lift) manevrası adı verilir. Bu yöntemler sayesinde solunum yolu açılacaktır, hastanın nefes alıp almadığı ve solunum yolunun bir nesne tarafından tıkanıp tıkanmadığı daha kolay bir şekilde kontrol edilebilecektir.
⦁    Eğer tıkalıysa, öncelikle orada bulunan maddeler temizlenmelidir. Solunum yolunun temizliği, CPR işlemlerine başlamadan önce hasta yan çevrilerek daha kolay yapılabilir. CPR’ı yapacak kişi solunum yolu temizlendikten sonra hastanın yan tarafına geçip uygulamaya başlaması gerekir. İkinci bir yardımcı varsa, hastanın baş kısmında, suni solunum için solunum yolu açıklığı manevrasını sağlayıp hazır beklemelidir.
⦁    Kişi nefes almıyorsa ve kalp atışı yoksa hastanın burnu kapatılır ve ağız yoluyla iki saniye boyunca kurtarıcı nefes üflenir. Hava geçirgenliği olan bir bez ağız üzerine koyularak hijyen sağlanabilir. Ağız yoluyla verilen nefes sayesinde hastanın göğüs kafesinin yukarı doğru hareket etmesi gerekir. Göğüs kafesi hareket etmezse nefes vermeye devam edilmelidir. Güçlü şekilde nefes üflenmesine rağmen hastanın göğüs kafesi hareket etmiyorsa hava yolunda bir tıkanıklık söz konusu demektir. Öncelikle bu tıkanıklığın temizlenmesi gerekir. Hastanın akciğerlerine dakikada yaklaşık olarak 0.8 – 1.2 litre hava üflenmelidir. Bu hacmi her iki yanağınızı balon üfler gibi şişirerek sağlayabilirsiniz.
⦁    Dışarı üflediğimiz havanın tamamı karbondioksit gazı değildir. Bir kişiye verdiğimiz solukta, onun ihtiyacını karşılayacak kadar oksijen vardır.
⦁    Hastaya 2 kere nefes verdikten ve göğüs kafesinin hareket ettiğini gördükten sonra kalp masajına başlanmalıdır. Sternum (iman tahtası veya göğüs kemiği) olarak bilinen bölümün alt ve üst noktaları belirlenir. Parmaklar yardımıyla hayali olarak alt ve üst olacak şekilde iki eşit parçaya ayrılır. Tespit edilen alt bölüme kurtarıcı kişi avuç içinin bilekle birleştiği kısmını yerleştirir. Diğer elini hastanın göğüs kafesinin üzerine yerleştirdiği elinin üzerine koyar ve altta kalan elin parmaklarını göğüs kafesine değmeyecek şekilde yukarı kaldırır. Bunun sebebi, uygulanacak baskının kaburgalara zarar vermesini önlemek ve gücün direkt olarak sternuma iletilmesini sağlamaktır. Uygun el pozisyonu bozulmadan ve kollar dirseklerden kırılmadan dik bir açıyla omuz ve belden destek alınarak kalp masajına başlanır. Bastırma süresi, serbest bırakma süresine eşit olmalıdır. Gevşetme fazında göğsün normal pozisyonuna dönmesine izin verilmelidir.
⦁    Gücü etkili şekilde iletmek için kollar dik bir açıyla konumlandırılmalıdır. Aksi halde CPR uygulayan kurtarıcı fazla efor sarf ederek hızlı şekilde yorulur. Omuz ve belden destek alarak, vücut ağırlığını da kullanarak hastanın göğüs kafesi yaklaşık 5 cm kadar aşağı indirilmek suretiyle bastırılır ve bırakılır. Bu şekilde dakikada 100-120 baskı hızıyla, yaklaşık saniyede bir defadan daha hızlı olacak şekilde 30 kere baskı uygulanır. 30 baskı yaklaşık 20 saniye kadar sürmelidir. Kalp masajını sayarken tek basamaklı sayılar arasında “ve” demek suretiyle ritm ayarlanabilir (örneğin: 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve …), çift basamaklı sayıların söylenişi daha uzun sürdüğü için bunların arasına “ve” kelimesini eklemeye gerek yoktur (örneğin: … 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30). Sonra hastaya tekrar 2 nefes verilir. Hasta kendiliğinden nefes alıp verene veya sağlık ekipleri gelene kadar 2 nefes ve 30 kalp mesajı şeklinde CPR uygulamaya devam edilir. 2 nefes ve 30 kalp mesajı turuna “1 siklus” adı verilir. Her 5 siklus tamamlandığında hastadaki yaşamsal bulgular kontrol edilmelidir.

cpr.png.263a4d1985e8652807b6713daffece90.png
 

⦁    Kurtarıcı tek kişiyse kalp masajı esnasında hastanın göğüs kısmının, suni solunum esnasında da başının yan tarafına zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde geçmelidir. CPR uygulaması sırasında hastanın yanında iki kişi varsa birisi kalp masajı yaparken diğeri akciğerlere hava üfleme (suni solunum) işlemine devam edebilir. Kalp masajı çok yorucu bir işlem olduğu için 2 dakikada bir yer değiştirilebilir.
⦁    Solunum ve kalp atışı geri geldiyse hasta yan tarafına döndürülerek iyileşme (recovery) pozisyonu verilmelidir ve yaşamsal fonksiyonlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

cp2.png.58f486b7cbf7bf5ecf4cd5dcc98c6f34.png
 

2.4 İlk Müdahale Sonrası Hasta Sevk hazırlığı ve Sevk İşlemleri

Olay yerinde durum tespiti yapılan hastalarımızın yaralanma durumlarına ve vuku çeşitlerine görem müdahaleleri gerçekleştirildikten sonra en hızlı şekilde hastaneye sevk işlemleri başlatılmalıdır.İlk müdahalenin ardından hastaların taşınması ve gerekli müdahalelerin ambulansta yapılarak sevk işlemleri başlamalıdır.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3. Temel İlk Yardım Rehberi
 

3.1 İlk Yardım: Suni Teneffüs:

1508072016_suniteneffs.jpg.a4a553f96648bc1917206f7b4424de66.jpg
 

⦁        İlk olarak kişi yan yatırılarak ağızdaki yabancı cisimler çıkartılır.
⦁        Sonra kazazede tekrar sırt üstü yatırılır.
⦁        İşaret parmağımızla ağızdaki kalan yabancı cisimler çıkartılır.
⦁        Kazazedenin sağ tarafına diz üstü çökülür.
⦁        Sağ elimizle kişinin boynundan yukarı doğru kaldırarak nefes yolu açılır ve elimiz burada tutulur.
⦁        Sol elimizle de burun delikleri tıkanarak vereceğimiz nefesin geri çıkması engellenir.
⦁        Kazazedenin ağzına, dudağımızı tam temas ettirerek normalde verilen nefesin biraz daha fazlası üflenir. Çok fazla değil normalin birazcık daha fazlası yeterli.
⦁        Kişinin göğüs kafesi nefes verdiğimizde şişecektir. Bu işlemi nefes alıp verinceye kadar tekrar etmeliyiz. Yetişkinlerde bu işlem 15 kez tekrarlanmalıdır.
3.2 İlk Yardım: Ateşli silahla yaralanmalar:
⦁    Ateşli silah yaralanması sıklıkla karşılaşabilen bir durumdur. Bu durumda öncelikle kurşun giriş yerini saptamak gerekir. Kurşun içeride mi? Yoksa delip geçmiş mi? bunu bilmek gerekiyor. Kanama bölgesinin kanama yoğunluğunu azaltmak için, yapabilecekleriniz şunlardır; Eklem bölgesi ise, (kol, bacak) turnike işlemi uygulamak. Bu işlemi bir süre yapacaksınız sonrasın da turnikelemeyi bırakıp dolaşımı tekrar sağlayacaksınız. Hastanın yoğun kan kaybının önlenmesine yardımcı olacaktır. Turnikeleme yaptığınız bölgeye spanç ile baskı uygulamayı da unutmayın. Eğer ki eklem bölgesinde değil ise, tampon yapmak dışında yapabileceğiniz bir acil müdahale yoktur. Kurşunu çıkartma girşimin de bulunmayın, bir damara denk gelmiş olması hastanın ölümüne sebebiyet verebilir. Tampon yapmanın incelikleri şunlardır; kurşun bölgesi çok kirlendiyse, izotonik ile ıslatılmış spanç ile silinir, etrafına biraz batikon dökülebilir. Tamponlama işlemin de yoğun şekilde bası uygulanmalıdır. Hastanın acısı fazla olacaktır, bu durumlarda hasta olabildiğince hareketsiz tutulmalı, sakin kalınmalıdır. Geri kalan kısım sadece en kısa sürede hastaneye varmaktır. Asıl işlemler orada başlayacaktır.

3.3 İlk Yardım: Bayılma
⦁    Bayılmanın Tanımı: Beyine gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici tam veya kısmen bilinç kaybıdır.

