Jump to content

[LSPD] Temel Bilgiler


Maxiell
 Share

Recommended Posts

 • Yetkili

Maxiell tarafından hazırlanmıştır. Credits için iletişime geçmelisiniz.

- EightbornV LSPD Resmi El Kitapçığıdır. En güncel bilgiler burada paylaşılmaktadır.

- EightbornV LSPD bünyesinde rol yapmak isteyen kişilerin "Temel Bilgiler" rehberlerini okumuş, anlamış ve donanımlı şekilde LSPA'e başvuru yapması önemle rica olunur. 

- Temel bilgiler rehberleri 2013 Aralık'tan itibaren örnek aldığım LAPD-NYPD-CPD el kitapçıklarının Türkçeleştirilmesi, internet ve video araştırmalarının sonucu olarak LSPD için paylaşılmıştır.

- Rehberlerin farklı platformlarda paylaşılması durumunda credit/via kullanımına lütfen dikkat ediniz.

- Rehber, bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Amerika'daki polislerin ve polis teşkilatının işleyişi hakkında bilgi vermektedir. Başka bir amaca hizmet etmemektedir. Silahların ve yasaklı materyallerin kullanılması gerek toplum, gerek insanlık için olumsuz durumlar teşkil etmektedir. Kesinlikle teşvik amacı ile yazılmamıştır.

 

İyi forumlar.

 • Like 16
 • Thanks 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

 • Maxiell locked, pinned and featured this topic
 • 3 weeks later...
 • Yetkili

X_baOOtE_qKVidGi6z3RyZkjaDWp2LLZMGH2Yvvx1neRMQ8vUDEZJeyY2WwLLVjyeILd5KyQB8aVePzt7FR0zV1yLvUQ-1Q1iubta2T33trRRuF0s0cpMBfSM8IjpPm-c8oPV7IO8esPmPleJw

 


Hiyerarşi

    Hiyerarşi için kısaca astlık ve üstlük düzeni veya rütbeler arasındaki sıralama diyebiliriz. Tek bir kelime ile eşleştirirsek de kıdem olarak tanımlayabiliriz. LSPD bünyesinde en alt kıdemden (stajyer memur) en üst (şef) kıdemine kadar hiyerarşik üstünlük ve sorumluluk artmaktadır. Hiyerarşinin getirdiği hiyerarşik düzenle birlikte de kontrol ve onay mekanizmaları farklı basamaklara ayrılmaktadır. Departmandaki tüm memurları görev, sorumluluk ve yetkilere göre sınıflandıran hiyerarşik düzen şüphesiz ki polislik mesleğinin köşe taşlarından birisidir. Hiyerarşik üstünlük ise dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Hiyerarşide astların üstlere, üstlerin astlara karşı belirli sorumlulukları vardır. Polis memurları arasındaki kıdem farkı anlayışının zamanla yozlaşması ve maksadını aşar bir hal alması departmandaki hiyerarşik düzeni uzun vadede olumsuz etkileyecektir. Kıdemli memurun, daha kıdemsiz olan memura angarya işleri yaptırması, yeni memuru sürekli psikolojik baskı altında tutması gibi durumlar yeni memurun eğitim düzeyine, karakter yapısına ve kültürüne göre farklı algılanabilmektedir. Bir kısım “Ben ezildim, ben de ezmeliyim.” diye düşünürken bir kısım ise “Ben ezildim, ben böyle davranmamalıyım.” şeklinde düşünecektir.

    Polislik mesleğini icra eden her birey hiyerarşiyi üstünlükten ziyade sorumluluk olarak bilmelidir. Kıdem farkı size bir yönden üstünlük sağlasa da mesleki hayatınızda üst kıdemin size getirdiği sorumluluk karşısında ezilmemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde alt kıdem olarak da üstlerinizin verdiği her türlü emirden sorumlu haldesiniz. Memurlar arasındaki hiyerarşik düzen, hiçbir zaman aradaki şeffaf ve özgür olan ortamın oluşmasını engellememelidir.

Hiyerarşik Düzende Polis Memuru Nasıl Davranmalıdır ?


Kıdem Olarak Bizden Düşük Memurlara Karşı

Astınızın şeref, haysiyet, sağlık ve özlük haklarını gözetme mecburiyetindesiniz.
Göreve bağlılık ve gayret, kanun ve nizamlara uyarlık, çalışkanlık, hal ve tavrı ile astınıza örnek olmak durumundasınız.
Vazife içerisinde astınız ile son derece ciddi, vazife dışında ise samimi ve candan olmalısınız. Aranızdaki samimiyet, vazife halindeki emir-komutanıza ve üstlük-astlık ilişkinize kesinlikle engel olmamalıdır.
Vereceğiniz emirler açık ve net olmalıdır. Astınızın verdiğiniz emirleri anlayacağından tam emin olmalısınız.

    Hiyerarşide üst kıdemde olarak karşınızdaki memurlara yönetici ve otoriter bir tavır ile yaklaşmalısınız. Yetkilerinizin ve tecrübelerinizin bir getirisi olarak karşınızdaki memurları emir-komuta zinciri ve mesleki etik ilkeleri çerçevesinde yönlendirmelisiniz. Unutmayın ki bugün sizin yönettiğiniz meslektaşlarınız da başkalarını yönetecekler. Dolayısı ile sizin göstereceğiniz tavır aslında yüzlerce belki de binlerce polis memurunun meslek hayatında etkiye sahip olacaktır. Yukarıda da belirtildiği üzere hiyerarşik düzendeki konumunuzu ve bunun getirilerini üstünlük yerine sorumluluk olarak görürseniz meslektaşlarınızın üzerinde daha olumlu bir etki bırakırsınız. Sert, emirler yağdıran ve herkesin korktuğu bir üst kıdem olmaktansa alt kıdemler ile aradaki iletişimin sınırlarını koruyarak arkadaşça davranan kişilerin meslektaşları tarafından daha çok sevilmesi bir gerçektir. Yerine ve durumuna göre ise konulara yaklaşım şeklinizi bilmeniz gerekir. Sert olmanız gereken yerde sert davranmaktan çekinmemeniz gerekir.

Kıdem Olarak Bizden Yüksek Memura Karşı

Üstünüz size mesleki etik ilkeleri çerçevesinde her türlü emri verebilir. Bu emirleri uygulamak sizin görevinizdir. 
Üst kıdemin verdiği bir emirden çıkamazsınız. 
Emirle ilgili görüş ve düşüncelerinizi bildiremezsiniz. 
Verilen emirden hoşnut olmadığınıza veya uygun bulmadığınıza yönelik tavır ve davranışlar sergileyemezsiniz. 
Üstünüze ismi ile hitap edemezsiniz. Rütbesi ile hitap edebilirsiniz.
İtaat ruhunun temelinde, üstünüzün sizden daha bilgili ve tecrübeli olduğuna, Los Santos Polis Departmanı (LSPD) bünyesinde sizden daha uzun süredir görevde bulunduğuna itimat etmelisiniz.

    Departman içi ve dışı tüm davranışlarınızı üst-ast ilişkisi ve emir-komuta zincirine göre yapmalısınız. Stajyer memur, memur-ll, kıdemli memur rütbelerinin herhangi bir sorunları olduğunda gideceği rütbe memur şefleridir. Aynı şekilde memur şefleri ise çavuşlara gitmelidir. Hiyerarşiye göre bu sıra devam eder. Hiyerarşik düzeni hiçe sayarak memur-ll ‘nin departmanı içindeki bir sorunda Teğmen rütbesine gitmesi ve sorununu anlatması gibi bir durum kesinlikle kabul edilemez. (İstisnai durumlar hariç)

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

5fWWLasUKece8ucWGWemJW-Tn-xj2Pdho75tNomwrMWGXEnsAZ-ksuNPZlFHRts_RTyPuox_pD7EILhcUQrXYhDJFYAs5TzHwQkcpSQfdg-JqlukO8nx82vYLFzAQsgnaIVu4Ff5AaxZxgU_EA


Memur I

 Resmiyette LSPD memuru olarak sayılsalar da henüz deneme ve kendilerini kanıtlama sürecinde oldukları için LSPD ailesinden görülmezler ve atılma tehlikeleri daha yüksektir.
Memur I’lerin verilen emirleri ve söylenen işlemleri (tabi ki hafif çaylaklık yanları da olacaktır) hatasız ve dikkatli bir şekilde yapmaya çalışarak sahada yeterli tecrübe toplamaları gerekmektedir.

 

Memur II

 Bu memurlar artık kendini kanıtlayarak saha eğitiminden geçmiş olan memurlardır ve LSPD ailesinden görülürler. Mevcut işlemlerin (tutuklama, araç durdurma, işlemlerin notunu alma vb.) olabildiğince doğru ve hızlı gerçekleşmesi için kendine verilen görevleri eksiksiz bir biçimde yapması gerekmektedir. Resmen bir LSPD üyesi olduğu için herhangi bir hatada hakkında soruşturma açılır ve (suçluysa) yeni memur olduğu için daha kolay işlem görmesi muhtemeldir.

I1TSJE_tpsX_Mkjil1izTM9LOu_sSMHqeiVJb9HGFttiWxbDc9mlRENRbkPMnCB34rNwNjQwgm4UWZ2P_Gq9bbxTcaoaNsqrxOUcCLsu6ZgOdmLS_Q3GnPdHlJT6yC22oqlv6XN-o7VP9xZbjA

Memur III

 Diğer memurlara göre daha tecrübeli ve deneyimli birer personeldirler. Hem LSPD genel prosedür ve işleyişinde aktif rol alır hem de alt rütbelerin eğitimine katkıda bulunmaları gerekir. Fakat herhangi bir emir yetkisi yoktur ve dostane bir şekilde tecrübesini aktarmalıdırlar. Alt rütbeler ile birlikte görevlere katılır ve kendi tecrübelerini aktarmanın yanında arkadaşça eksik gördüğü konularda da meslektaşlarını yönlendirirler.

4NryHF90QkZDuFb21xeMnaFloSJYQ2Pmz_bbEPWcvJnmhyIcpxOGtDDYHWuZnIqxBi9iVwbTp7OhS2hNF6ofUaHXd8GxzVS58XYaUxCLZzYV7FQK2bonEMGDioO6zDihKfUR2Y0qnt4fnUGbDg

Memur III+1

 Memur şefleri diğer tüm alt rütbe memurların iyi ve yeterli bir şekilde eğitilmesinden sorumludurlar.
Alt rütbelerin yaptıkları işlemleri gözlemleyerek doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder, belli aralıklarla kendi üstlerine ilgili raporları sunar ve memurların herhangi bir sıkıntısı olduğunda ilk gelecekleri personeldir. Aynı zamanda sahada daha üst bir rütbeli personel olmadığı zamanlarda sahanın ve departmanın işleyişinden sorumludurlar.

B1kEoJbEt3eInAVurwpxa_wke2AershNfeSfmLBY-5pZ_7x_ucmHz80ATQctWpT4adp7qHi1SIwy-A9quFnYEcNzOWi89EjCZYpvfWRaWKob6GdyCOfHy6TdjQUgTZMarzlVYcA9Ip7sE2CxwQ

Çavuş I

 Çavuşlar saha kontrolünden ve memur şeflerinin hem iyi eğitilmesinden hem de iyi eğitim verip vermediklerinin denetlenmesinden sorumludurlar. Memur şeflerinin çözemeyeceği veya rütbelerinin yetersiz kaldığı durum ve olayların yönetim ve denetimini yapmaları gerekmektedir. Sahada olabilecek bir eksiklik veya sıkıntıdan birinci derecede bu kıdem sorumludur ve sahadaki tüm vakaları, operasyonları ve uygulanan prosedürleri yakından takip etmek zorundadırlar. Belli aralıklarla ilgili raporları üstlerine iletmekle yükümlüdürler.