3.3.1 Bayılmanın Nedenleri
⦁        Kan kaybı, kan görme
⦁        Kan basıncının düşmesi
⦁        Havasızlık
⦁        Beklenmedik bir olayla karşılaşma
⦁        Çok şiddetli ağrı
⦁        Stres
⦁        Açlık, kan şekerinin düşmesi
⦁        Kansızlık
⦁        Çok sıcak, yüksek ateş
3.3.2 Bayılmanın Belirtileri

⦁        Baş dönmesi, göz kararması
⦁        Soğuk terleme
⦁        Nabızda artma, zayıflama
⦁        Yüzün solması –
⦁        Solunumun sık ve yüzeysel olması
⦁        Kasların hareket edememe – Kusma, bulantı
⦁        Bilinç kaybının hemen oluşması
⦁        Kendinden geçme

3.3.3 Bayılmalarda İlk Yardım:

 
⦁        Temiz hava alması sağlanır
⦁        Sıkan giysileri gevşetilir
⦁        Şok pozisyonu verilir.
⦁        Sıcak tutulur
⦁        Duyu organları uyarılır. (Amonyak, soğan koklatılabilir.
⦁        Solunumu kontrol edilir.
⦁        Takma dişi varsa çıkarılır.
⦁        Yüzü soğuk su ile yıkanır.
⦁        Tokat atılmaz, yakın mesafeden uzun süre alkol koklatılmaz
⦁        Ayıldığında yeterli süre dinlendirilir.
⦁        Tüm bu yapılanlara karşın ayılamıyorsa komaya geçiş düşünülerek hemen bir sağlık kurumuna gönderilmelidir.

1179992322_baylma.png.43f8fc3bdc4d1919c64f200c08f9f0ab.png

 

3.4 İlk Yardım: Boğulma
⦁        Havayolu hala açıksa, kişiyi öksürmeye teşvik edin.
⦁        Yoksa, kişinin arkasında durun.
⦁        Onu desteklemek için kolunuzu boğulan kişinin belinin etrafına sarın.
⦁        Kürek kemikleri arasına 5 kez ard arda darbe uygulayın.
⦁        Yumruk sıkılır ve baş parmak üste gelir.El döndürülerek yumruk kişinin göğüs kafesinin altına yerleştirilir.
⦁        Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.
⦁        Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.

3.5 İlk Yardım:  İlk Yardım: Sara Nöbeti (Epilepsi)
⦁        Hastanın hareketlerini durdurmaya VE/VEYA engellemeye çalışmayın!
⦁        Hastayı güvenli bir yere yatırın veya alın!
⦁        Yaralayabilecek ucu sivri veya sert eşyalardan (Sivri köşeler vb.) hastayı uzaklaştırarak veya bunları hastanın yanından uzaklaştırarak hastayı koruyun!
⦁        Sıkı giysileri varsa giysilerini gevşetin (kravat, kemer gibi), şayet takıyorsa gözlüğünü çıkartın!
⦁        Sabit ve rahat olacak bir şekilde onu bir tarafa doğru yatırıp, tükürüğünün dışarı akması sağlayın. Rahat nefes alması için mümkünse ağzını ve solunum yolunu açık tutun!
⦁        Asla ağzına bir şey sokmaya veya koymaya (örneğin, dişlerini sıkıyorsa açmaya veya su vermeye ) çalışmayın!
⦁        Çene ile ilgili zorlayıcı hareketler zararlıdır!
⦁        Nöbet sırasında ilaç vermeye çalışmayın, kendi kendinize nöbetin geçmesine yönelik bir şey yapmayın! Soğan, kolonya vb. şeyler koklatmayın!
⦁        Epilepsi krizi olduğu bilinen bir kişi ise yapay solunum veya kalp masajı yapılmasına gerek yoktur!
⦁        Hastanın üzerinde epilepsi hastası olduğunu gösteren ve/veya öyle ise sizin neler yapmanız gerektiğini açıklayan bir kart, veya sağlık karnesi olup olmadığına bakın!
⦁        Nöbetinin bitmesini bekleyin!
⦁        Unutmayın ki, sıklıkla nöbet sonrasında kişi yorgun, ne yaptığını bilemez haldedir, dolayısıyla bu aşamada elinizden geldiğince sakin ve güven verici olun! Engellemeler olumuz olabilir ama açık bir cama veya yola doğru gitme vb hareketlere yumuşakça engel olun!
⦁        Nöbet hakkında verebileceğiniz bütün bilgilerin hem hastaya, hem de doktora yardımcı olacağını unutmayınız!

epilepsi.gif.af5395007d1ee5189ac49a993950a526.gif
 

3.6 İlk Yardım: Felç(İnme)
3.6.1 İnme Çeşitleri
⦁    İskemik İnme: Damarlar kan pıhtısı ya da zaman içinde plaklar ve yağ birikintileri ile tıkandığında oluşur. Tüm inmelerin % 85’iskemik inmedir.
⦁    Kanayıcı İnme: Beyindeki bir kan damarından beyne kan sızıntısı olduğunda meydana gelir. Görülme sıklığı iskemik inmeye göre çok daha azdır. Ancak inme sonucu ölümlerin % 30’undan sorumludur.

inme.jpg.efb566ecc86c8b0f39e1a026387bbb06.jpg

3.6.2 İnme Belirtileri
⦁    ol veya bacakta, özellikle vücudun sadece bir tarafında ani uyuşukluk ve güçsüzlük hissi.
⦁    Ani kafa karışıklığı, konuşma ve anlamada güçlük.
⦁    Aniden gözlerden birinde ya da her ikisinde görme kaybı
⦁    Nedeni bilinmeyen ani ve şiddetli baş ağrısı
⦁    Ani yürüme güçlüğü, sersemlik, denge ve koordinasyon kaybı


 

3.7 İlk Yardım: Zehirlenme

3.7.1 Zehirlenmenin meydana gelebileceği yollar
⦁        Sindirim yoluyla: En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Sindirim yoluyla alınan zehirler genellikle ev ya da bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkoldür.
⦁        Solunum yoluyla: Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla oluşur. Genellikle karbon monoksit (tüp kaçakları, şofben, bütan gaz sobaları), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz hijyeninde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ev temizleyicileri gibi maddeler ile oluşur.
⦁        Cilt yoluyla: Zehirli madde vücuda direk deri aracılığı ile girer. Bu yolla olan zehirlenmeler böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, ilaç enjeksiyonları, saç boyaları, zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden emilmesi ile oluşur.

3.7.2 Zehirlenmenin Belirtileri Nelerdir ?
⦁        Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal
⦁        Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, kaslarda ağrı, kasılma, hareketlerde uyumsuzluk, şok belirtileri
⦁        Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, oksijen yetmezliği nedeni ile ciltte kızarıklık, morarma
⦁        Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması


3.7.3 Zehirlenmelerde Müdahaleler

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
⦁        Bilinç kontrolü yapılır,
⦁        Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır, zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır,
⦁        Yaşam bulguları değerlendirilir,
⦁        Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir,
⦁        Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz,
⦁        Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir,
⦁        Üstü örtülür,
⦁        Tıbbi yardım istenir (911),
⦁    olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir; Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde tıbbi müdahaleye yardımcı olmak için
⦁    —Zehirli maddenin türü nedir?
⦁    —İlaç ya da uyuşturucu alıyor mu?
⦁    —Hasta saat kaçta bulundu?
⦁    —Evde ne tip ilaçlar var?

Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
⦁        Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır,
⦁        Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC),
⦁        Yarı oturur pozisyonda tutulur,
⦁        Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir,
⦁        Tıbbi yardım istenir (911),
⦁        İlkyardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri almalıdır,
⦁        Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır,
⦁        Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılmaz,
⦁        Yoğun duman varsa hastayı dışarı çıkarmak için ip kullanılmalıdır,
⦁        Derhal itfaiyeye haber verilir (911).

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
⦁        Yaşam bulguları değerlendirilir,
⦁        Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir,
⦁        Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır,
⦁        15–20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır,
⦁        Tıbbi yardım istenir (911).
Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?
⦁        Zehirlenmeye neden olan maddenin uzaklaştırılması (Kirli madde vücuttan ne kadar çabuk uzaklaştırılırsa o kadar az miktarda emilir),
⦁        Hayati fonksiyonların devamının sağlanması,
⦁        Sağlık kuruluşuna bildirilmesi (911).

zehirlenme.jpg.a998383edf222f483721fdf000f32ac2.jpg
 

3.8 İlk Yardım: Yanıklar

Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak katı maddelerle temas, asit/alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ya da radyasyon nedeni ile de oluşabilir.

Kaç çeşit yanık vardır?
3.8.1: Fiziksel yanıklar
⦁        Isı ile oluşan yanıklar,
⦁        Elektrik nedeni ile oluşan yanıklar,
⦁        Işın ile oluşan yanıklar,
⦁        Sürtünme ile oluşan yanıklar,
⦁        Donma sonucu oluşan yanıklar,

3.8.2 Kimyasal Yanıklar
⦁    Asit alkali madde ile oluşan yanıklar

Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir ?
⦁        Derinlik,
⦁        Yaygınlık,
⦁        Bölge,
⦁        Enfeksiyon riski,
⦁        Yaş,
⦁        Solunum yoluyla görülen zarar,
⦁        Önceden var olan hastalıklar.

Yanıklar nasıl derecelendirilir?

1.    derece yanık: Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır. Yaklaşık 48 saatte iyileşir.
2.    derece yanık: Deride içi su dolu kabarcıklar (bül) vardır. Ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesi ile kendi kendine iyileşir.
3.    derece yanık: Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görülür. Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aşamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur.

Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Yanık, derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu bölgeye bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar. Ağrı ve sıvı kaybına bağlı olarak şok meydana gelir. Hasta/yaralının kendi vücudunda bulunan mikrop ve toksinlerle enfeksiyon oluşur.
Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
⦁        Kişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur, koşması engellenir,
⦁        Hasta/yaralının üzeri battaniye ya da bir örtü ile kapatılır ve yuvarlanması sağlanır,
⦁        Yaşam belirtileri değerlendirilir (ABC),
⦁        Solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir,
⦁        Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır,
⦁        Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulur (yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından önerilmez),
⦁        Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır,
⦁        Takılan yerler varsa kesilir,
⦁        Hijyen ve temizliğe dikkat edilir,
⦁        Su toplamış yerler patlatılmaz,
⦁        Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler de sürülmemelidir,
⦁        Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür,
⦁        Hasta/yaralı battaniye ile örtülür,
⦁        Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır,
⦁        Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta / yaralının kusması yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı (1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı) verilerek sıvı kaybı önlenir,
⦁        Tıbbi yardım istenir (911).

Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
⦁        Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir,
⦁        Bölge bol tazyiksiz suyla, en az 15–20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır,
⦁        Giysiler çıkarılmalıdır,
⦁        Hasta/yaralı örtülmelidir,
⦁        Tıbbi yardım istenmelidir (911).

1465413841_yank.jpg.8aca57e190b8821e9d0010e9ab184360.jpg

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
⦁        Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır,
⦁        Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir, akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir,
⦁        Hasta/yaralının ABC’si değerlendirilmelidir,
⦁        Hasta/yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir,
⦁        Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir,
⦁        Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir,
⦁        Tıbbi yardım istenmelidir (911).
 
3.9 İlk Yardım: Elektrik Çarpması:
⦁        Güç kaynağını kapatın.
⦁        Eğer güç kaynağı kapanması mümkün değilse güç kaynağını yaralı kişiden hareket ettirmek için kuru, iletken olmayan bir nesne kullanın.

!EĞER KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA MARUZ KALIYORSA SAKIN DOKUNMAYIN!!

⦁        Mağduru bilinçli ve nefes alıp almadığını kontrol edin.
⦁        Yanmış bölgeleri steril gazlı bez, bandaj veya temiz bir bezle örtün.
⦁        Bir battaniye veya havlu kullanmayın çünkü gevşek lifler cilde yapışabilir!
⦁        Yaralı bir kişiyi, acil tehlike altında olmadığı sürece hareket ettirmeyin.
⦁        Elektrik çarpması yüksek gerilirm telinden kaynaklanıyorsa EN AZ 6 METRE UZAKTA DURUN

elektrik.jpg.03908b364d8c2f25cf81ecae705ae3be.jpg
 

3.10 İlk Yardım: Hipotermi
Hipotermi, normalde 37±0,6°C (36,4-37,6°C) olan vücut sıcaklığının 35°C'nin altına düştüğünde ortaya çıkan durumdur. Soğuk koşullarda uzun süre açık havada kalmak, yeterince ısıtılmamış bir evde yaşamak veya soğuk suya düşmek gibi nedenlerden ya da nedenlerin birlikteliğinden kaynaklanır.

3.10.1  HİPOTERMİ BELİRTİLERİ
⦁    Titreme (vücut sıcaklığı düştükçe titreme azalabilir ya da tamamen durabilir)
⦁    Konuşma bozukluğu veya mırıldanma
⦁    Yavaş veya sığ (yüzeysel) solunum
⦁    Zayıf nabız
⦁    Beceriksizlik veya koordinasyon eksikliği
⦁    Uyuşukluk veya enerji eksikliği
⦁    Uykuya meyil veya hafıza kaybı
⦁    Bilinç kaybı veya
⦁    Parlak kırmızı, soğuk cilt (bebeklerde)

3.10.2 Hipotermi Duruımunda İlk Yardım

⦁    Hipotermide olan bir hasta/yaralıya yardım etmeden önce soğuğa karşı yeterince korunduğunuzdan emin olun.
⦁    Mümkünse hasta/yaralıyı daha sıcak ve kapalı bir yere taşıyarak soğukla temasını kesin.Eğer bu mümkün değil ise, hasta/yaralının özellikle baş ve boyun bölgesini rüzgârdan koruyun. Soğuk zemin ile olan teması ortadan kaldırın.
⦁    Islak giysileri yavaşça çıkarın. Islak kıyafetleri ılık, kuru kaban, palto, ceket veya battaniye ile değiştirin.
⦁    Daha fazla ısınma gerekiyorsa bunu yavaş yavaş yapın. Örneğin; boyun, göğüs ve kasık bölgeleri başta olmak üzere vücudun orta kısımlarına ılık-kuru kompresler uygulayın.
⦁    Hasta/yaralıya, ilk yardımın genel ilkelerine göre önemli bir istisna oluşturmasına rağmen yudum yudum olacak şekilde yavaşça ılık, tatlı ve alkolsüz içecekler verin.
⦁    Doğrudan ısı uygulamayın. Bir ısıtma lambası veya sıcak banyo gibi bir yöntem kullanarak hasta/yaralıyı yavaş yavaş ısıtın.
⦁    Kollar ve bacaklar gibi uzuvları ısıtmaya çalışmayın. Uzuvları ısıtmak veya masaj yapmak kalbe ve akciğerlere ek yük oluşturabilir.
⦁    Hasta/yaralının sigara içmesine kesinlikle izin vermeyin.
⦁    Hasta/yaralıda bilinç kaybı var ancak hala nefes almaya devam ediyorsa;
⦁    Hasta/yaralıyı kurtarma (iyileşme, derlenme) pozisyonuna getirin.
⦁    Hasta/yaralıyı gözlemlemeye ve solunumunu kontrol etmeye devam edin.
⦁    Ancak hasta/yaralının solunumu durursa:
⦁    Temel Yaşam Desteğine başlayın.
⦁    Temel Yaşam Desteği; hasta/yaralı uyanıncaya, hareket edinceye, gözlerini açıncaya ve normal nefes alma başlayıncaya kadar; yardım (deneyimli sağlık ekibi) gelinceye ve devralıncaya kadar; devam edemeyecek kadar yorgun hale gelinceye kadar veya olay yeri sizin devam etmeniz için güvensiz hale gelinceye kadar kesilmemelidir.

hipotermi.jpg.cd26de266e809ccc89f28f117dd92982.jpg

 

3.11 İlk Yardım: Zehirli Hayvan Isırıkları

3.11.1 Arılar ve Eşek Arıları

Arılar özellikle ilkbahahar ve yaz aylarında doğada daha çok yer alırlar. Kovanda olduğu kadar yerdeki delik, çatlak vb kendi yaptıkları yuvalarda da bulunabilirler. Giydiğiniz parlak ve canlı renkler, güneşte ışıldayan takılar veya taze parfüm kokusu arıları kendinize çekmenize sebep olabilir. Bunun aksine salatalık kabuğu, nane, tarçın, sarımsak, vanilya veya kahve kokusu arıları sizden uzak tutabilir.
⦁    Belirtiler kısa sürer. Acı, yanma, şişme, kızarıklık, kaşınma gibi lokal belirtiler olur. Arı birkaç yerden veya nefes borusuna yakın bir yerden soktuysa ya da kişi alerjik bünyeli ise tehlikeli olabilir. Eğer bir alerjiniz yoksa arı sokmasının etkisi 24 saat içinde kendiliğinden azalarak geçer.
⦁    Arı iğnesi çıkarılabiliyorsa hemen çıkarılmalıdır. Ağrı ve şişlik için soğuk bir şey (buz torbası, soğuk sprey vb) uygulayın ve varsa oral bir antihistamin (antialerjik) verin.
⦁    Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır. Ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi olanlarda derhal tıbbi yardım alınmalıdır.
⦁    Hastanın alerjik reaksiyonu varsa (yüz, ağız, dudak, boğazda şişme, nefes alma ve yutkunmada zorluk, göğüste sıkışma, boğazda şişme, baş dönmesi vb) bir doz epinefrin (reçete gereklidir) enjekte edilebilir ve antihistaminik verilir. İkinci bir epi dozunu el altında tutarak ve her dört ila altı saatte bir daha fazla antihistamin vererek, en kısa sürede profesyonel tıbbi yardım alınmalıdır.
3.11.2 Kene

Bu tür kan emiciler, cilde gömülmelerine izin verilirse taşıdıkları hastalığı geçirme olasılığı vardır. (bazen birkaç saat yeterlidir). Bu yüzden doğada günde iki kez kendinizi kontrol edin. Doğada kene vb'den korunmanın ilk yolu uzun kollu kıyafetler ve pantolon giymektir. Kullanacağınız tozlukda (artı sürüngenlerde dahil) ilave koruma sağlayacaktır. Yada pantolon paçasını çorabın içine sokmakda benzer işlevi görebilir. Böcek kovucu spreyde korunmanıza yardımcı olabilir. (Bu konuda uzman yardımı almak iyi olacaktır.) Keneler daha çok bitkilerin yere yakın yapraklarının altında bulunur.
Kenenin ısırdığı anlaşılmaz ve eğer alerjiniz yoksa genelde bir belirti vermez.