Qz9z638MLeVsmKn8dDDlC0EAqsGdlVTNjfOs69ztJNSFPBgQTgE9h_K5FkAczXhnPYvUrA0V_CnInSvtBEZMKHhsFQ07GAQiSxbpx3kTvSmLyYAiqpxkptwyIWYUvrR9sR0lJbWPgvLjnFTidQ

Çavuş II

 Bu kıdemdekiler bir nevi teğmenlerin yardımcısı ve işini kolaylaştıran personeller gibi de görülebilir. Teğmenlerin saha ve departman kontrolünü yapması için uygun şartların oluşturulması, alt rütbelerin (Çavuş I raporları yardımıyla) kıdem atlaması için yeterli olup olmadıklarının denetlenmesi, sahada oluşabilecek ve oluşmuş sıkıntıların tespit edilip gerekli müdahalenin yapılması veya yaptırılması gibi işlerin sorumlusu olan kıdemdir.

SQmySpfyDwz9AGq8JKds75QeHZSfKdtleZJVoo4kMzMcX9SSbLX9g96gdnXO9NRPu-wEcTdmpNdMsAEKidiqrsiBqW8fP-a4j41r_jgp0pVcBdPeqcOALpHRcpsN3SuxQn6eqEKQkMYNTdT9AQ


Dedektif I

 Dedektif I’ler LSPD dahili ve harici soruşturmaları yürütür ve ilgili olaylarda araştırma yapma, sorgu ve kanıt toplama görevlerini üstlenirler.
-Polis Memuru III yetki potasına sahiptirler.
-Aynı anda 4 soruşturmaya dahil olabilir, bu soruşturmalarda kıdemli hale gelebilirler. 
-Kendi soruşturmalarını oluşturabilir ve bu soruşturmalarda destekli operasyonlar kurgulayabilirler.
-Dedektif kumandanı yetkisiyle, Üniformalı Servis Personeli kıdemini eğitmek için saha eğitmeni olarak atanabilirler.
-Onaylı olarak, birden fazla muhbir edinebilirler. 

TsmvQKShk4IfmMEnT02nVdYjTr_IuPE3Y9NI2JJwD4s6gmbRvkyEvxXtIUa2s0Kp47b9Tg0p5dVYbUumPHT8O4DnpOur8CEL_NyUVIo4pLI48AVUAIch5DwMR64oLUU9d4G6p0Zxt7M2Fe4o-w

 Bu personeller büronun daha tecrübeli ve eğitimli bireyleridir. Saha hakimiyeti ve soruşturma becerisi yüksek olan kişilerdir.
-Memur III+1 yetki potasına sahiptirler.
-Aynı anda 5 soruşturmaya dahil olabilir, bu soruşturmalarda kıdemli hale gelebilirler.
-Dedektif kumandanı yetkisiyle, vekil olarak Dedektif SuperVisor’u olarak atanabilirler.
-Dedektif kumandanı yetkisiyle, Üniformalı Servis Personeli kıdemini eğitmek için saha eğitmeni olarak atanabilirler.

vdMXWGQTsliMn7w-8fheK0MZPeby3sEHP7APlMAq85bXVlLc7HZ34UFzQcy8adBb74yvJhVZT5AaJEDaPTJ0QYzMlC7XSFLtcgBuEk6auDBQQGnM9BIFKujTa5IzBLZQYixXBrxpfHvfE8yfQA

 Bu dedektifler birimde yıllardır hizmet eden çok özel ve deneyimli, aynı zamanda artık kendi yöntemlerini geliştirebilmiş daha yetkili personellerdir.
-SuperVisor takımına dahildirler.
-Birim üyelerini dondurabilir, onları soruşturmadan çekebilir ve ekleyebilirler.
-Aynı anda 6 soruşturmaya dahil olabilir ve bu soruşturmalarda kıdemli hale gelebilirler.
-Gerektiği durumlarda, vardiya düzenlemelerine gidebilir ve personelleri yönlendirebilirler.
-Personel şikayetlerini değerlendirebilir, bunlar için işlem formatı başlatabilirler.
-Dedektif SuperVisor olarak atanabilirler.

0wmUNi-og6IY5XFG08kMnSdYOjPPlO3y8ZVJl_hUfi1OY-7mAyK9oqXOzzjLm3z_Cpy3Dl8ez_VUO6A6LG87w3kclD769Uo48JEomzpmUiUVhsvJSjI95w90_E9c9tzi9CV9scX1Z0Rirnzlxw

Teğmen

 Bu personeller kısaca tüm departmanın işleyişinin ve yapılan işlemlerin (tutuklama, sevk, büro, eğitim, sorgu, akademi) doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığının denetiminden sorumludurlar.
Tüm LSPD ve sahadan birinci dereceli sorumlu olan personellerdir.

8EEq6J2p3EBCXfBw8uWOfdmEUNwdOZ3w3x5gZVQbAhSslDwa_Qa7uXtFJnONdNSRffarDM-8XOsd4UdJdB3BoM1Kz5DAAKqbBalSMD4XmnNynVBSCfTDcUxtId7ocVwR4947uzqdaRbGKiMVyQ

RİBONLAR

WA_qEQ3xBZdBcQ1vzkUWYIb3bJCpSKZigzRR7j0a3Q89NO2bTh1CLi7dX4ynZM1leB-XHv8s2ydLTHxdGzkABBxG0lsCl_rRlXiRuIyaapeX5uAalzGPZwNRqiQgWs5r4x5hIgGPZs_TzW8NXQ

-luA33ikP_tXyv9Kj443DDQh5rLspUZQHBPchxtzoOAH9KNeszF9dHgUWfRtog5VbrsDneixwHo5aFyg6HqHFYzhJpMZFzSdN6HA7CgrJWPqWjQ69RPsvfpWvSKztkCCyCd4wtOOcyOGbbpizQ

 

Cesaret Ödülleri

cRSK5BU3jp9_X-2mkY_zZfIBDFZIzOXJG_KWvNpQTlU-fBlP1ZIvXGsNLEvkCqvdClrJEVxF0RRKzfop0aZq7YyIdOst6bRZXGW4MX4niLbanTPZa15RayGPea9pBVhCxCTn7TiHb7sT9tO3rw

Cesaret Madalyası

Cesaret Madalyası, memurlara verilen en yüksek kolluk madalyasıdır ve görev sırasında aşırı ve yaşamı tehdit eden kişisel risk altında gerçekleştirilen olağanüstü cesaret veya kahramanlık eylemleri için verilir.

_3as4CeCIJq8PnTIhbIndXhEsOLw-KoblnOdDJWUMh1hdpwkC5IZBFCqjJ75xV9oTuoXmeeKI_5eoG7emP8YP4mpvhWa2ka2Cc2ogYVIkTeM2JpZQI6W-ZPvtr93JRDlG7JAGuHwIDodDAYKMg


Yaşamın Korunması Madalyası

Yaşamın Korunması Madalyası, görevin normal taleplerinin ötesinde, olağanüstü taktikler uygulayarak ve sağlam muhakeme uygulayarak, geçici veya tehlikeli bir karşılaşma sırasında güvenliğini (halkın ve onun memur arkadaşlarının güvenliği) korurken bir başkasının hayatını korumak için kendini ayırt eden bir subaya verilebilir. 


Polis Madalyası

zvYJxj43rJKKn9CNpzzdbrieHCOYx-oGbWQhfp9ETDcLWFMSs3t7E-LmC7jkYveHlR9155uRlPOGGvxgThzUHywt1Psm7jkuHSnmA7lXdqNXn53g-1ONJG5asrEBQ9DTD951EFarUgAroDbgRA
Polis Madalyası, Cesaret Madalyası için gerekli olan görev çağrısının üstünde ve ötesinde olmasa da, genellikle görev sırasında bireysel kahramanlık eylemleri için memurlara verilen bir cesaret ödülüdür.

Polis Yıldızı Madalyası

kAx8bBLxVKBA2vvtFVggZGT9wIycJf9IYvlPM50d3v18JbxX_iaQFvKDlQ8iKHtDvBpTx9YzGXscOyWITSY7hXpNXceq2Kap8kaghB7UCXp3EjD5kpUCKsLRwUiK_cA-wYTM-b34dP0B6_VFUQ

Polis Yıldızı, genellikle olağanüstü muhakeme ile performans gösteren ve/veya tehlikeli ve stresli durumları etkisiz hale getirmek için ustaca taktikler kullanan memurlara verilen bir cesaret ödülüdür.

kVD1C-3GwaXUWAY0uj_5hf6HVAI-RyIS6GUCMONwlUr4A-vRr_bqHrw9VddLAjgyACPKFNeG_yLbIttDQ_D0pzktjWqNtwT0GRqev7Nlq93B9VG9cHtQA15Xbs_v7UjzwRYb9LWbACzZJxNRyQ

Polis Hayat Kurtarma Madalyası


Polis Hayat Kurtarma Madalyası, genellikle bir polis memurunu veya herhangi bir kişiyi yakın bir tehlikeden kurtarmak veya kurtarmaya teşebbüs etmek için harekete geçen memurlara verilen bir cesaret ödülüdür.


HİZMET ÖDÜLLERİ

aZTsLbM4A7uCTltTm_STB_dLf2r08b9xVF8Q1y-Kg3jtBzcyoI69_xLGFHo3cxbYCAK4zyaKs0U0xq4jHSXoz37CmaSvSmrK8bpx8WPV8wKlklboN6Lw79X3ypCA-E9gKtn5aKoQernz3ubNcg

Polis Seçkin Hizmet Madalyası

Polis Seçkin Hizmet Madalyası, bakanlığın en yüksek hizmet ödülüdür ve büyük sorumluluk veya kolluk kuvvetleri için kritik öneme sahip bir görevde istisnai hizmet vererek kendilerini farklı kılan çalışanlara verilebilir.

FWNEkuFW2EgcpmBvg9W3UMriA5_CTKj3TiBA9tVYJQdxlzxhFm8AeMVqWZOo9PvTkTtBYBznF7WuS8qi1Z_9p75S9t_4FfvuIhL0W7OVC6fMaFicuMuBp18yhiFRwRs_pX8351NLXAws1JgXCg

Polis Üstün Hizmet Madalyası

Polis Üstün Hizmet Madalyası, kolluk kuvvetleri için büyük sorumluluk taşıyan veya kritik öneme sahip bir görevde, ancak Polis Seçkin Hizmet Madalyası için gerekenden daha az derecede istisnai hizmet vererek kendilerini farklı kılan çalışanlara verilir.

C-qZOoUFiDbDlRCOydhp5kBQCSjukTcq6c7j2V8X5dYUupGABcTqqLOToKGyDcd8s_DDph9S7dOVQQCbkp3hS-d-vTbBePARAbri-mB6r9UlVflojiUZYMafKSE1qHBM-xSnX9kqZ2RntKGQBQ

Polis Üstün Başarı Madalyası

Polis Üstün Başarı Madalyası, öncelikle sivil çalışanların tanınması için tasarlanmıştır. Madalya, sürekli, uzun vadeli, dikkate değer bir başarı veya idari, büro veya zanaat tipi görevlerin yürütülmesinde tek bir önemli, kayda değer başarı için verilir.

CL5ijD-w9CCmT0Tk1koLtJw_u8nrjuBYzA3RbGETx_hzIEP8bJI_cIT9VcC3jpOUC2DwhU_xMIU3nzXuPUTlW8Iff2Bjh51tvz-IGOsmQgnPcnXjHlcFfA4WxDQ5SJMXo1aU3FqygjHEehs7zw


Polis Komisyonu Üstün Hizmet Madalyası

Polis Komisyonu Üstün Hizmet Madalyası, LSPD'ye istisnai hizmet vererek veya stresli bir acil durumda sağduyu ve cesaretle performans göstererek kendilerini farklı kılan memurlara verilir.

vHIqC0oBPmKgTNxww8526n7XDeJbdpwQruWuUf-GWYE-ljUyK-yx9t2amjQZLsMkdJd1qoBdSSA1LvO7qG9Cujr_e5DmSnDoUHkHv89fYc6IA9vkmYGujSFM0UZjAUv9J82qiMYjlgnYr3A5pg

Polis Komisyonu Dürüstlük Madalyası

Polis Komisyonu Dürüstlük Madalyası, özellikle önemli engeller karşısında istisnai bir karakter, metanet ve ahlaki cesaret gerektirdiğinde, örnek bir dürüstlük davranışı sergileyen çalışanlara verilir.