 

kene.jpg.28c46a0c328a1e719a64f8d0ea7d40e2.jpg

Tespit ettiğinizde önce sakin olun. Keneyi kendiniz çıkarmanız gerekiyorsa şunları uygulayın. (Kenenin bir uzman tarafından çıkartılması daha güvenlidir.) Yanlış bir hareket yapıldığı takdirde kafası kopabilir ve içeride kalabilir. Keneyi cımbızla cilt seviyesinden nazikçe kenenin uzun eksenine dik olarak (deriden dik açı ile dışarı doğru) tutarak yavaşça dışarı doğru çekin. Büküp, çevirmeye çalışmayın. (eczanelerde kene çıkarmak için ürünler var. İlk yardım çantanızada bulunması faydalı olabilir.) Çantanızda cımbız benzeri birşey yoksa iplede bu işlemi yapabilirsiniz.
Bölgeyi alkol, kolonya, sabun vs ile temizleyin. Hastalık ve / veya olağandışı bir döküntü gelişirse, derhal doktorunuza başvurun. Kene yapıştıktan sonra 24 saat içinde çıkarılırsa zararı sıfıra yakın olacaktır. Bu adımdan sonra kendinizi 2-4 günlük süreyle belirtilere karşı takip edin.
Doğa yürüyüşünden döner dönmez duşa girmeyi rutinleştirin ve duşta vücudunuza kene kontrolü yapın. Giysilerinizde kalmış olabilecek haşereyi önlemek için olabildiğince yüksek ısıda yıkayın. Uzun süreli veya kamplı etkinliklerde ise gün aşırı kişisel temizliğinizi yapmalı, kıyafet ve kamp malzemelerinizi kontrol etmelisiniz.

3.11.3  Zehirli Örümcekler
Zehirli örümcek (örneğin Kara dul) ısırıklarını teşhis etmek oldukça zor olabilir (birçok ısırılan meydana geldiğinde ısırmayı hissetmez bile). Kusma, halsizlik, baş ağrısı, ateş ve şiddetli karın ve / veya sırt ağrısı olup olmadığına bakın. Bazı örümcek türleri ise sokabilir veya ısırdığı yer sadece kaşınabilir. Her ikisi için de yarayı temizleyin, bölgeye soğuk uygulayın ve hastaya ağrı için bir antihistamin (kaşıntı için) ve ibuprofen verin. Bir doktora görünün (endişelenmeyin, örümcek ısırmasından ölüm nadirdir).
3.11.4 Akrep Sokmaları
Kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşturur. Ağrı, ödem, iltihaplanma, kızarma, morarma, adale krampları, titreme / karıncalanma, huzursuzluk, havale gözlenebilir.
Sokmanın olduğu bölgeyi hareket ettirmeyin. Kişiyi yatar pozisyonda tutun ve yaraya soğuk uygulayın. Yara üzerine hiçbir girişim yapmayın ve en kısa sürede tıbbi yardım alın.
3.11.5 Zehirli Yılanlar
kal ve genel belirtiler olarak; bölgede morluk, iltihaplanma (1–2 hafta sürer), kusma, karın arısı, ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları, aşırı susuzluk, şok, kanama, psikolojik bozukluklar, kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği gözlenebilir.
İlk olarak, ısırılan kişi sakinleştirilir, kalp atım hızı düşürülür ve zehir yayılım hızı en aza indirilir. Isırılan bölge bol su ile yıkanır. Isırık bölgesine yakın yerdeki dolaşımı engelleyebilecek takılar (saat, yüzük, bilezik vb) ve sıkan kıyafetler çıkartılır. Bölgeye soğuk uygulanır. Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz. (Zehir emilmez) Isırılan kolu veya bacağını atelleyin, ancak kaldırmayın. Kurbanın yaşamsal bulgularını izleyin ve tıbbi yardım isteyin.

3.11.1.2 Enfeksiyon Belirtisi Gözlemi

 

    1) Artan ağrı, ateş, kızarıklık ve şişlik,
    2) Artan beyaz irin,
    3) Yaranın çevresindeki cildin hemen altındaki kırmızı çizgilerin gözlenmesi,
    4) Ateş.
    Bu belirtiler ortaya çıkar ve giderek kötüleşirse, en kısa sürede profesyonel sağlık desteği almalısınız.

3.12 İlk Yardım: Uzuv Kopmalarında İlk Müdahale

⦁    Hasta/yaralıyı sırt üstü yatırma
⦁    Hasta/yaralının bacaklarını 30 cm kadar yükseltme
⦁    Kanamayı durdurmak için kanayan yere veya baskı noktalarına bası uygulama. Bu önlemlerle kanama kontrol edilemiyorsa turnike uygulama
⦁    Kopan parçayı temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirme
⦁    Kopan parçanın konduğu torbayı buz içeren ikinci bir torbanın içine koyma
⦁    Torbayı temiz bir bez ile sarıp hasta/yaralı ile aynı vasıtaya koyma, üzerine adı ve soyadını yazma
⦁    Tıbbi birimleri haberdar etme (911)
⦁    Torbanın üzerine kopan uzuv parçasının sahibine ait kimlik bilgileri kaydedilir ve yaralı ile aynı araca konarak en çok 6 saat içerisinde sağlık kuruşuna sevki sağlanır.
⦁    Altın kural : Kopan parçanın konduğu torba, buz içeren ikinci bir torbanın içine konmalı (kopan parça direkt buz veya su içine konmaz)
⦁    Torba temiz bir bez ile sarılıp yaralı ile aynı vasıtaya konmalı, üzerine hastanın ad ve soyadı yazılmalı
⦁    Tıbbi birimler müdahalenin hızlandırılması için transport esnasında haberdar edilmeli

uzuv.jpg.aef58de61279aa4e194ca1e16462f67a.jpg

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4. Temel Malzemeler Ve İlaçların Kullanımı

Temel Bir ilk Yardım Çantasında Bulunması gereken Malzemeler ve Kullanım yöntemleri Aşağıda Listelenmiştir

⦁        Flaster:bir çeşit bant olarak bilinen ve tıp alanında kullanılan bir üründür. Herhangi bir tedavi görmüş olan bölgeyi kapatmak ve temas edilmesini engellemek için kullanılır.
⦁        Elastik bandaj/rulo sargı bezi ve gazlı bez: Diz dirsek gibi eklemlerde meydana gelen yaralanmalara iyi gelir. Dışarıdan gelen bakteri ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
⦁        Steril göz pedi:Göz yaralanmalarının tedavisinde, ameliyat sonrası göz bakımında, güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır.
⦁        Büyük üçgen bandaj (askı olarak kullanılabilir):Üçgen bandaj, vücudun değişik bölümlerinde bandaj ve/veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir, sonra bir ya da iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur.
⦁        Soğuk kompres torbası:, damarlara doğrudan etki ederek yumuşak dokular arasında kanın toplanmasını yani hematomu azaltarak ödem oluşumunu engelliyor
⦁        Pamuk:Yüzey temizliği için kullanılır
⦁        Yara bandı: Dikiş gerektirmeyen ufak çaplı kesilerin örtülmesi için kullanılır.
⦁        Steril kare gaz, yanık ya da yara içi tül bandaj: Hassas cilt dokularının dış ortamla bağlantısını kesmek için sargıda kullanılır.
⦁        Birkaç çift lateks içermeyen tek kullanımlık muayene eldiveni:İlkyardımcının müdahale sırasında hijyeni korumak için kullandığı temel eldivenlerdir.
⦁        Yapışkan rulo bant:örtü(spanç), tüp ve medikal aletlerin sabitlenmesinde kullanılan yapışkanlı materyaldir.
⦁        Vazelin:Hava ile teması kesilmesi gereken dokularda ve su ile temasın kesilmesinde kullanılır.
⦁        Çeşitli ebatlarda plastik torba
⦁        Makas ve cımbız, çakı
⦁        El dezenfektanı:Müdahalecinin hasta sağlığını koruması için kullanılır.
⦁        Antibiyotik merhem:enfeksiyon riskini engellemek için ufak yaralarda kullanılır.
⦁        Antiseptik losyon ve mendiller: Lokal sterilizasyon sağlanması amacıyla kullanılan hazır mendiller.
⦁        Göz yıkama solüsyonu
⦁        Ateşölçer
⦁        Steril salin solüsyonu:Salin ya da salin solüsyonu belli ölçülerde sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeren distile su çözeltileridir.
⦁        Cerrahi maske:Müdahalelerde kullanılan belirli standartlara uygun üretilmiş yüz maskesi.
⦁        Şırınga, plastik ilaç kabı veya kaşık
⦁        İlkyardım kitapçığı
⦁        Dezenfektasyon için hidrojen peroksit
⦁        Paslanmaz makas, cımbız, çengelli iğne
⦁        Atık poşeti

Bunların dışında EMS Biriminin ihtiyaç duyduğu, hastanemiz bünyesinde kullanılan çeşitli ekipmanlar aşağıda listelenmiştir.


⦁    X-ray(Tıbbi Görüntüleme Cihazı): Bu cihazlar kemik ve eklemlerin görüntülenmesinde halen rutin olan ve en fazla tercih edilen yöntemdir, doğumsal ya da sonradan kazanılan şekil bozuklukları, kireçlenmeler, kemik büyümeleri gibi birçok sorunu teşhis etmede yardımcıdır.Radyason içeriği sebebiyle zararları bulunmakla birlikte, Hamileler için yüksek risk taşımaktadır. Kas, tendon bağ gibi yumuşak dokuları göstermez. eklem kıkırdağı görüntüleme için yetersizdir.