8Ns_ZXBej8JiNaVbWvWHo0Y9q6jvOrkApSoQqe0pIDqJLJRsPtJ5KqPUEO2jNAWvN0RpfJn2LMISgGdz4ABsQZSncKhbXW39r-uRjjsZVdb_w900qXB0PL-2LP4v06MazD1tkqPxR6SbHEy6pg

Toplum Polisliği Madalyası

Toplum Polisliği Madalyası, önemli bir toplum sorununu çözen, toplumu problem çözme sürecine dahil eden veya LSPD'nin Toplum Polisliği felsefesine bağlılık gösteren personele verilir.

zeuBszwS0cPsaSKVNaBTCH31GwmlaXWTfMZF0XcmUHQrTr_188DPsv18YKkoBJrGsBryGrdzYL4mSrfQjwZHgXtrQlH3IzyrljndIJShTKWN4b3lhkm5woxr-OVIZCIspyIehQPYjQPwAQtr8A

İnsan İlişkileri Madalyası

İnsan İlişkileri Madalyası, günlük faaliyetlerinde büyük merhamet gösteren ve diğer insanlara yanıt olarak görev çağrısının ötesine geçen memurlara verilir.


BİRİM ATIFLARI

Duda0THYp2d8Ac9vdfyPUkaMC2pPJjh-AOrtb89APnxjCnfr90VKnbtyfZ_tk4KPm4dI9RhCV87ULn8fuB1t5gEKKTK_zglKkDIOuNbD3XQArveARgtpkC0SpQb6p8PRbpkE4fss7cPL61SAJg

Polis Komisyonu Birim Atıfı

Polis Komisyonu Birim Atıfı, bölümün en yüksek birim ödülüdür ve bir ekip olarak çalışan üyeleri tarafından cesaret veya üstün hizmet için bölümün bir organizasyon birimine verilebilir.

TqIEEhQegXS2uW6YdOYFxPOXts6voVjXKnZTqQbvAvESCYWBOf5-DPeBk4nGnf1xpepUW_TMXyDutU2dNltXFiz39nkRZdk4jdnTQzU5KfJrrDiXH_f4hx398bHO8-ibXfrmUi9JSAXLOtOu9g

Polis Üstün Birim Atıfı

Polis Üstün Birim Atıfı, bir ekip olarak çalışan üyeleri tarafından cesaret veya üstün hizmet için bölümün bir organizasyon birimine verilebilir, ancak Polis Komisyonu Birimi Atıfı için gerekenden daha az derecede.


TAKDİR RİBONLARI

Js5ThgKjwtoNbeaCU2q75t81qz5Zp1kx_Sc1FObasiKvz8b7rzNTVjCY-Hmi1EvwiQbq92x73yz2R0DUIOS1YjL39DBsxEO3BvhLSAidbfYG0_rtqTC6aw2dZ8eEL9IE6tvq0vQScpEqxrQlyg

Takdir Ribonu

Yeminli bir çalışanın 40 takdirname almasından sonra bir takdir kurdelesi takma yetkisi verilir. Vatandaş mektupları, küçük ve büyük övgüler kurdeleye dahil edilir.

Os3beU4qZjnAcVTVVSmJOqKfv4LK5IGihEc_XI6WjNsQmZpjA8g3rqtiLgswOMj99fczENBPIbDOlBjOPg7xM7RLhvtqbUY_lSEQmPdL24SfmJeY-J4TJW6nlMSqKqir3KUBM0cl8fGJj40WtA

Takdir Ribonu(Bronz Meşe Yaprağı Kümeli)

Yeminli bir çalışanın 80 takdirname almasından sonra bir takdir kurdelesi (Bronz Meşe Yaprağı Kümeli) takma yetkisi verilir. Vatandaş mektupları, küçük ve büyük övgüler kurdeleye dahil edilir.

qX4kfhpFOr1tUwgWHvpFNJuViSb7b8ldoHsZfsUdcgmylcDpYiZdJfYu0txCig2cSz1qGRTOCP1NkVB4hEA_4RbXa8l7k5J_Ga-0i-ezExBfhG2KzTvH5JP4LdQXeN9EhNP2AWmSzrAckNe11A

Takdir Ribonu(Gümüş Yıldızlı)

Yeminli bir çalışanın 120 takdirname almasından sonra bir takdir kurdelesi (Gümüş Yıldızlı) takma yetkisi verilir. Vatandaş mektupları, küçük ve büyük övgüler kurdeleye dahil edilir.

kNO4-c_uu6Md_KO-s8yxh1KWjqapkNfG9tWyjw2mp0qQuyO7T7e8ygTWs5onVzgnDXHVINITlAkoBp9HK33NYtVENIrvv2sDAfYHbfRP_LnhrpvwgBJam1677btskusmHrQiBXFF0Hu3IncydA

Takdir Ribonu(Altın Yıldızlı)

Yeminli bir çalışan 160 takdirname almasından sonra bir takdir kurdelesi (Altın Yıldızlı) takma yetkisi verilir. Vatandaş mektupları, küçük ve büyük övgüler kurdeleye dahil edilir.

 

HİZMET MADALYALARI

jS4TM6DCIGaHLUszcLlkGNdaRmmXHQinoegSx5BfGqQojfLD1lltTmtNgB1ytftkb-GXMPJ1ZkPOAgYsJClb3zGjbUEQ77myoyihz5yAcfq74YOn9JLDWIC72qpC_kYq8cM0IfNtjAjJo45lSw

Devriye Hizmeti Ribonu

Devriye hizmetlerinde 5 yıl görev yapan memur, çavuş veya teğmenlere verilir.

PklrgKlD11M1Otk9tYCMclu1gMMdHjogoo2WvoiC3PWgSjCrz1eX_U9qNdXAKG4ALGqs50EvpiYGqiAn6p2209UcT8NoeoZWWH5JhOY0gv0YQT2soPmHgPHv60V7PSCAjjTn_M3gx-lKZ-iv8g

Devriye Hizmeti Ribonu(Bronz Meşe Yaprağı Kümeli)

Devriye hizmetlerinde 10 yıl görev yapan memur, çavuş veya teğmenlere verilir.

xlCEV0tabzIsGVsdbZ-1uK4pgb-wGPawOL7zbYQ0VKtZHtiXkbyhBazkZzfCSCsPpfgRVT1gqgypyLW2OUxEhLLKI5jjpgUmDnyATJfY_eD8lBYoPljpIT6Se8GidrQkU6FNSVZ917g-Mxrptg

Devriye Hizmeti Ribonu(Gümüş Yıldızlı)

Devriye hizmetlerinde 15 yıl görev yapan memur, çavuş veya teğmenlere verilir.

poQvFYr1UeRQc6G3i6OlKQkNp1qJPP9bBtvZejdpnqfZlBrHRue_ptiHfn3o85ZEAsQoOEdKNCMfJzbT20evHtA3L8kq_k1ZKbX3Wm-IamV_7ZMWdvH6l3a74reeuSq_P106HxtUIs_YiXY-Qg
Devriye Hizmeti Ribonu(Altın Yıldızlı)

Devriye hizmetlerinde 20 yıl görev yapan memur, çavuş veya teğmenlere verilir.

YwHxIqEO1USirbbe28XlLy2ra8d9PEoCLt5hwuarEGXR_l2BSyjV65aONXEhyegpoZRVf4vZ4glHR1UbjQ3ulYsLp5feRljtC2fxJD4-RJk8VbDdAyrzj9x3ZdFEh30Bx6CO2cpqeIWM3juBUg

Dedektif Hizmet Ribonu

Soruşturma birimlerinde 5 yıl hizmet eden dedektif veya teğmenlere verilir.

72S0r7MnVwAh2b3BD72IWF4UUy7OEXlZsBYEzW-lWlSODWKm-M59Zo26VYPTADAco-kdckonh6I15NgMd4ksXx2Ltnn7WeKCRNT68BEUSGslIJ4146ohI6zGsiFAnraO3DJJovRbtvUuDKVfgQ

Dedektif Hizmet Ribonu(Bronz Meşe Yaprağı Kümeli)

Soruşturma birimlerinde 10 yıl hizmet eden dedektif veya teğmenlere verilir.

R--Fo27WASRC2S_YTna_ddJMaGU6AKLLF_wVslu4rKos-sj-qIpb71g74W_uqGMBt0L3fXa-Aab-Te6FLIEV6SMuQpLXT7LCevn0C8jlKikxbmDADB2RmnpqAidxRcEIkndj09WipVoWNc7_zQ

Dedektif Hizmeti Ribonu(Gümüş Yıldızlı)

Soruşturma birimlerinde 15 yıl hizmet eden dedektif veya teğmenlere verilir.

ITaN177XqDVRnduhdxM11Xzg_453FtewffmCWEz9JnP3y3tsZMjpwZE24CrpVbgS6hr8AHvW9VixF9VLhZ2tqkRKFlJsTg-fOy2CyXNX45kG09Y868v8snv_w8hzdf3z-C7gZuqh2RPgsVDs3w

Dedektif Hizmet Ribonu(Altın Yıldızlı)

Soruşturma birimlerinde 20 yıl hizmet eden dedektif veya teğmenlere verilir.

FnGStaAKdhjoAsXYrHJNQBxg84Dn295pEj6fBrDL_nOLn4uaVwzX6SjY8D6YHLN_5yC7z0tGsNapVcaJJ_5ZhN5N0Kf3bhMEA5LSNg6Kf96HJkpfa8OKeN5JnAi-RBHIwr1QQFpq_5dOtrSzjA

Yedek Hizmet Ribonu

4000 saat hizmet veren yedek polis memurlarına verilir.

 

 

 

SİLAH YETENEKLERİ RİBONLARI

y96gSIQ_j3ezYD7QCYSj_GXuUdRjUrOT1j0FyrsODUcvpVc3FaJJXlYhzMz0zQuHKMX4B-zagZK65vbAuOHgAyWRE14EmjhMZz1sitxna4GuHZjw5M3l2SPC3lz4UHQ6LxO9ib3258ip9xXmdw

Kentsel Polis Tüfek Kadrosu Ribonu

Kentsel Polis Tüfeği (bir AR-15 çeşidi) kullanmaya hak kazanan herhangi bir LSPD memuruna verilir.

uLO2fVpoHBgtcwuluujj6AepY1Qj_gzZiU_UDMqAHXlJ9Tvs8mc76kZ5g4DBpm1keauEuknITbhK-HaJYSprV-nq3LafEk0zdfsBfYhpf6eKrFmpOZwu9wuXSeA1jylhf6tH7i1lh8EWqL8mPg

Av Tüfeği Slug Mühimmat Kadrosu Ribonu

LSPD tarafından verilen av tüfeklerinde slug mühimmatı kullanmaya hak kazanan herhangi bir LSPD memuruna verilir.

 

-DZ6gU14Vfz1SweoU-bLSXD9rtqUDpYr0Nm7D-osWWukIKecT2NJ26tAFaiYzeQEV0_koZaUT4NS3SQ8r2XDlh5c92soUhSHfveTxe0OsCqXHi3sC8t2v3DAJGptUi1VcG27g6FOiaq961lz4Q
Seçkin Uzman Nişancılık Rozeti


Her ay gerçekleştirilen ardışık altı aylık bir dönemde olası 2.400 puan üzerinden 2.310 puan alan personellere verilir.