1367951161_xray.jpg.718effe044d53ea794f6b167300c6b9d.jpg
 
⦁    MR(Manyetik Rezonans): Kas, kemik ve eklem sorunlarında, omurga ve diğer iskelet sistemini ilgilendiren ağrıların teşhis edilmesinde röntgen ve manyetik rezonans ( MR ), günümüzde halen en çok kullanılan teşhis yöntemidir. Radyason içermez, bazı girşimsel tanı ve tedavilerde yol gösterici olarak kullanılabilir, kas tendon gibi yumuşakl dokuları hemde kemiğin içini gösterebilir.Tomografi ise yumuşak dokuları iyi göstermez, sadece kemik dokuyu incelemede avantajlı olabilir.
En büyük olumsuz yanı, kapalı fobisi olan kişiler için sorun teşkil etmesidir, Açık Mr Cihazı hastanemizde bulunsada işlevselliği istenilen boyutta değildir.Vücudunda metal plaka olan kişiler ve kalp pili olan hastalar için uygun değildir!.

mr.jpg.eef8f96bd5956d70bfe0d7ad416ea957.jpg
 
⦁    EKG(Elektrokardiyografi): Elektrokardiyografi, kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi olayıdır.
Elektrokardiyografi, çoğunlukla göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, göz kararması ve bayılma gibi şikayetler ile kardiyoloji uzmanına başvuran kişilere çekilir. Herhangi bir riski bulunmayan ve tamamen güvenli bir test yöntemi olan EKG, yalnızca kalbin oluşturduğu elektriksel aktiviteyi kaydeder.

ekg.png.330272c671f760cc266be825beb3c575.png

 
⦁    Kan Sayım Cihazı: Laboratuvarımızda bulunan bu medikal cihazlar sayesinde kanın içerisinde yer alan çeşitli hücrelerin miktarlarını ölçebilmekteyiz.Kan sayım cihazlarında İmpedence Varitation Method – Elektriksel Direnç Değişimi, Laser Light Scatter – Lazer Işını Dağılımı ve Fotometrik yöntemler; kanın içinde yer alan hücrelerin sayımı için parametre sayısına bağlı olarak bu ikisi ya da üçü aynı anda kullanabilmektedir.

55465352_kansaym.jpg.84e79468c109ae9e3348fdb47d9056e4.jpg
   

⦁    Ultrason Cihazı:Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Bilinen hiçbir yan etkisi olmadığı için özellikle hamilelik sırasında en çok tercih edilen görüntüleme yöntemidir.(Hamilelik dışında, ağrı şişme ve enfeksiyon gibi durumlarda nedeni araştırmada, iç organların büyüme tespitlerinde, tiroit ve paratiroid incelemesinde ve daha bir çok durumda kullanılabilir)
 

ultrason.jpg.a0f7214120d3a35246afdd7312eaf9ae.jpg
⦁    Ameliyat Odaları:Mimari özellikleri bakımında yer ve duvar kaplamaları yıkanmaya dayanıklı bakteriyostatik maddeden yapılmış odalardır,standardizasyon koşulları gereğince Sıcaklık ve nem bakımından 18-24 C ısı ve %30 ila %60 arasında nem değerlerinin sağlnması gereken optimal nem değeri %40 olan odalardır.
Genel aydınlatma sistemleri 100lux, Ameliyat masalarının üzerindeki ışıklarda ise 50000-100000 Lux arasında olmalıdır
Temiz olmayan ortamlardan ameliyat alanına hava akımı engellenmelidir.
Havadaki bakteri miktarını azaltmak için standart ameliyathane vantilatörü kullanılır.
Havadaki Bakteriyi azaltmada ve cerrahi enfeksiyonları önlemede çalışanların sayısını sınırda tutmak ve gereksiz fiziksel hareketlerden kaçınmak da önemlidir.
Bazı ameliyathanelerimizde laminar flow havalandırma sistemivardır.Bu sistem enfeksiyon oranını %1'in altına düşürebilmektedir.

Ameliyathanede bakterilerin bulaşmasını en aza indiribilmek için üç ana bölge

Dış Bölge:Serbest(Yeşil) Alan
Orta Bölge: Temiz (Sarı) Alan
İç Bölge: Steril(Kırmızı) Alan

olarak ayrılmıştır.

Dış Bölge: Çalışanların hastane kıyafetinin  giyildiği bölümdür, bu bölümde ameliyathane çalışanlarıyla sınırlı iletişime izin verilen bölümdür.

Orta Bölge: Ameliyathane kıyafetinin giyilmesinin zorunlu olduğu bölgedir.
Temiz ve steril malzeme odası, Sterilazsyon ünitesi  ve Araç gereçlerin dağıtım ve kullanım alanları yer alır. Bunun yanı sıra fırçalama üniteleri, koridorlar, çalışma alanları ve depoların bulunduğu bölümdür. Galoş,başlık maske giymeyi gerektirdiğinden yarı sınırlı bölgede denilebilir.

İç Bölge:Steril ameliyat bölgesidir. Ameliyat sırasında gereksinim duyulabilecek steril araçların bulunduğu alanları içerir.


Ameliyat odalarının hazırlığı : Ameliyatı gerçekleştirecek olan ekibin üyeleri cerrahi el yıkama talimatına uygun olarak yıkanır. Ameliyathane hemşiresi ameliyathane hemşiresi görev tanımında belirtildiği şekilde ameliyat odasının hazırlığını gerçekleştirir ve ekibin giyinmesine yardım eder. Ekibin her üyesi kendi görev tanımı çerçevesinde ameliyat öncesi hazırlıklara katkıda bulunur.

2142883151_ameliyatmasas.jpg.00218eaea72bd4326c3d8b178366d804.jpg

 

Ameliyathanede kullanılan Temel  Cerrahi Aletler !

set.jpg.647daea147cf613ad6c3924172a7b85c.jpg

 


Bistüri; ameliyatta insizyon yerini açmaya yarar. Bistüriler, bistüri saplarına uygun bistüri uçları takılarak kullanılır.

Makas; kesme ve ayırma işlemleri kullanılır.

Mayo makası; fasya, adale ve kalın dokuların kesilmesinde kullanılır.
Diseksiyon makası; narin dokuları ayırma ve kesme işleminde kullanılan kıvrık uçlu makastır.
Kesme makası; dikiş materyallerinin kesilmesinde kullanılır
Klemp/pens/hemostat; klempler dokuda en az hasara neden olacak şekilde çeşitli uzunlukta dişli ve dişsiz olarak yapılmışlardır.

Çamaşır klempi; çamaşır, örtü, kompres ve bazı aletlerin çamaşır tutturulmasında kullanılan klemptir.

Tampon Klempi: Kanamayı durdurmada ve hastanın cilt temizliğinde kullanılır.

Ekartör: Ameliyat bölgesini daha fazla açmak için kullanılır.

Portegü: Dikiş atmak için iğnelerin yerleştirilmesinde kullanılır.

Aspiratör Ucu: Aspiratör hortumu ile aspiratör cihazını birbirine bağlayarak aspirasyon yapmaya yarayan alettir.

Forseps:Ameliyatlarda dokuları tutmakta kullanılır.

 

4.1 EMS Biriminde kullanılan İlaçlar hakkında genel bilgilendirme

İlaçlar ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgilendirilme, Birime katılımınızın ardından gerçekleştirilecek  yüzyüze eğitimlerde uygulamalı olarak verilecektir!.

 

drug.jpg.96ea2ce05ab812ae89bebfa347c12aaa.jpg

5..    EMS Biriminin Genel Vizyon Ve Misyonu Hakkında Genel Bilgilendirme
    LSFD Çatısı altında Faaliyetlerini sürdüren EMS Birimimizin genel işleyişindeki hedefinin ilk mottosu ÖNCE SAĞLIKTIR!

Birimimizde çalışan tüm personeller Los Santos Şehrinde yaşamını sürdüren tüm vatandaşlarımızın hayatlarını sağlıkla idame ettirebilmesi ve sağlık durumlarını koruyabilmeleri adına çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir, şehirde yaşayan her birbirey toplum kimliği ve sosyal kimliğinden bağımsız olarak şehrimizde tedavi edilme hakkına sahiptir.Önce Sağlık mottosuyla çıkılan bu yolda günümüz teknolojilerini yakından takip ederek çağımıza uygun şekilde tüm tedavi olanaklarını vatandaşlarımıza sunmaktayız.

EMS Biriminde çalışan tüm personeller kurumun iç tüzüğüne hakim olmalı tüzükteki tüm maddelerden ve genel etik kurallarından sorumlu olduğunu bir an olsun unutmamalıdır.Yaptırımlar sadece cezai işlem olması için değil toplum sağlığının öne çıkarılması için eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Sağlık ciddi bir iştir ve ihmallere yer verilmemelidir.Bireyler kadar EMS Personelide haklarını bilerek buna uygun şekilde davranmakla yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

 1200px-Star_of_life2_svg.png.8ad198ec1a786a4ee1b2f8ff64b9ca73.png

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6.Fıre Departmant Yangın Söndürme Araç Gereç ve Malzeme Bilgisi Rehberi

Bu Rehber İtfaiye departmanında görev alan personelin, Yangına müdahalede kullanacağı ekipmanların kullanımı hakkında temel bilgilendirme için hazırlanmıştır.