Q67QZ803ZSFqYzvz6eN7Ubt0ERp34dJPuzwdVhDbn4DxeehIHmpBZHoVGfS486APwL83nJtaukhHjjyXrOoNy-6i_t-vrC0VtLUibNx0-1l8WrhkmyAyp9kPtytD5IM77Tw_B_JnHKzhNR0A0Q

Uzman Nişancılık Rozeti


Her ay düzenlenen gönüllü bonus yeterlilik çekimlerinde olası 400 puan üzerinden 380 puan alan personeller uzman olarak kalifiye edilirler.

J8GtnQdKq4UDZqlOEh0m6qqchfQW1pHr2M0byXxUvfBnzMzPS8QV0u2tFnRBU1NWVGrEXvYVp5Jz_LGIk8vWqAWJLbz09RRx-HMoIYYehB27ATa7_-Hc5VYLOQ5DmJDQg2eDyuk4Z3TaCVYReA

Keskin Nişancılık Rozeti

Her ay düzenlenen gönüllü bonus yeterlilik çekimlerinde olası 400 puan üzerinden 340 puan alan personeller keskin nişancı olarak nitelendirilirler.

HldYUgCeCfPGT_CHZJr6UjlFzAtkrd-DoD8Bq35M6hybS8fiG9GL4CP7luQB06MsngCwrwWqAZyiaev6rD888tquBNNGU2-yuLN8nzvZAZvoY6nLEhgz3XWsr_zdvmXcNsw-DvlPbufO_RKJ2Q

Nişancı Rozeti


Her ay düzenlenen gönüllü bonus yeterlilik çekimlerinde olası 400 puan üzerinden 300 puan alan personeller nişancı olmaya hak kazanır.

d9zjBA6mAK9S4BL7gM_y87oUlQlVQmCuEHUsj9vRgjwzKHzsHs0TGh258NcpJ2TK4cRKNaVDmRFKd9BeUB_G3_ru3AjZKBkQUaoS5gB8-aQQn1cRAmY9dsENiRnYbY7UpXNAMBfTBUpOQKnECQ
MOR KALP RİBONU


Bir taktik durum sırasında bir şüphelinin eylemleri sonucunda travmatik bir fiziksel yaralanmaya maruz kalan memurlara verilir. 

Ayrıca, bir şüphelinin eylemlerinin doğrudan bir sonucu olarak görev sırasında ölen memurlara da ölümünden sonra verilebilir.
 

 • Like 5
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

Her memur tektir. Karakterinizi nasıl isterseniz öyle yönetirsiniz. Bu rehber, karakterinizi daha iyi tanımak ve onu yönlendirmek adına size yardımcı olacak. Aynı zamanda bu rehber sayesinde polis rolü yapanlar ve polis olmayı düşünenler de detaylı bilgi sahibi olacak, olaylara daha farklı bakacak.

Siz ve Karakteriniz
Siz ve karakteriniz arasında hiçbir zaman bir ilişki bulunmamalı. Bu, şu anlama gelir: Asla kendinizi karakter olarak oyuna yerleştirmeyin. Karakterinizin yapacağı, söyleyeceği ve hatta düşüneceği şeyler sizin yapacağınız, söyleyeceğiniz ve düşüneceğiz şeylerle aynı olmamalı. Karakterinizin düşüncelerini onaylayabilir, beğenebilirsiniz, ancak kendi düşüncelerinizin karakterinizi etkilemesine izin vermeyin. Bu konuda bazı istisnalar bulunabilir, mesela utangaç bir karakteri oynamak gibi. Eğer gerçek hayatta utangaç bir kişiliğe sahipseniz utangaç bir karakteri nasıl yönlendirmeniz gerektiğini kendi tecrübelerine bağlı olarak biliyorsunuz demektir.

Rol yapmak kurgusal bir kitabı okumak gibidir. Karakterinizin baş kahraman olduğunu hayal edin. Olay döngüsü ilerledikçe karakteriniz de ilerler. Karakteriniz zamanla gelişir, değişir ve büyür. Olaylar zamanla davranışlarını etkiler. Buna iyi bir örnek olarak şunu verebiliriz: Diyelim ki devriye arkadaşınız aniden çıkan bir çatışmada ölümcül bir şekilde yaralandı. Bu durumda karakteriniz sinir, umutsuzluk, korku hissedebilir, hatta bu acısını dindirebilmek için içmeye başlayabilir. Bir başka örnek ise, diyelim ki karakteriniz terfii aldı ve bir üst rütbeye çıkarıldı. Acaba karakteriniz bu terfii hakettiğini şefine ispat eder mi, yoksa yeni aldığı sorumluluklar altında pes edip ezilir mi?

Aynı zamanda In Character (IC) ve Out of Character (OOC) kavramlarını anlamak da çok önemlidir. Oyunda karakterinizin başına gelen şeyler sizi etkilememeli. Karakteriniz öldüğünde üzülmeniz son derece normal, ancak buna sürekli bağlı kalmamalısınız. Sizin başınıza gelenler de aynı zamanda karakterinizi etkilememeli. Eğer kendi oluşumunuzdaki biriyle iyi geçinemiyorsanız, bunu karakterinize yansıtmayın. Başka biriyle geçinememeniz karakterinizin de geçinemeyeceği anlamına gelmez.

Karakteriniz
Karakterinizi geliştirmek için öncelikle bir karakter yaratmak zorundasınız. Sonuna kadar bağlı kalacağınız gerçekçi bir karakter oluşturmak oldukça fazla detay ve plan ister. Karakterinizin geçmişini, kişiliğini, alışkanlıklarını, hobilerini, fobilerini, amaçlarını ve benzeri herşeyini belirlemek zorundasınız. Bu özellikler siz karakterinizi geliştirmeye başladıkça değişebilir. Karakteriniz yeni alışkanlıklar elde edebilir, kötü veya iyi. Başta utangaç ve çekingen olan karakteriniz zamanla daha rahat ve dikkat çekici bir hal alabilir.

-Karakterinizin yaşı kaç?
Role başlamadan önce karakterinizin yaşının kaç olacağına karar vermelisin iz. Karakterinizi hangi yaşta oluşturmanız size daha fazla zevk verir, karar verin. Ancak şunu da aklınızda bulundurun; karakterinizi zamanla geliştirmek ve yaşlandırmak çok daha zevkli bir süreçtir. Aynı zamanda bir doğum tarihi seçmek zorunda olduğunuzu da unutmayın.

Karakterinizin geçmişi nasıl?
Karakteriniz nerede doğdu? Zengin bir bölgede mi yoksa varoşlarda mı? Karakteriniz için ufak bir geçmiş oluşturmalısınız. Nereden geliyor? Ebeveynleri nerede yaşıyor ve kaç yaşlarındalar? Ne yapıyorlar? Karakteriniz çocukken kötü mü yetiştirildi yoksa tam bir cennette mi yaşadı? Karakterinizi zamanla geliştirmek için geçmişini bilmek zorundasınız.

-Karakterinizin özellikleri neler?
Karakterinizin göz rengi, ten rengi, saç rengi ne? Ne tür kıyafetler giymeyi sever? Takı takarlar mı ya da dövmeleri var mı? Lens veya gözlük kullanırlar mı? Şişman mı, zayıf mı yoksa atletik  bir yapıya mı sahip? Çekici mi yoksa çirkin mi? Detaya inmeniz ve karakterinizi yaratmanız gerekiyor.

-Karakterinizin hayattaki amacı nedir?
Bu bölüm karakterinizi ilgilendiren en önemli noktadır. Karakterinizin geçmişine, çocukluğuna ve çevresine bakarak gelecekte ne olmak istediğini, hayat amacının ne olduğunu iyi çözmek zorundasınız.

Bir örnek: Jane Smith yirmi dört yaşında bir kadındır. Uzun boylu ve dalgalı ancak çekici olmayan kahverengi bir saça sahiptir. Washington’da doğmuştur ve dokuz yaşındayken San Andreas’a taşınmıştır. Annesinin işinden dolayı ailesi taşınmak zorunda kalmıştır. Henüz çocuktur ve bundan nefret etmektedir. Annesi ve babası sürekli birbirleriyle tartışıp kavga etmişlerdir. Bunlara şahit olan Jane, ileride hiç evlenmemeye karar vermiş, ancak ilişki kurmakta sorun olmayacağını anlamıştır. Lise yıllarında okuluyla ilgilenmek yerine sürekli partilerde gezmiştir, hep sarhoş olmuştur. Jane Downtown Los Santos’ta ufak bir dairede yaşamaktadır. Dairesi tamamen pislik içinde, aynı kendi hayatı gibi. Psikoloji alanında yarım kalmış eğitimini tamamlayıp diploma alabilmek, ardından polis olabilmek için devlet üniversitesine gitmiştir. Hayatını sevmez, ancak bu duygusunu her gece içerek ve sarhoş olarak bastırır. Departmanda kötü bir üne sahiptir ve İç İşleri ile de arası hiç iyi değildir.

Karakterinizin özellikleri her zaman için görevinizi de etkilemeli, bunu aklınızda bulundurmalısınız. Eğer karakteriniz şişmansa yaya kovalamacalarda şüphelilere karşı pek şansı olmayacaktır. Eğer karakteriniz utangaç ve çekingense, diğer memurlar tarafından ve hatta şüpheliler tarafından ezilme ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Eğer karakterinizde sinir bozukluğu teşhisi varsa, ciddi durumlarda kontrolü elinde tutamayıp baskı altında ezilir, panik atak yaşayabilir, hatta bayılabilir.

Not: Eğer karakteriniz polis olmak için başvurduysa ve bu başvuru sürecinde karakterinizi mental hastalıklı biri olarak yönetmeniz muhtemelen başvurunun reddedilmesiyle sonuçlanır. Hiçbir departman elindeki silahla etrafına tehdit oluşturan psikolojik olarak rahatsız bir kişiyi işe almaz. Bu çok büyük bir risk olur. Bunun yerine, karakterinizin birkaç aydır terapi seansları aldığını ve ilaç kullandığını, hastalığının geçeceğini düşünerek rol yapabilirsiniz. Başvuru formunda hasta olduğunu, ancak tedavi aldığını ve terapi seansı gördüğünü gösteren adaylar gerçekçilik konusunda sınıf atlamış adaylardır ve başvurularının kabul edilmesi olağandır.

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

w-tmrujDkjoNY0-B-2I0BaptWjw_eFdK3x3Prl_uqkIdQfsfSF4Nx4Hr-m4i8oxdUrrWqvOnqeC_Tpk6lQUpmUXEgZaY1RrFjCBn3Lq6CSrUw-1Hhru8AfgYLDEshniBUiPkVm1ao0VH77vEjQ

 

1.0 BAŞLIKLAR:

        Departmanın kendi birim ve organizasyon yapısını oluşturan bazı yapı ve kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar aşağıda büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.
 

—Departman (department)
—Büro (bureau)
—Grup (group)
—Bölge / Devriye İstasyonu (patrol area station)
—Birim (division)
—Kısım (section)
—Ünite (ünit)
—Detail 

 

1.1 Departman (Department) Tanımlaması:
      “Departman” kavramı Los Santos Polis Departmanının bütün tanımlaması olarak kabul edilir.

1.2 Büro (Bureau) Tanımlaması:
      “Büro” kavramı departman içerisindeki sınıflandırmanın ilk başlığını tanımlar. Büyük operasyonel görev gruplarının temel iş kolu ayrımını belirtir.

1.3 Grup (Group) Tanımlaması:
      “Grup” kavramı departmandaki fonksiyonelliğe bağlı olarak ayrımları belirtir. İçerisinde bir veya daha fazla birim(division), kısım(section) barındırabilir.

1.4 Bölge (Patrol Area) Tanımlaması:
      “Bölge” kavramı büroların hizmet verdiği coğrafik görev alanlarını belirtir.

1.5 Birim (Division) Tanımlaması:
      “Birim” kavramı departmanın üst ofislerine bağlı şekilde görev yapan ekiplerin görev dağılımını belirtir.