• Hortumlar
• Hortum Açma ve Toplama İşlemi
• Fikrasyon
• Redüksiyon
• Adaptör (Ara rekor)
• Rekor Anahtarı
• Çarık
• Monitörler
• Basınç Düşürme Sayacı
• Lanslar
• Su Lansları
• Köpük Lansları
• Hafif Köpük Jeneratörü (Turbex)
• Köpük Jeneratörü
• Köpük Melanjörü
• Espektör
• Şaplak
• Hava Aspiratörleri
• Portatif Söndürme Cihazları


Hortumlar:

Alıcı Hortumlar:

1140717144_atype.jpg.f213ec24ffbdb92d375b2c06acbfdade.jpg

 
İtfaiye literatüründe ‘’A’’ Tipi Hortumlar Alıcı Hortumlar olarak adlandırılır. Büyük çaplı
yangınlarda su temini sağlayabilmek için; deniz, göl, havuz gibi su kaynaklarından
Motopomp ve Su motoru olarak tabir edilen araçlarla su takviyesi yapmak amacıyla
kullanılır.
Verici Hortumlar: B tipi hortumlar
C tipi hortumlar
D tipi hortumlar olmak üzere üç çeşittir.
B Tipi (Verici) Hortumlar:
Suyun yangın yerine taşınmasını sağlayan hortumlardır. İçi kauçuktan ve poliüretandan
yapılmaktadır. Dış kısımları iplik veya dayanıklı kauçuktan üretilmektedir. Çapı 75 mm,
uzunlukları 20-25 metre, çalışma basıncı 12, patlama basıncı 50 bardır.
C Tipi (Verici) Hortumlar:Yangın mahallinde müdahale amaçlı
kullanılan hortumlardır. Yangınlarda dahili alanlara girişlerde kullanılan, içi kauçuktan ve poliüretandan yapılmış hortumlardır. Dış kısımları iplik veya dayanıklı kauçuktan üretilmektedir. Çapı 42-52 mm ,uzunlukları 20 metre, çalışma basıncı 12, patlama basıncı 50 bardır.

Hortum Açma Ve Toplama İşlemi :
⦁    Hortum açma işleminde hortumu açacak personel görüş alanının açık olduğu yöne doğruhortumu kuvvetle ileriye doğru iterek açma işlemini gerçekleştirir. Hortumun açılacağı alanda hortumun fiziksel yapısını ve işlevselliğini olumsuz yönde etkileyecek unsurların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Hortum toplama işlemi 2 kişi ile yapılır.
⦁    Hortum toplama işleminde bir personel hortum rekor uçlarını, üstteki rekor bir ayak boyu geride olacak şekilde dengeledikten sonra hortumu saran personelin tam karşısına geçer.
⦁    Hortum sarma işlemi hortumun katlandığı yerden başlar.
⦁    Yardımcı personel hortumu bacaklarının arasına gelecek şekilde dengeledikten sonra,sarma işlemini yapan personelle uyumlu bir hızla geriye doğru hareket eder bunu yaparken sarma esnasında oluşan bolluğu giderir ve hortumun düzgün sarılmasını sağlar.
D Tipi (Verici) Hortumlar:Bu hortumun adı yüksek basınç hortumudur. Bu hortumun içi iplik ile örülmüş ve dışı da lastik ile güçlendirilmiştir. 60 bar basınca dayanıklıdır.30-60 metre uzunluğundadır. Bu hortum sabit olarak çok maksatlı aracın arkasında bulunan pompanın üstündedir. Amacı ise ani müdahale gerektiren durumlarda olaya müdahale  etmektir.

70523644_dtipi.png.801186f5c9d1ab11b3e8b4302de1241a.png

 

Hortumların Bakım ve Kontrolü:
İtfaiyede kullanılan hortumların kullanıldığı alanlar herhangi bir malzemenin kısa zamanda yıpranmasına neden olabilecek nitelikte alanlar olduğu için; kullanım esnasında ve özellikle kullanma süreci tamamlandıktan sonra bakım ve temizliği yapılmalıdır. Bu uygulama hortum ömrünün uzamasını sağlamakla birlikte müdahale zamanlarında da gelişebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlar. Bu nedenle;

• Hortumlar kullanma süreci tamamlandıktan sonra iç ve dış yüzeyleri temiz su ile
yıkanmalıdır.
• Yıkandıktan sonra kapalı ortamda bekletilmemeli zira çürüme ve yıpranma süreci
hızlandırılmış olur. Açık alanlarda hortum askılarına asılıp kurumaya bırakılmalı,
• Kuruma işlemi esnasında yağmur suyuna maruz kalmamasına da özen
gösterilmeli
• Söndürme işlemi esnasında veya işlem tamamlandıktan sonra hortumlarda
herhangi bir hasar olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapılmalıdır.


FİKRASYON (DAĞITICI) :Yangınla mücadelede kullanılan önemli bir malzemedir. Bu malzeme itfaiye teşkilatlarında ekibin yeterliliğine katkı sağlayan malzemelerdendir.Yangın mücadelesinde ve Ekip çalışmasında olmazsa olmaz ekipmanlardandır. Bu sebeple Yangınla mücadele ve Acil Durum Ekiplerinin kurulmasından sorumlu uzmanların ve amirlerin bu malzemenin envanterlerinde varlığını sorgulaması ve bu malzemenin olmaması halinde ekibin Yangınla Mücadelede olumsuz etkileneceğini bilmesi önemlidir.
Fikrasyon yangın mücadelesinde olay yerine gelen su hattının kollara ayrılmasını ve ekiplerin farklı kollarda su almasını sağlayan malzemedir. Fikrasyonun dünyanın farklı yerlerinde farklı şekilde imal edilmiş biçimlerine rastlıyoruz. Genelde tek koldan beslenen hattı 2 yada 3 kola dağıtarak aynı anda farklı noktalara etkili müdahaleyi kolaylaştırır.Özellikle bir yada birkaç noktadan başlayıp geometrik bir yayılım gösterme potansiyeli olan yangınlar da olumlu yansımaları görülür.

fikrasyon.jpg.ecad0c909ed332e93f2f4b619dd23d63.jpg

 

Redüksiyon (Toplayıcı):İki koldan beslenen hattı tek bir hatta dönüştürmek amacıyla kullanılan malzemedir.Araçlara su takviyesi yapılırken kullanılır. Kollar 110 mm ve 75 mm çapındadır. Aynı anda farklı noktalara yapılan müdahalelerde araç pompasını beslemek amacıyla aracın Ala girişine takılır. Yine malzemenin içinde bulunan ‘’Klepe’’ sistemi sayesinde suyun geri kaçmasını önler.

1222274042_redksiyon.jpg.c6df6b42c5f7f4ccc0e7c9ad523e5705.jpg

 

Adaptörler (Ara rekor):Malzemenin isim kökünden de anlaşılacağı üzere ‘’adaptasyon’’ sözcüğünün türevi olarak karşılık bulmaktadır. Çıkışları ve bağlantı noktaları birbirinden farklı ebat ve çaplarda olan hidrant, hortum, fikrasyon ve lansların birbirilerine bağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılan gerecin adıdır.

rekor.jpg.d692cd7a32b61b0916bd21241fcd8595.jpg


 

Rekor Anahtarı:Rekor anahtarları hortumları birbirine bağlarken, hidrantlara bağlantı yaparken, ala hortumlarını bağlarken ve her bağlantı sonrası işlem tamamlandıktan sonra sökülmesi zor olan bağlantı noktalarında etkili bir yardımcıdır.

Çarık:İtfaiye müdahale işlemleri esnasında, gerek müdahalenin yapıldığı arazinin olumsuz koşulları gerekse hortumların kendilerinden kaynaklı olumsuzluklardan dolayı, yırtılma,yarılma veya patlaklar meydana gelebilir. Bu tarz olumsuzluklar müdahaleyi de sekteye uğratıp tahribatın artmasına sebep olabilir. Böyle zamanlarda ‘’Çarık’’ bir çeşit yama vazifesi görüp müdahalenin tamamlanma sürecine katkıda bulunur.

756587933_ark.jpg.62d266ef63ab6299bfa72ba31e00cb49.jpg
 
Monitörler:Yangın mahalline yaklaşmanın ciddi riskler taşıdığı veya fiziki ortamın uygun olmadığı durumlarda kullanılan İnsansız müdahale aracıdır. Manuel ve uzaktan kontrole olanak sağlayan kumanda panelli modelleri mevcuttur. Merdivenli araçlar üzerinde bulunan, seyyar ve Yangın müdahale araçları(Arazöz) üzerinde bulunan monitörler olmak üzere 3 farklı şekilde bulunurlar.

Merdivenli Araç Monitörleri:Merdivenli araç üzerinde bulunan sepete monte edilir.Özellikle yüksek yerlerde gerçekleşecek müdahalelerde etkili ve verimli çalışmaya esas teşkil eder. Sepet içerisinde bulunan personel tarafından kumanda edilir.Yangın Müdahale Araçları Üzerinde Bulunan Monitörler:Araç üzerine sabitlenmiş ve insansız müdahalelerde kullanmaya elverişli monitörlerdir.Yanıcı maddenin niteliğine göre monitör üzerinden su ve köpük uygulanabilir. Çok uzak mesafelere kadar ulaşması güvenlik açısından kolaylaştırıcı bir unsurdur. Özellikle endüstriyel yangınlarda yakın mesafelerden insan unsuruyla müdahale etmenin ciddi riskleri olabilir. Böyle zamanlarda araç üzerinde bulunan monitörler tehlikeyi önlemede yardımcı olur.
Seyyar Monitörler:Müdahale esnasında gelişebilecek durumlara göre(olumlu-olumsuz) monitörlerin hızlı yer değiştirmeleri gerektiğinde kolaylaştırıcı bir unsur olarak kullanılabilir. Özellikle araç giriş çıkışının veya yaklaşmasının uygun olmadığı sahalarda kullanılır.