 

1.6 Kısım (Section) Tanımlaması:
        “Kısım” kavramı bir birime bağlı olarak hizmet veren görev kolunu tanımlar.

 

1.7 Ünite (Unit) Tanımlaması:
       “Ünite” kavramı belirli kısımların içerisinde bulunan görev gruplarını tanımlar.

1.8 Detail Tanımlaması:
      “Detail” kavramı ünite veya sectionlara bağlı olarak hizmet veren görev gruplarını tanımlar.


 

2.0 ORGANİZASYON YAPISI:

 

2.1 Operasyonlar Bürosu (Operations Bureau):
 

—Mission Row Devriye İstasyonu
—La Mesa Devriye İstasyonu
—Vespucci Devriye İstasyonu
—Trafik Birimi (Traffic Division)

 

2.2 Mesleki Standartlar Bürosu (Professional Standarts Bureau):

—İç İşleri Soruşturma Birimi (Internal Affairs Group)
—Basın & Halkla İlişkiler Birimi (Media Relations & Affairs Division)

 

2.3 Dedektif Bürosu (Detective Bureau):

—Üniformalı Servis Birimi (Uniformed Services Division)
—Çete ve Narkotik Soruşturma Birimi (Gang and Narcotics Division)
—Organize Suç ve Ahlak Soruşturma Birimi (Organized Crime and Vice D.)
—Hırsızlık ve Cinayet Soruşturma Birimi (Robbery-Homicide Division)

 


 

2.4 Özel Operasyonlar Bürosu (Special Operations Bureau):

—Hava Destek Birimi (Air Support Division)
—Metropolitan Birimi (Metropolitan Division)
—Özel Operasyonlar Destek Birimi (Crisis Negotiation Team)

 

2.5 İdari Hizmetler Bürosu (Administrative ve Services Bureau):
 

—İşe Alım & Akademi Birimi (Recruitment & Academy Division)
—Ateşli Silah Lisans Birimi (Firearms Licensing Division)
 


 

2.6 Personel Eğitim & Bilgilendirme Bürosu (Personel & Training Bureau):
 

—Polis Eğitim Birimi (Police Training ve Education Division)
—Komuta Takımı Eğitim Programı (Command Training Programı)
—Süpervizor Takımı Eğitim Programı (Supervisor Training Programı)
—Silah Eğitim Takımı (Firearms Training Section)
—Eğitim Birimi (Training Division)

 

 

3.0 DEVRİYE İSTASYONLARI:

 

3.1 Devriye İstasyonları ve Bölge Kodları: (GÜNCEL DEĞİLDİR)
 


1 — Central Community Police Station (Central) 
2 — Mission Row Community Police Station (Rampart)
3 — Southwest Community Police Station (Southwest)
4 — La Mesa Community Police Station (Hollenbeck)
5 — Vinewood Community Police Station (Hollywood)
6 — Harbor Community Police Station (Harbor)
7 — Morningwood Community Police Station (Wilshire)
8 — West Vinewood Community Police Station (West Hollywood)
9 — Mad Wayne Community Police Station (Van Nuys)
10 — Tongva Valley Community Police Station (West Valley)
11 — Northeast Community Police Station (Northeast)
12 — 57th Street Community Police Station (77th Street)
13 — Whiston Community Police Station (Newton)
14 — Vespucci Community Police Station (Pacific)
15 — North Vinewood Community Police Station (North Hollywood)
16 — Marlove Community Police Station (Foothill)
17 — Kimble Hill Community Police Station (Devonshire)
18 — Southeast Community Police Station (Southeast)
19 — Hillcrest Community Police Station (Mission)
20 — Pillbox Hill Community Police Station (Olympic)
21 — West Hills Community Police Station (Topanga)

24 — Central Traffic Division
25 — South Traffic Division

34 — West Traffic Division
35 — Valley Traffic

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

TyFuvKx_hNS1FoZG61dZgOkXtKQHM5zGrwVywPo5Uq-p9Ft4dUXPyXwFlw2Sh1aW0MacxsIc3o2zLUxg3W2Q1LkP9aCrYuDsXc_-MmPvbpx4Jje8uX4rdOWCfMpy5l6BXUKlDfF35yW88sUAVA


Erkek Personeller:
Personellerin saçları düzgün bir şekilde taranmış ve gösterişsiz olmalıdır. Saçın uzunluğuna dikkat edilmelidir, üniforma şapkası takıldığı zaman saçlar sebebiyle şapka rahatsızlik vermemelidir. Favoriler de aynı şekilde düzenli olmalıdır. Bıyıklar her zaman düzeltilmeli ve dağınık, bakımsız gözükmemelidir. Her türlü sakal yasaktır.  

Kadın Personeller:
Saçlar topuz veya at kuyruğu haline getirilmelidir. Saçların uzunluğu üniforma yaka kıvrımının altına geçmemelidir. Saçların rengi doğal bir görünüme sahip olmalıdır, aşırı renklere saçların boyanması yasaktır. Saç
tokaları ve düğmeleri üniformanın geri kalanıyla uyum içinde gözüktüğü sürece kullanılabilir. Tırnaklar görevin yapılmasını engellemeyecek uzunlukta olmalı ve dikkat çekici renkli ojeler sürülmemelidir. 

Dövme Yönetmeliği:
Dövmeler ve vücut piercingleri C sınıfı üniforma giyildiği sırada görünür olmamalıdır. Personeller C sınıfı üniforma giydiğinde görünen dövmelere sahipse dövmelerini sildirmeli ya da sadece A veya B sınıfı üniforma giymelidir.

Sigara & Alkollü İçecek Kullanımı:
LSPD personelleri molada ya da toplum içinde olmadıkça sigara içemezler. İçilen sigaranın kokusu üniformalarının üstüne yapışmamalıdır. Her türlü alkollü içeceğin kullanımı görev esnasında yasaktır ve cezası vardır.

Departman İçi İlişkiler:
Departman içi ilişkiler, personelin işini yapmasını engellemediği ve ahlak kuralları çerçevesinde olduğu sürece yasak değildir. Görev başındayken çiftlerin yakınlık kurması yasaktır. Personellerin bir ilişki içinde olması durumunda bu ilişki yönetici kadrosu içinde olan birine bildirilmelidir. Bu bildirinin yapılmaması personellerin kendi sorumluluğu dahilindedir.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

-yxwUf_bRF95IOkKqHTC9-bcj-nzTt2GgcTHc0rvkMpoh5HvdUlA0ym08cArSn_xalnExSBGbm5ahWAmg8A5cGzMmE4-vX-GpXfZb3hb44XYFLN7vOGWLImYLXPatKuSlh8vMIbnpFOvlOnuDA

Q9oIAYXJxqKmHj9LoB198R36xlGc6Zwg36EkbyFa_4EUM8tMkJdeMlz-M6snC_pcEwHQplK0CqNkunm86fYav2NnsKMHgjODsQE6d4bYWi48nMfQGrq_4OPHTxEID2Xn2CpCwpDc3rzoXeqRSQ

HYZadBJFYkI6fDv7GPpjSmblBL9Ek7h1kEgMdX6jfnblIfHN6WFmo9B1ssMzrxf489c0izJoX_KB-f5P5UBeu_HTo9WZNIpvNwFcQwGMFegBFRjsQDcKv0psVoj1maITiP44YvbL_rgGfwI20g

 

1- Rozetin kenarlarında Antik Roma’dan kalma, otoritenin sembolü olan işlemeler bulunmaktadır.

2- Rütbeyi temsil eder.

3- Doğan güneşin ışınlarını, şehrin batıda bulunmasını temsil eder.

4- Şehir binasının üç karakteristik özelliği ön plana çıkarılmıştır. Uzun kulesi şehir kurucularının yılmadan çalışmasını ve asla pes etmemesini anlatmaktadır. Binanın uzun kanatları, şehrin çok hızlı büyümesini ve genişlemesini anlatmaktadır. Geniş tabanı ise şehrin sağlam ve sert kuruluşunu anlatmaktadır.

5- Şehir amblemi, şehrin daha önce İspanyol, Meksikalı ve Amerikalıların

kontrolünde olduğunu anlatmaktadır.

6- Şehir ve departmanı belirtir.

7- 1940’ta alınan karar ile oval rozet kullanılmaya başlamıştır. Bu yüzden rozetler ovaldir.

8- Rozet numarası ya da rütbe işareti bulunur. Aynı zamanda ölen polis memurları için üzerinde HERO (kahraman) yazan bir rozet yapılır.


 

 

 ÜNİFORMALAR


 

Görev Üniforması: Bütün personeller görev üniformalarını, varsa uygun nişan ve rozetler ile birlikte giymek zorundadır. Departman üyelerinin mesai saatleri içerisinde sivil kıyafetleriyle görev kıyafetlerini birlikte giymeleri yasaktır (dahil olunan birime göre bu kural değişebilir). Personellerin görev üniformalarını görev dışında giyinmesi, departman

yönetimi tarafından izin verilmediği sürece yasaktır. Üniformalarını giyen personelin temiz ve düzenli gözükmesi gerekmektedir. Ayrıca, üniformalar da temiz tutmalı ve her zaman ütülü olmalıdır. Personeller üniformaları üstündeyken her zaman düzgün traşlı, gözü açık ve disiplinli gözükmelidirler. Duruşları her zaman düzgün olmalı ve üniforma giyinikken aşırı hareketlerden kaçınılmalıdır.
 

 

Standart üniforma üç sınıfa ayrılır;

—A sınıfi üniforma: Lacivert, uzun kollu üst parça ve siyah kravatı bulundurur. İstenildiği takdirde kravat gömleğin tam ortasına, gümüş rengi bir kravat düğmesiyle, tutturulabilir.

—B sınıfi üniforma: Lacivert, uzun kollu bir üst parça bulundurur. Kravat takılmaz.

—C sınıfi üniforma: Lacivert, kısa kollu bir üst parça bulundurur. Kravat takılmaz. Standart lacivert pantolonlar üç üniformada da giyilmelidir. Üç üniformanın üstüne sadece departman tarafından onaylanmış ceketler ve yağmurluklar giyilebilir. Departman yamaları her zaman her iki omuza da takılmalıdır. Saha Personeli ve Supervisor Takımı da ayrıca apoletlerini departman yamalarının altına, her iki omzuna da takmalıdırlar. Teğmen ve

üstü rütbelerin ise rütbelerini yakalarının sol tarafina, LSPD yamasını ise yakalarının sağ tarafina takmalıdırlar. Saha & Supervisor Personelleri

yamalarını yakalarının her iki kısmına da takmalıdırlar. İsim etiketleri (üstünde sadece soyad yazar) Saha & Supervisor Takımı için opsiyonel olarak takılabilir, fakat Komuta & Yönetim Takımı her zaman etiket taşımak zorundadır. İsim etiketleri sağ göğüs cebinin hemen üstüne

takılmalıdır. Rozetler ise (sadece rozet numarası yazar) sol göğüs cebinin hemen üstüne iğne yardımıyla yerleştirilir. Üniforma giyerken rozetin takılması zorunludur. Ayrıca personeller sahip olduğu hizmet nişanların da rozetin altına gelecek şekilde takabilirler.


 

- Kemer

- Silah kılıfi

- Şarjör keseleri

- Kelepçe kilifi & Kelepçe

- Anahtarlık

- Departman tarafindan üstte bulundurulmasına izin verilen diğer silahlar

- Radyo ve radyo kılifi

- Minitelsiz kılifi

- Biber spreyi ve kılifi

- El feneri ve fener kılifi

- Taser ve taser kılıfi

- Jop ve jop kilifi

- Bir çift eldiven ve eldiven kilıfi

- Kemer tutucu 

Departmanda kullanılan gömlek altı kurşun geçirmez yelek de üniformanın bir parçasıdır. Bu yelek her zaman gömleğin altına giyilmelidir, fakat K9 birimine mensup olan personeller, Bravo devriyesinde olanlar, ya da kadın

memurlarda zorunluluk yoktur. Bu yelek 426m/s hızla gelen 9mm mermilerine, ayrıca .44 kalibre ve 44 magnum mermilerine karşı koruma sağlar. Rahatsızlık duyulması durumunda yakasız beyaz tişört yeleğin altına giyilebilir. Üniforma ile birlikte giyilen metal aksesuarlar da her zaman temiz ve parlak olmalıdır. Aynı şekilde ayakkabılar her

zaman temiz ve parlak gözükmelidir. Üniforma ile birlikte giyilen aksesuarlar mümkün olduğunca az olmalıdır. Fakat, personeller düz siyah beyzbol şapkası veya polis şapkaları takılabilir. Gözlükler ya da güneş gözlükleri çerçevesi uygun olduğu sürece üniforma ile birlikte takılabilir. Görev esnasında takılan takılar da aynı şekilde evlilik/nişan yüzüğü, saat

ve bir yüzükle sınırlıdır. Kadın memurlar tarafindan küçük, gösterişsiz bir çift küpe takılabilir.


Üniformada bulunan gömlek ve pantolon kumaştandır. T-shirt pamukludur. Göğsün sol tarafında rozet, sağ tarafında isimlik bulunmaktadır. İsimlikte memurun yalnızca soyadı yer alır. Sağ ve sol kolda varsa apolet bulunur, nişan ise gömleğin yakalarına takılır. Üniformaya takılan telsiz uzantısı genellikle yakaya, gözlüğü asabileceğimiz yere yerleştirilir. Asıl telsiz teçhizat kemerinde yer alır, memurların kolay erişebilmesi için gömleğe bir mikrofon takılır.

Spor ayakkabı veya bot giyilir. Saha memurları özellikle rahat ayakkabılar seçerler çünkü gün içerisinde çok fazla hareket ederler.

 

WkBv3E57QRbS3BVmanfTI8kWurDFgiaid2h4TH7mHSxcyqf3bKE5FLR8efrYdsW5rFD0Tlxq9cE1KoP_D9HwD8qwIKPUqeBhQTRrEK0yn74UZEQpdpzz3ZtdaSYhgB5NjNV9Y5qPkgE9DezAlw

 

Tören Üniforması: Tören üniformasının özel tarafı, memurun rozetinin altında nişanlarını taşımasıdır. Aynı zamanda normalde takmadıkları kravatlarını da tören üniformalarıyla birlikte takarlar. Genellikle dosyalarında bulunan vesikalık fotoğrafları tören üniformalarıyla çekilir. Gösteriş için yapılmıştır. Özel toplantılarda, cenaze törenlerinde vb. etkinliklerde tören üniforması giyilir.

 

O4wLSHKFQQ-ojDFICotp8cTc5CtEP-VweQq14H0tfWu0o3ACvM1KKCTCdgWhCiSZGQqarkqEyEFRU0yxXZhz6zuakHgcXGQJZ6X0Oe8ODhjiPqFUbgHBC3jL7jMT0N9ew2gQ0gM327g0LuR9xg

 

 

Motorlu Taşıt Üniforması: Standart üniforma ile birlikte koruyucu kask ve yansıtıcı yelek giyilmelidir. Bravo devriyesine çıkarken

departmanda bulunan dirsek ve diz koruyucularının giyilmesi de personel açısından olumlu olur. Ayrıca kaydırılabilir

vizörlü koruyucu LSPD Kaskının da takılması uygun olur.

 

ihxHxgves_IzV3pctQa5GaFNt_gsyPKI3K2ieFu9T2DZEH___Sr9xIjOS7HdVzJkWgIyu38LDqneK-J_CU44MJ1Zz4-ePhrURsbeFJznnzcYnY_KUDYN5ljYOpXGK_MlNPsxivw1bIDB_Vvujw

 

 

Teçhizat Kemeri: Teçhizat kemeri iki parçadan oluşur ve ilk parça pantolona normal kemer gibi takılır diğer parça üzerindedir.

Silah Kılıfı: Silahı güvenli ve rahat taşımak için teçhizat kemerinin sağ kısmında bulunur. Kılıfın emniyet kilidi vardır ve olumsuz durumlarda herhangi biri kapağını açmadan silaha erişemez.

2xBKnUTnQrnMtVWBglKYYjXksX2233t0XXR5kOPAKY4e3gAHkHNqCW6fndYfJ9Ux0Bq-FZq-NtgL9n9B8VsSMfeW9slKQd89MhxKFghJ5ehSVrCrbKHpxYPEL6-p03xhkZ1zgYr7uSbh1viZAA

 

Görev Silahı: Teçhizat kemerinde bulunan, şüpheli durumlarda veya çevreyi, kendi canını tehlikeye atacak durumlarda kullanılan bu silah genel olarak zanlıyı öldürmek yerine yaralamak için kullanılır. 9mm mermi kullanır. Tesirli menzili 80-100 metre, azami menzili ise 300 metredir.

 

Xng9n-6_sP-JvFYQqaUb1iEV0VtfFxSDrmpX71Ez-oD3AKd88LlYf74UUnxcqU7m-3hwXlAwyD6Fiv_IibStP8g6mVrRfaoYXF8h0ZzEHw74zQWNXQSy53NbBhWvIJfWCtCsbcfpjznmAOiQYg

 

 

Taser / Şok Tabancası: Teçhizat kemerinde her zaman bulunan bu elektirikli şok tabancası, 5 metreye kadar uzanabilen bir kartuş bulunduruyor. Teçhizat kemerinde bu tabancanın üç adet kartuşu

bulunuyor, bir kartuş kullanıldığında diğer kartuşun takılması gerekiyor. 

Bu elektrikli şok tabancası toplumsal olaylar yerine kişisel, birebir müdahaleler için kullanılıyor. Kullanıldığı anda kişiye 15-20 saniye gibi bir süre içerisinde geçici felç bırakıyor. Taser silahı, kişinin göğsüne veya koluna yakın bölgelere sıkılması gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte,  aşırı kilolu olan kişilerde ya da çok kalın giyinmiş kişilerde vücuda temas edemeyeceği için ya da yağ katmanını  geçemeyeceği için etki etmeyebilir, bu tarz durumlarda ikinci bir taser vücudun daha ince bir yerinden ateşlenerek kişi etkisiz hale getirilebilir. 

 

Şüphelinin neresine sıkılacak? 

Vücudun hedef aldığı en iyi kısım gövde veya kalçadan boynun alt kısmına kadar olan herhangi bir alandır. 

 

Taser kimlere sıkılmaz? Neden sıkılmaz? 

Yaşlı kişilere Taser sıkılmaz, yaşlı kişiler şüpheliyse o kişilere fiziksel müdahalede bulunabilirsiniz. 

Hamile olanlara kullanılamaz. 

Küçük çocuklara. 

Yağmurlu günlerde ve sudan çıkan kişilere taser uygulanmaz. 

Mesafesi uzak olan kişilere veya tepenizde olan bir kişiye.

Ap8S9BXdzQGZVZkTpUf8Zr1aO_YO2keprRDvCVx3OSanN0vuQf1amUkAfU7XkEwyrFd2TePnURH_5qPiyc6Q5qWcy3yzY2tClrb-fC6Odm2bn-3lbbalzGACDSFct0MevPFRGWjc4z_1V24vMQ

 

Kelepçe: Teçhizat kemerindeki en işlevsel aletlerden biridir, suçluların kaçmalarını önlemek için bileklerine takılan, bir zincire bağlı, bileşik iki demir halkadan oluşan alettir. Tutuklanan bir suçlunun saldırı mekanizmasını ortadan kaldırmak için kullanılan bu alet, teçhizat kemerinde bir adet bulundurulur.

 

MRMQU4BeM1D5HGKYQ_0BKAoEifpyo3lQqhjzcK_pW91nrTOg-0A7EaS_5dLUd4SDpXvM4AB5jgpz-EtAbgof0oR0tSB7fAKxAKzu8owKmzfOjnJJVQ5ht1uD8P-r1tBUsDinWSR9HSQUtKO0hg

 

 

El Feneri: Gece devriyesinin olmazsa olmazı olan bu alet, genel olarak araştırma bölgelerinde veya araştırma işlerinde kullanılır. En basit örnek olarak gece nöbetinde, bir araç çevirmesi esnasında aracın içerisini kontrol 

ederken aracın içini daha rahat görebilmek için kullanılması gereken bir alettir.

_4iM00FrF0gqdvRKsb7KEBfaqLSx5nBR-FxxZPTT0NkOx2vUezE8FWZU-JAiMsiLQipOvD_gKjz_GH3oKp9bngJsbsed84_bpVx6MUY8RHfeAs6yWNThF2atCHChjR85Qzv88hq5_yolyCyDdA

 

Jop: Demir veya plastik jop olarak ikiye ayrılır. Her ikisinde de tutamaç vardır, özel ekiplerde ve polis ekipleri genel devriyelerinde demir jop kullanır. Toplumsal olaya müdahale veya normal devriyede demir jop veya plastik jop kullanılabilir. Müdahale ederken uygulandığı yerde morluk, ezik, deri altı kan birikimi gibi sorunlar oluşturabilir. Bu yüzden genellikle bacağa veya kollara uygulanır. Kafaya, göğüse, karın bölgesine, kasık bölgesine uygulanmaz. jop bir yakın dövüş silahıdır, kullanıp kullanmamak memurun kararına bırakılmıştır.

 

l-Hq8ZNwAiVU6dHmeqRW3zNBRdBoS8WJCjReyoCkI7wEWBRjA0uQlPKQJNHJ9DZZe8sr8WckAaGWQ9ncnbVkuAmKyghEKwF-r2OWn_T6weQsWFTDUz3Qz1jHrUx21r4BP0pKz5fenFQUbJ6rYQ

 

 

Biber Gazı: Teçhizat kemerinde bulunan, genel olarak polise direnme, karşı gelme gibi durumlarda başvurulacak yakın mesafede kullanılan bir araçtır. Gözlerde kontrolsüz gözyaşı akmasına sebep olan,

acı ve hatta geçici körlük nedeniyle gözleri tahriş edebilen kimyasal bileşikler de içerebilen bir göz yaşartıcı gazdır.

 

TsCiPUl5nPSBjI7bgJ4E4OPl-f1w1GRH0duMJviuwdMisH_TQA0wV81yYUlvm3T0aIRY_TrAt8ui30V-GgTYrz2FeHxGvYrM7qXCBD1aNPiWuwF0z5UTBpPux2iJ9_UdueIusVppFV9ouN5utQ

 

Lateks Eldiven: Teçhizat kemerinde bulunan, el koyma veya çevre araştırması gibi durumlarda delile çıplak elle dokunmak yerine, bu eldiven ile dokunulur. Eldivenin asıl işlevi delile el izinin sürülmemesi ve delilin üzerindeki izlere zarar vermemektir.

 

tTe6c0bNgyXeeIo2LvMZLo4yvEW_Vdos67L1OHWGl99uazKumEtDBL1kYJVL4ozvkjbnEUyK8WTwABYuKMkv1V8BWu1ADuVc7eDyPfCPCCwDrWMfcZ_zaTEejcu_R64sKcF-5Z8ywUA-6W5yug

 

Delil Torbası: Aracın torpidosunda bulunan bu torba, olay yerindeki delillerin veya el konulan materyaller için kullanılır.

 

z5Y7JgkcthPHgMBnR11fk9fDgWhzN69p81tsUl2gDO8ni67ggUCD9XnmcICM3uedWCwilDzVRj2VUTRxivv3B0YanXcNnzFbLjpQbxaUuEun-hAor56wbAfZfEZ7RkQWuvjoWfrDC9SXFS_7RA

 

Maymuncuk: Teçhizat kemerinde bulunan, her kilidi açmaya yarayan, eğri ve sivri demirden yapılmış çengeldir. İşlevi ise anahtarın girdiği hareketli kilit yatağı, açma yönünde dönmeye zorlanırken maymuncuk ile normalde anahtarın kaldırdığı pimler tek tek kaldırılıp indirilir.