Salınımlı Monitör:Suyun boru mekanizması içerisinde ileri akışkanlık özelliklerine sahip manuel olarak çalıştırılan su, sis, jet, köpük monitörleri püskürtme yöntemiyle su veya köpük iletimi ile atış aralığını üst düzey verim alabilecek şekilde kullanıma olanak sağlar. Hafif ağırlığa sahip olup paslanmaz özellikte dizayn edilmiş özelliktedir.
BASINÇ DÜŞÜRME SAYACI:Müdahale esnasında suyun basıncının ayarlanmasını sağlayan aparattır.

1385991252_basndrmesayac.jpg.326aad6b36e1d5341f149c23262f06c9.jpg

 
LANS (Nozul):Su ve köpük işleyebilen özelliklerine göre iki grupta değerlendirilir. Bunun yanında hem köpük hem su işleme özelliğine sahip lans’larda bulunur. Lanslar kullanım amçlarına göre farklı isimlerle anılır.

615670814_nozul2.jpg.39e4520bcf53ab888cd8191a47ae0e02.jpg

Musluklu Lans:Suyu jet ve pulverize uygulama imkanı verir. Turbo lanslara göre kullanım alanı sınırlı olmakla birlikte etkili soğutma yapmaya uygundur. Su perdesi yapma kolaylığı sayesinde personeli sıcaklık duman etkisinden korur.

lans.jpg.d800a4d371ea8bb8a4de09739c075861.jpg

 
Nepiro Lans:Sis, Tabanca, Lans parça ve unsurlarının İngilizce karşılığının kısaltılmış biçimiyle ‘’Ne Pi Ro’’ şeklinde ifade edilir. Araç üzerinde monte edilmiş olan D tipi lastik hortumlara sabitlenmiş olarak bulunur. Jet ve pulverize müdahale imkanı verir. Kontrol etmesi nispeten kolaydır. Temas halinde olduğu D tipi hortumla Hızlı müdahale aparatı olarak değerlendirilir. Çok yoğun su veya köpük müdahalesi gerektirmeyen yangınlarda pratik bir araçtır.

nepiro.jpg.9bc7774100f85839d93f3352556b11cf.jpg

 
Köpük Lansları:Köpükle müdahale esnasında kullanılan aparattır.

 
Köpük Jeneratörü:Ağırlığı Turbex jeneratöre yakın olmakla birlikte taşınması nispeten kolaydır. Dakikada yaklaşık 50 m3 köpük üretebilmektedir. Havayı itme ve çekme yetisinden dolayı, hem aspiratör hem vantilatör olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.4 ila 8 bar çalışma basıncına sahiptir.

519385601_kpklans.jpg.ca68719fb10aea2ef5f00144d42d434d.jpg
 
Köpük Melanjörleri:Su ve deterjan karışımını sağlar. Köpük oluşum sürecinin ilk aşamasıdır. Z2 , Z4 ve Z8 olmak üzere 3 farklı çeşidi vardır. B ve C tipi rekor girişleri vardır. Köpük melanjörü köpük karışımının yoğunluğunu, melanjör üzerindeki dairesel vana aracılığıyla ayarlayabilmektedir. Orta ve ağır köpük lansları ile kullanılır.

872275851_melanjmr.jpg.bc9cc6d2de60bffff6ab319d6fa107fb.jpg
 

Espektör:Henüz başlangıç safhasında, küçük çaplı yangınlarda yoğun su kullanımı gerektirmeyen durumlarda pratik bir sulu söndürme aracıdır.10lt civarında bir su taşıma kapasitesi vardır. Küçük çaplı ot, ağaç, kanepe, koltuk,masa vs katı madde yangınlarında kullanılır.

1217157452_espektr.jpg.138caacf32a8e14184a6a15225a8747f.jpg
 

Şaplak:Özellikle orman yangınlarında maliyet gerektirmeyen bir söndürme gerecidir. Kaz ayağına benzer şekliyle yanan bölgenin üzerine vurularak alevlerin bastırılmasını sağlar. Kullanımı oldukça pratiktir. Şekil olarak birbirine benzemekle birlikte farklı malzemelerden imal edilmektedir. (plastik ve metal)

267758071_aplkak.jpg.55bf42316b5c54716247fdd1dab2b05a.jpg
 
Hava Aspiratörleri:Kapalı alan yangınlarında ortama birikmiş dumanı tahliye etmeye ve temiz hava sağlanmasına yardımcı olur. 220w ve 380w elektrikle çalışabilen yapıda olanları mevcuttur.Yüksek sıcaklık tehlikesinin bulunduğu ortamlarda kullanılabilir.

PORTATİF SÖNDÜRME EKİPMANLARI
A- Kuru Kimyevi Tozlu Portatif Söndürme Cihazı
Yangının en az maddi zararla ve can kaybına neden olmadan söndürülmesinde en önemli husus anında müdahaledir. Anında müdahale için kolay taşınabilir ve kullanması basit söndürme cihazları mevcuttur. İş yerlerinde, araçlarımızda ve evlerimizde bu cihazların bulundurulması bu anlamda kolaylık sağlar.Değişik maddelerin değişik söndürme cihazları olup, hangi maddeye ne tür bir cihazla müdahale edeceğimizi çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Cihazlar ve kullanıldığı yangınları şu şekilde görebiliriz:

toz.jpg.6b988dc5022e9298aa462b7a6ca343cd.jpg
 
1- BC Tozları:B ve C sınıfı yangınları söndürmede etkili olan ve piyasada bulunan BC tozların ana bileşiminde Sodyum Bikarbonat, Potasyum Bikarbonat ve Potasyum Klorür, Potasyum sülfat, Potasyum sülfat - Kalsiyum karbonat, Sodyum bikarbonat - Kalsiyum karbonat tozlarıdır. Parlayıcı sıvılarda yapılan deneylerde yanan bölge için serbest kökler vardır. Yanmanın devam edebilmesi için bunların birbirleri ile reaksiyona girmeleri gerekmektedir. BC tozları yangın alanına verildiğinde bu reaktif maddelerin aralarına girerek yüzeysel bir şekilde etki yaparlar. Yani engelleme yolu ile söndürmeyi gerçekleştirirler. Bu söndürme maddesi sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır ozun söndürme etkisi kimyasal yapısı ve özgül yüzey alanı (söndürme alanı) tarafından belirlenir. Özgül yüzey alanı tozun ne derecede ince / inceltilmiş olduğunun ölçüsüdür. Buna göre toz ne kadar inceyse özgül yüzey alanı o kadar geniş olacaktır. Uygulamada bunun bir üst sınırı vardır, çünkü toz ne kadar incelirse o kadar hantallaşır, dolayısıyla yangının üzerine püskürtmek o kadar zorlaşır. Kuru kimyevi tozlar özellikle B ve C sınıfı yangınların söndürülmesinde kullanılır. Toz; Azot, Karbondioksit veya havanın yardımı ile hortum ve borular üzerinden prematik olarak dışarı itilebilmelidir. Tozlar zımpara ve pas etkisi özelliklerine sahip olmamalıdır. Kuru Toz, tozlara hassas sistemlerin yangınlarında önerilmesi uygun olmayabilir. Örneğin bilgisayar sistemleri v.b. Kuru kimyevi tozun söndürme etkisinde sadece kimyasal bileşimi değil, yanıcı  maddelerin cinsi de tozun söndürme etkisine tesir ettiği yapılan laboratuar denemelerinde ve yangınların söndürülmesinde görülmüştür.
2- ABC Tozu:ABC Tozları ile alevli yangınlar ve yüzeysel kor yangınları söndürülebilir. Daha derin olan korlu yangınlar yanmaya devam ederler ve yangının yeniden alevlenmesine neden olabilirler. Kor yangını tozu da denilen ABC tozları ile geri ateşlenme engellenir. ABC Tozları, Mono amonyum fosfat (NH4H2PO4), Üre-potasyum bikarbonat ve Amonyum sülfat (NH4SO4) maddeleridir.
D Tozlu Portatif Söndürme Cihazı:D sınıfı yangınların söndürülmesinde bu güne kadar silis, perlit, grafit, terner ötektik klorür vs. bazlı katı madde söndürücüleri kullanıldı. Yakın tarihte bu tozlar daha etkili ve basite indirildi ana maddelerini Alkali klorür, alkali boraks oluşturdu, metal yangınlarında kullanılan maddelerde, sodyum ve potasyum bazlıdır. (cam yapımında potasyum tuzları, kuru buz yapımında sodyum klorür kullanılır) Bu söndürücü toz yanan maddenin üzerini zar şeklinde bir film şeridi kaplayarak maddenin oksijen almasını engellemek suretiyle söndürür. Bu zar oksijeni metal yüzeyinden uzaklaştırmak ve aynı zamanda kızgın metalden fazla miktarda ısı emmek suretiyle yanıcı maddenin hem oksijenle temasını engeller hem de ısısını düşürerek söndürür.

KURU KİMYEVİ TOZUN AVANTAJLARI:
• ABC tozu çok maksatlı olarak kullanılabilir.
• Büyük sıvı yangınlarında dahi kuru toz ani söndürme etkisi oluşturur.
• Köpükle unlaşan kuru tozlar köpükle müşterek olarak kullanılabilir.
• Kuru toz söndürücüleri - 50oC ile + 60oC arasında kullanılabilir.
• Kuru toz genelde sağlığa zarar vermez.
• NaHCO3 temelli kuru tozlar asitlerin nötürleşmesinde kullanılabilir.