 

JvC5TQVDiyLuMpr4UzmAY2IWEFiTopdw9jFDTwNpMQfmbriZxGub1sI9BLe4y7fohPx3YixrymLH9SJ6QWzDWCKbfjmNjt2otyHpZKULysoaxNgA-q2-vD2Li9jhq0FNoeKGBg7f4bqIP1gBtA

 

Beanbag Tüfeği: Genel olarak 10–15 metre menzili olan bu silahın kullanım amacı tamamen zanlının canını yakmak ve etkisiz hale getirmektir. Silahın işlevi tüfek gibidir, içerisinden plastik bir mermi çıkıyor ve hedefe hızla vurarak canını yakıyor. Bu tüfek toplumsal olaylara müdahale için kullanılır, örneğin iki taraflı bir kavgada, kavga edenlerin sayısı 3 veya 5’ten fazla ise çekinmeden kullanılabilecek bir silahtır. Çok ciddi şekilde yaralayabilir veya öldürebilir. ABD'de kullanılmaya başlamasından bu yana yılda yaklaşık bir ölüme neden oluyor. Kaburgaları kırabilir,  kırık kaburgalar kalbe batabilir. Kafaya yapılan bir vuruş burnu kırabilir, gırtlağı ezebilir veya zanlının boynunu veya kafatasını kırabilir. Bu nedenle, birçok memura beanbag tüfeği kullanırken uzuvları hedeflemesi öğretilir. Karın bölgesinde bir darbe iç kanamaya neden olabilir veya çölyak sinirlerine çarpabilir. Bu, nefes almayı veya kalp atışını bozabilir. Bu tüfek 5-7 metre mesafeden uygulandığında bir sorun teşkil etmez fakat yakından uygulandığında veya yanlış yere uygulandığında yukarıda anlatıldığı gibi sorunlara veya belirtilere yer verir. Beanbag tüfeği toplumsal olaylara müdahale aracı olduğundan risklerine dikkat edilmelidir.

 

OBi_LPMVOmGgh7XDIVDUwIB_OIuQFO-pa6k6lZ0JcINpo4JQUYPFeni0m8guIVG3JgxK9S3uWjhLaThkcInLAp5PIr0QvI-Vk68ooiJpktZ0Wjo7DxnGjNCirMDyM3drCLOgbaByBF8ldN9BVQ

 

Çelik Yelek: Aracın bagajında bulunan ve iç yeleğe göre daha kuvvetli, hayati önem taşıyan bir zırhtır. İzin verilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

3r97vlmjt2fGn7AMEFWaiFLx27wFRl79e0z61YPDHEVkVtC3sBB32k60gkZzIMibdBkDaA-eet2KBuPmpVtrcVhXXcqZqrIO9H-TRkZL1bKCejo0rpUzpy19e19A9GOkpIpHaTmLzRhk46q5XA

 

 

İlk Yardım Çantası: Olay yerindeki zanlı veya herhangi bir yaralı sivilin yaralarına ilk yardım yapmak için her zaman bulundurulur.

 

8OXvCfXQeZ_Tv42-Nb-GV3DMVgcViGx5hRMOW-qZB48MDIBD9Epn8F5nNihl2N_AlUeUg9x8Ah8NUTXlRkRMXrBGqj9qwOvVnyb_-deQJS3-umE08o3m_Ehzq6qGLU6wlttcwMOZiwiDGkcTog

 

Body Cam: Memurun yaka kısmında bulunan kameradır ve 7/24 departmandan takip edilir. Bu sayede memurun olası bir vakada nasıl davrandığını, vaka esnasında ne yaşadığını kanıtlayan birebir delildir. Memurlara açılan davalarda bady-cam görüntüleri mahkeme kararıyla kullanılabilir.

TrR4gq-v0vwVacHKl7mECEceuFzP9BqKjzlVY0kPZ1_rd70Deu5ORrQvwlzenRTm74p6FOYBUu3j00WEGR4zTR3xPDjXWLVfAvIrRmu4TwJGiaYic4HfRPBvfaalyQX0CIUX4BfFl9SHDHtH5g

 

 

Telsiz: Her memurda bulunması gereken bir araçtır. Telsiz birimler arası iletişimi sağlar. Sürekli operatöre ve birimlere rapor girmek zorundasınız. Ama bu her şeyde rapor girmeniz anlamına gelmez.

 

U5CNRE4R-hu4zEWJj5tDitCQlspzH_DpWW3S23YLZpHz6UzxTnYw3HMe8iExWHGtmqbkMyBzA0eI7B6RmCOoV3y2fdOpjtuBKcjQI81bOhoatEvEuGdA7YLYoA_AS7Dn1uanNgFfCOyfSXOwFA

 

Yedek Şarjör: Memurun üstüne zimmetli olan tabancı için 2 ya da 3 adet yedek şarjör taşınabilir. (9mm)

 

Sm268livZNr4kRX2b7sV-snM5_hnn9Jnu3xECz-XVISbfeq6uyj91lWoVmgHNNjaI7oP_eag48VBHXwm9UNWqUBjlgkDlqwyi7_0iBAXm6MbGzknxxP3lGmS5-upN91AyWnHfLwG7wmWXnvJPQ

 

Yakın Telsiz: Yakın telsizin menzili 50 metredir. Yakın telsizde resmi olmak zorunda değilsiniz ancak küfür de etmeyin. Örneğin siz Vinewood Hills'tesiniz ve yakın telsiz kullanıyorsunuz, IC olarak bunu Vespucci Canals'taki kişi duyamaz.

 

pq61r_zyqhsyxWihGiXyeJVdcZ4yvL_ZHxTJ7YpzrU1pzijEMpHwVYJkIczxwr_ef1zDtDTKHDHUjmEBTHADRKcTnQafEWN_xUo-KVroRNLO5TYFRgSlcYSWbZgLpZtbavloDFiFCTshMM9m6w

 

M4: Tam otomatik, yarı otomatik ve 3’lü yarı otomatik gibi üç ayrı atış sistemine sahiptir. Ayrıca bir de kilit sistemine sahiptir. Bu silahın gücü MP5 ve görev silahından daha fazla olduğu için operasyonlarda veya üst rütbelerin emriyle kullanılabilir. Aksi taktirde kullanılması yasaktır.

 

FsJVs6NpTtrakWDUG2QIXb0ZkUm4j7bNZ_JMrMa22zJUe6-0CVNdshpCpcXYVBp9EWV5PO1PoLZ83tYp0uOsJdqussXFgvqb9X8I1iW2IxQDgyU2Ueqi0lIrdhd0W5FTy23rJzEze4E57MQikA

 

MP5: Bu silah 200 metre gibi bir uzaklık içerisinde oldukça isabetlidir. Tekli, üçlü ve tam otomatik atış modları bulunan hafif makineli bir silahtır.

 

NW-RuO7QPzpPqgEjOqfcAUlSFUVTxOGefoZo7wrKx-HyWvmgRLgdg3WdEwP5kz5mP7NutAdICMEOiiDpWn8KCpulMuPJMayvHbd4OE8x4ppW1eqs9V0J5y0bnUL2qC3qcjddtebfktd_k-P0_w

 

 

Apolet ve Nişan:

Apolet Memur III’den Çavuş II’ye kadar takılır.

Arasındaki her rütbe farklı apoletler takar.

Teğmen I’den Polis Şefi’ne kadar ise nişan takılır.

Nişan boyun kısmının her iki tarafında olur.

KiqZT3juRHyRf0KU1BlVRw-wy7P6BYvhR-MEDzAF2is6X4atcuxFTocgqZHmbu5VL-RX9of6QlDgqiS0v1o1SjUrMvxrbUhEcce1yL4ZkrLgMM8UOxK7DxijpcVgwfvGfsYI0bwQGVOhic7aBw

 

 

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

Kfx7gdvCY2FkJgys7OPL7hXF2FlX9vQz_kcI1psZCIjRTPZOO3EhBpoZbwFWAPRot4JqrwawTldTPd98Qp6--kySyf_GiwQ2kpa-HDOXCa6ylsYh1BaohFkRso4QJyKFUE8UnrgI8SQ5TWMPjg

 

Silah Bakımı ve Ekipman Çavuşu İşleyişi

 

 Hepimizin bildiği gibi, departman tarafından (görev yapmamızı kolaylaştıran) bize tahsis edilen ekipmanlar bulunmaktadır. Bunlar silahlar ve yardımcı ekipmanlar olarak ikiye ayrılıyor. Her şeyde olduğu gibi, silahlar ve ekipmanların da, bizi yüzüstü bırakmaması ve her zaman stabil çalışması için düzenli bakım görmeleri gerekmektedir. Bu bakımlar, silahın veya ekipmanın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Her gün temizliklerinin yapılması ve belli aralıklarla da temel bakım görmeleri gerekiyor. Bu prosedürleri yapması için de yetkili personel bulunmaktadır.

Bu gibi şeyler Ekipman Çavuşu’nun sorumluluğundadır. 

 

Ekipman Çavuşu:

 

Yüksek davranış, eğitim, mesleki gelişim ve fiziksel hazırlık standartları belirler ve uygular. Departmandaki tüm ekipman görevlilerinin departman görevlerinde yetkin olmasını sağlar.

 

 Yönlendirme altında, sorumlu personelin çalışmalarını denetler, atar, gözden geçirir ve katılır. Araç filosu, ekipman dahil olmak üzere Polis Departmanı içinde bakım faaliyetleri sağlamak ve tesisler, diğer bölümler, departmanlar ve dış ajanslarla atanan faaliyetleri koordine eder,

iş kalitesini ve yerleşik politika ve prosedürlere bağlılığı sağlar, ve daha fazlasını gerçekleştirir. Bakım personelinin seçimine katılmak, eksiklikleri gidermek için çalışanlarla personel eğitim çalışmalarını sağlamak veya koordine etmek, disiplin prosedürlerini uygulamak, bakım personeli için fazla mesai ve yıllık izinleri yetkilendirmek, çalışanları gerektiği gibi değerlendirmek. 

 

 Silah ve ekipmanlarınızı, her gün mesaiye gelir gelmez ekipman çavuşundan teslim alarak kendi kişisel dolabımıza yerleştiriyoruz. Ardından, dolaptan gerekli ekipman ve silahları alarak, son kontrollerini yaparak mesaiye başlıyoruz. Mesai dışında (off duty) olduğumuz zaman (sadece kendi güvenliğimizi sağlamamız için) bize tahsis edilen başka bir tabanca (Glock 19, 9mm) bulunuyor. Bu tabancanın temizlik ve bakım sorumluluğu ise bize aittir. 

Bu silahın da her gün temizliğini yapmalı ve belli aralıklarla temel bakım görmesini sağlamamız gerekiyor. 


 

Glock 19 Tabancanızın Bakımı:

 

Çeşitli temizlik ürünleri, araçları ve yöntemleri mevcuttur. Buradaki amacımız, ortak kaynakları kullanarak basit bir yöntemi tartışmaktır, bu nedenle farklı bir tekniğiniz varsa veya farklı bir ürünü tercih ediyorsanız, lütfen devam edin ‒ sizi bundan vazgeçirmeye çalışmıyoruz.

 

8iMKnEzd6OYSPr1oZhnUQ9pinKasZ-XXGEz9ypVsHHoShNFtikQXFcbcMgdLezUWImnGHFoGNtWQyZlQY6QF9yEatmCcJpS9FezZ2t6LQG1-nAMAmKTjoKcw_zsa2pPfddPjZbAX4HVGbnz2Vg

 

1.Hazneden ve namlunun deliğinden birkaç kez solvent emdirilmiş bir yama geçirin, besleme rampasını, haznesini ve namlunun içini eşit şekilde kaplayın. Namluyu ıslatmak için bir kenara koyun.