KURU KİMYEVİ TOZUN DEZAVANTAJLARI:
• Kuru toz kullanımı özellikle kapalı yerlerde toz ve kirlenmeye sebep olur.
• Kuru toz bulutu yanıcı tozları havalandırabilir.
• Kuru toz seyyar söndürücülerde yalnız kısıtlı miktarlarda bulunur.
• Kuru toz müdahalesinde geri ateşleme dikkate alınmalıdır

B- Karbondioksitli Portatif Söndürme Cihazı ( CO2 😞
Karbondioksit, karbonun tamamen yanması ile kirecin asitle yakılması sonucu elde edildiği gibi, doğada serbest olarak da bulunur. Yanıcı bir gaz değildir, birçok madde ile reaksiyona girmez. Muhafaza tankında boşalması için gerekli basıncı kendisi yaratır. Gaz halinde bir söndürücü olup tamamen boğma özelliğine sahiptir. Sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. Gaz halinde olduğundan nüfuz edicidir ve yangın alanının her noktasına yayılabilir. Renksiz ve kokusuzdur. Havaya karıştığı zaman nefes almayı güçleştirir, hatta boğulmaya bile neden olabilir. Sıcaklık ile tüpün içindeki basınç artacağından tüpü sıcak ortamlarda bırakmamalıyız. Karbondioksitli yangın söndürücüler B ve C sınıfı yangınlarda daha uygundur. Karbondioksit, gaz veya çok katı parçacıklar halinde iken (kuru buz) elektriği iletmez. Bu yüzden elektrik akımı bulunan yangınlarda kullanılabilirler. Yalnız yüksek gerilim hatlarında küplerin üzerinde belirtilen voltajlara kadar yangın ile aradaki mesafeyi göz önünde bulundurarak müdahale edilmelidir. Ayrıca karbondioksit yangın söndürme işleminden sonra herhangi bir artık bırakmaz. Ortamdan gazlaşarak uzaklaşır. Böylece elektrik ve elektronik devrelerin temizlenmesi daha kolay olur. Soğutma kabiliyeti olması nedeni ile yangın bölgesinde yüksek ısı almış bazı dökümlere veya çatlama özelliği olan maddelere çatlatmak suretiyle zarar verebilir. Söndürme işleminde bu husus da göz ardı edilmemelidir.

 

co2.jpg.19aeabc0d2803d6cedd8dcd1d4ef40b0.jpg


E- Temiz Gazlı Söndürme Maddeleri:Yangın söndürücü olarak kullanılan halon alternatifi halojenli hidrokarbonlar, flor, klor veya brom elementlerinin birini veya birkaçını ihtiva eden, bir veya birkaç organik bileşiğin ana bileşen olarak kullanıldığı elektrik iletkenliği olmayan, kapalı mekanlarda yangın mahallindeki hacmin tamamen doldurulması ile yangını söndüren gazlardır.

453649002_afi.jpg.6d0ffd8f4a69027ec904fe923744bd32.jpg
 

7.Fıre Departmant Arama Kurtarma Araç Gereç Ve Kullanım Bilgisi
Arama Kurtarma Çalışmalarında Kullandığımız Bazı Ekipmanlar Aşağıda Listelenmiştir.


Atlama Yatağı:Yüksek yerlerde mahsur kalan yardımzedelerin üzerine atlayarak fiziki yara almadan kurtulmasında kullanılan araçtır,Sadece iki kişi ile şişirilebilir, bir atlamadan sonra yaklaşık 10 saniye içerisinde otomatik olarak şişer.Kolaylıkla yanmaması için ziftle güçlendirilmiş olup her kenarı sıkı hava ile çevrelenmiştir.

atlama.jpg.a8be352088e287102ec35fe240bb733e.jpg

 
Aydınlatma Kulesi: Arama kurtarma bölgesinde güçlü ışık kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırarak etrafın aydınlatmasında kullanılır.genellikle dizel motor ile çalışır ve 1500w gücünde 6 adet halojen projektörü bulunmaktadır.

kule.jpg.06808b8bc1e55e447baf59c4ffd5a58b.jpg

 
Ayırıcı Ve Kesiciler: Kesici ve ayırıcılar, tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır.

kesici.jpg.c38fc9a5eb285613e55dc889ec4f7499.jpg


 
ENKAZ ALTI CANLI ARAMA KAMERASI :
Yıkıntılarda mevcut çatlak, boşluk veya açılacak deliklerden uzatılan teleskobik prob ucundaki kamera
ve ses sistemi ile kazazedeyi görme ve duyma imkanı sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
4 led renkli ekran
50 W Xenon lamba, bir teleskobik prob
Cihaz 5 m mesafeden 50 dB lik sesleri duyabilecek hassasiyettedir.
Probun kapalı boyu 105 cm, açık boyu 225 cm’ dir.
Görüş mesafesi 200 m’ dir.
Bütün parçaların korunduğu taşıma çantası vardır

1314511317_saerchcam.jpg.0fa95f7cb7f35388dcfa5d487e51025b.jpg

 

Dayanak Ve Destekler: Mekanik dayanak ve destekler sayesinde göçük tehlikesi bulunan kurtarma bölgelerinde tavan ve zemin arası güçlendirilerek olası göçüklerin önüne geçilmektedir.

Delici Ve Kırıcılar: Benzin,basınçlı hava ve elektrik enerjisi ile çalışan değişik güçte ve ebatta ekipmanlarımız mevcuttur, beton duvar ve zeminlerin kırılarak kazazedelere ulaşılmasında kullanılmaktadırlar.

 

marto.jpg.4c91f847ad2a539b7a8255347e468b9d.jpg

 

EL ALETLERİ VE YARDIMCI MALZEMELER:
Demir Kesme Makası:Kablo ve demirlerin kesilmesinde kullanılan pratik cihazdır.Kablo kesilecekse çalışma bölgesinde elektriklerin kesildiğinden kesinlikle emin olunmalıdır.
 
BALYOZ ve ÇEKİÇLER:
Betonların ve duvarların parçalanması, kapıların kırılması, kilitlerin kırılması gibi işlemlerin gerçekleşmesinde kullanılan malzemelerdir

balyoz.jpg.4a5dc7394de0d7d8ddb9b3b5c20bf8e7.jpg
 
TESTERELER:Hızlı ve etkili kesme yapabilmek için,kesilecek materyala uygun testereler seçilmeli ve kol kuvveti iyi aayarlanmalıdır, genellikle ahşap bölümlerin kesilmesinde kullanılırlar.

BALTALAR:Bir çok olayda ihtiyaç duyduğumuz malzemelerin başında gelmektedir.Bir çok çeşidi bulunmakla birlikte, kesme kırma işlemlerinde kullanılan baltaların, balta kısmı dövme çelikten sapları sağlam ağaçtan ve pürüzsüz olmalıdır,Baltalar kullanılırken demir ve beton malzemelere vurulması kesici ağıza zarar vereceğinden dikkatli olunmalıdır.Balta kullanılırken kullanacak personelin etrafında kimsenin olmamasına dikkat edilmelidir.

 balta.jpg.27cef4fbf2335afe3f6dd162c127e3a8.jpg
KÜREKLER:Enkaz döküntülerinin kaldırılmasında kullanılır,kürekle yapılan çalışmalarda kaldırma gücü sadece kollara değil vücudun tüm bölümlerine dağılacak şekilde hareket edilmelidir, yapılan çalışmalarda yükün bacaklara verilmesi daha uzun süre ve verimli çalışmaya olanak sağlamaktadır.

846128614_krek.jpg.a89e81122a16f5df6aebccc4fdf2dba2.jpg

 
SAC KESME MAKASI:Trafik kazalarında araçların sac aksamı başta olmak üzere diğer malzemelerinde kesilmesinde kullanılmaktadır.

sac.jpg.bc6dbdff48fddf92d93082afdde4d206.jpg

 


ZORLA AÇMA APARATI:Balta, kanca, keski, küskü, manivela, zımba, sökme aleti görevleri görür. Kapı kilidi, kapı, menteşe, vidalı halka, sac kapı, pencere çerçevesi, boru tesisat, köşebent, pervaz, panel, endüstriyel tesisat, bağlantı, çivi, vida gibi malzemelerin açılmasında, kırılmasında ve sökülmesinde kullanılır.
 

130740469_zorlaama.jpg.f4caf533aa851f7b732a2810a2b29943.jpg


Diğer El Aletleri:Manivela, Eğri demir, Yan keski ve Levyeler kapı açma, cam açma, çivi sökme amaçlarıyla kullanılır

 

8 Fire Department İtfaiye ve Müdahale Araçları El Kitapçığının Özeti ve Amacı

911 Hattına düşen acil kurtarma ihbarlarına, alanında yetkilendirilmiş kişiler olarak ön inceleme sonrasında uygun ekipman ve araçlar ile yönelimde bulunmalısınız, olay yerine varışta ilk adımınız çevre güvenliğini sağlamak ve durum analizine başlamaktır, analizler sonrası uygun ekipmanları kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanarak operasyona başlamalı ve efektif bir ekip çalışması ile olaya müdahale etmelisiniz, Risk faktörlerini minimize ederek gerçekleştireceğiniz çalışmalarda işinize yarayacak ekipmanların temel kullanımı bu kitapçıkta sizlere tarif edilmiş olup, saha eğitiminde detaylı kullanım bilgileri ve pratik işleyişi hakkında eğitimlere tabi tutulacaksınız, LSFD Bünyesinde görev almayı düşünen her bir birey bu kitapçıktaki teorik bilgileri bilmekle hükümlüdür.

 

 

  • Like 6
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...