 

XbK9zvv_VqISS9GFLu33mQPZrUgM9s-jWqUKQbOx_K8h68Vr5Yf82HM7_wSbRP3KyyiyDw0ZDH2L139AANI9hhGZ3C67UxiMAbPBdn7HbHEyRQmVd8b3j1jH14mnMpQSmjwOCpwSgDfgNeHvrg

 

pmk82ltg9YgbBpymIbC-hDCM1_InwwJhdTei11f-A7K2lIUTS4pddisrnzrw0E61zX247jUZuX-I-o3VUydCWdMvywvA6C6d3Pt77vtIBepd1JBIU9e1pSEKlJkfXuZFKbV7zv5Y-XBXhRrRuw

 

JInn0AHBHL6mg8OkPcYB2UGAqY1GpZQC837gGXop-AqrtOW0hsPbziZ1Sr5-9wNOeTwYaQmTWwsyTjF3Gn3LnOrVLRAPRWI3w2VtFpxP5p11efCm70kpYWjS76u1XeJhfR61v9l40CV1guMl4w

 

2.Büyük şeyleri çıkarmak için sürgünüzün içini kuru bir yama veya bezle silin. Bir diş fırçasını az miktarda solventle ıslatın ve kama yüzüne ve sürgü raylarına çok dikkat ederek iç yüzeyleri ovalayın. Ovalarken, çözücünün kuru tutmak istediğimiz forvet kanalının iç kısmına girmesini önlemek için sürgülü namlu ucunu aşağıda tutmaya çalışın. Sürgüyü bir süre ıslanması için bir kenara koyun, namlu ucu aşağı bakacak şekilde, vurucu kanala giren herhangi bir çözücü dışarı akabilir.

 

aGXE7G8Fo3EJe-zmQPBvdlEpeD4d7RsqvGxk0aIq4S1QFetJhlmg7nJxttOaKR0-Z7lFy9P8Cr64jdcVsEfp4cBl78L3p2wyqecKpH4kOWHtMjCfT7sMJ-2e4UZdP_5uVb6kpQGQTNKwKGJr0A

 

AjgR7c6Coy2yrmiuH2SN_zBpusVR9akSNsTDDJqjWwsxmimr5J2xjQBnwnzVcnAMJI3S5gewgzNV6qOgP42LskEBUlAJA_2HzvfzRnQ-w9ahQ4xxLTkpmnXFgTsrm8dlaQv067W2CzEwdroruw

 

 

3.Tabancanızın çerçevesini kuru bir bezle temizleyin. Çerçevenin dışından, şarjörün iç kısmından ve tabancanın erişilebilir iç kısmından karbon, kir ve diğer pislikleri temizleyin. Rayları, tetik çubuğunu, ejektörü ve konnektör alanını da silin (ne olduklarını bilmiyorsanız bu parçaları tanımlamak için kılavuzunuza bakın).

 

5Zwb-GcMGRJDenQdNiqMMrJ1gh2HGZShCk77t20XJ7SiVplPfDAUwoag1oJw3vrALQTg-DxUHhu47xueHjMiX7YoQDmuZJTKzjV-nPLiJDSLgXNg_o9bB3ptbE_XpNAhYPZOekLI3ulC9y8Rlg

 

aQD9E4RQewCXiO_wuXmu3deJS9AqBe1omsKYNHOiEbh4-L_OblmAk7tB0rMfuvzT5yGtAfsTLigZ8UKz3mb_XejFYW2vTUESCtwY2OSd1U9RnvO2ciPqZDUsww-XCDIiCNlsPzZoKqLIvMkScQ

 

4.Artık çerçeveden büyük şeyleri çıkardığınıza göre, köşeleri ve çatlakları temizlemek için bir diş fırçası ve temiz bir yama veya bez ile geri dönün. Bu kısımlardaki kirlenmenin bir kısmını almak için fırçanın veya yamanın üzerine biraz solvent koymanız gerekebilir ‒ eğer öyleyse, yüzeyleri daha sonra temizlediğinizden ve geride bir miktar solvent bırakmadığınızdan emin olun. Gerekirse, solventi saklanabileceği alanlardan dışarı üflemek için bir hava hortumu veya bir kutu basınçlı hava kullanın. Buradaki amaç, her şeyi temiz ve kuru hale getirmektir.

 

_HehaxS9-mOkNW9hKjhtczCsdacPfYPydbzGNSE9vKLcdoM-3N_Xzky5NHgjWyBVb8zKEv1NCs6KEFEUubGepXxgOvBcylx_DYcxyidn4TwgUok70lng8r5LQJrxFCR3D66ZT0j6NvILFgCcBA

 

Zr--mr38xt53xX4QEAIFuMuv9B2kC8KdpTuWuPWN-N2CeykyDsRiZYpUSWWR3T6L3-FH-hMNtvVDoZ0Jzc0VUUOcefFBCAKS1faz-8WGMt7X1OjrW9jWzPpHpWmZW_SfsZe_q76dhtoGJECr9w

 

5.Geri tepme yayı tertibatınızı kuru bir yama veya bezle silin. Çok fazla dikkat gerektirmemeli ‒ sadece temiz ve kuru hale getirmeye çalışın. Kuru bir diş fırçası da yardımcı olabilir.

 

-rcSHeFgexLG-mt3F7DbA5KOlK_IYeSUtExQNUls6zgjnRKXFUvWnN3QJZhwTzEyTQY_Y-vhpDCWwJYVBZuRXsDQjGJM1kZKuXgZlZ2b1DIWjH8yn1x9TNA2Ur6OFjLd3xO0-PhEJThis8HL5A

 

QlpZKL4KCSchyA8p2WahvX6AZAPgjqYaZ579HmtTicbrnguQ2-60gdogeh3yraEAOeEqVRTtaxFeoE-GXoYyV1L1O7owgvsrFxHVvT8tlBMOBYbee_H4uMzQ5l1cQA9D8V6k_K0lB3jw68yFYQ

 

f-E4sM8-zBB_mp21aLreTe0PvHDw7aJnp4W4ZkVtMTveIxZVAUEdcNCG0oO7glkY3_NMJInCmlqZI8IDCTayW9SFLrk6Xuwqh7_ue3KBcXgJrjA5SkUYooQQMV-cN6qQ9bHf-asIIJ08GAGkOw

 

9WhnTWL4wAba2OQDExTG98cqOxgXle25lOdO1B8zz18fxVe_7gTZ3JtibAgEoXjNVNKgeivveDXWcp5V6raDdhqRdR4k7X_ZQci_n2Rx7It50oIumebc-LEmTrVbENksNo7oBearkltkWfqr2Q

 

7.Sürgüye dönelim. Fırçanızla biraz daha ovalayın, ardından içini ve dışını temiz ve kuru hale getirmek için her şeyi silin. Rayları temizlemek için, diş fırçanızla veya leke bırakmayan bir aletle (plastik pena, tahta kürdan veya Q-Tip'in kağıt mili gibi) kuru bir yamayı rayın içine itin ve uçtan uca silerek temizleyin. Bunu yapmak için muhtemelen birkaç geçişe ihtiyacınız olacak. Makat yüzünün temiz ve pürüzsüz olduğundan, yüzeyde kabarma (karbon halkaları veya astar dolgu macunu gibi) olmadığından emin olun. Gerekirse, kama yüzünü ovmak veya kazıyarak temizlemek için pirinç bir fırça veya leke bırakmayan bir alet kullanın. Aspiratör kancasının arkasına temiz bir yama alın ve orada biriken pislikleri çıkarın. (Aspiratörü düzgün bir şekilde temizlemek için sürgünün periyodik olarak sökülmesi gerekecektir ve ayrıca kilit/kanal da ‒ bu konuda bölüm zırhlınızla görüşün.) Son olarak, dışını silin. Aspiratör cebinin etrafındaki tüm pislikleri çıkarın ve onları düzgün görebilmeniz için manzaralarınızın temizlendiğinden emin olun.

 

hvVmq35yU9EN43aLtU4aym49CNEDeMLrhcrPbI3F_QizSuhrJse8O6jP7GaqWoyXKahehcRDtyUwynY4AR82B-Dg5FTIkZ8djm4l9HbAgkCUjOjhU3ju2ArXnu7HrknnkWRJjx57UQh-V-sNXw

 

hJuzfO0nMGXEBJx3Wfowumh-IGqAnFCUCqwxdDBFXfOqGD6npEgZAf0dzLCtgqNbj18PObhmjRuVxwPmxSD--Ba8tmIU_sNces-SIY0NsGbNRuiUG3usjDl_ZqmZZqkd6nzqKBk8OCy_OSbVuQ

 

8.Çözücüyle ıslatılmış yamayı delikten birkaç kez daha geçirin, ardından pisliği çıkarmak ve deliği çoğunlukla kuru hale getirmek için delikten birkaç kuru yama çalıştırın. Besleme rampasını temizlemek, temiz ve parlak hale getirmek için kuru bir yama veya bez kullanın (gerçekten kirlenmişse bir diş fırçası yardımcı olabilir). Temizleme çubuğunun ucuna sert bir fırça koyun ve arkadan yaklaşık 5-10 kez namludan geçirin. Bir yamayı yağla ıslatın ve herhangi bir partikülü temizlemek için namluyu silin, ardından herhangi bir yağı ve asılı kalıntıları çıkarmak için namlu boyunca kuru yamalar ile takip edin. Temiz olduklarından emin olmak için deliği ve hazneyi inceleyin. Değilse, istediğiniz sonuçları elde edene kadar işlemi gerektiği gibi tekrarlayın. Namlunun dışını bir bezle silin, böylece hem iç hem de dış temiz ve kuru olur.

 

İŞLEV KONTROLÜ

Tabanca yağlanıp monte edildikten sonra, sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için bir işlev kontrolü yapın.

 

1. Ateşli silah ve şarjörlerin boş olduğundan emin olun.

 

2. Şarjör yerinde olmadan, forvetin horozunu çekmek için sürgüyü geri çekip bırakın. Boş tabancayı güvenli bir yöne doğrultarak, tetiği arkaya doğru çekin ve tutun. Tetiği çektiğinizde forvetin öne çarptığını duymalı ve hissetmelisiniz.

 

3. Tetiği arkada tutarken, vurucuyu yeniden kurmak için sürgüyü geri çekip bırakın.

 

4. Tetiği yavaşça bırakın ve tetiğin sıfırlanmasını dinleyin/hissedin.

 

5. Tabancaya boş bir şarjör yerleştirin.

 

6. Sürgüyü arkaya doğru rafa kaldırın. Yerinde boş bir dergi ile geri kalmalıdır.

 

7. Şarjörü çıkarın ve bir kenara koyun.

 

8. Sürgüyü ileri doğru pile göndermek için sürgüyü çekip bırakın veya sürgü kilitleme kolunu aşağı doğru itin.

 

9. Tabancaya başka bir boş şarjör yerleştirin. Tüm boşaltılmış şarjörleriniz için, sürgüyü arkaya kilitleyeceğinden emin olmak için 6-8 arasındaki adımları gerektiği gibi tekrarlayın.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

HqrFcxUv4z1icqhFNeklVBd_1lsQq9b71jAO1EtR6Z9-21R6_fSaCb50LT9lnCPPcRkqWExHxLgI3cAoXjXfZYjU16fLTBJSSvypPuLjva0wTxiLcKTQKkQMlKrzXD5uhK5uh_Yx9dVu4TQE0Q

Devriye Araçları

Genel Bilgilendirme
LSPD öncelikli olarak Ford Police Interceptor Utility kullanmaktadır.
LSPD araçlarının tavanı, kapıları ve sütunları fabrikadan beyaz ve siyah vernikle boyanmış olarak sipariş edilir, ancak K-9 veya bomba imha ekibi gibi özel bölümlere atanan bazı araçlar tamamen beyaz veya tamamen siyaha boyalıdırlar. Araçlar da çift sütuna monte Unity spot lambaları, krom orta kapaklı 16 inç ağır hizmet tipi çelik jantlar ve iki ön kapı içindeki balistik paneller yer almaktadır. Çoğu polis aracının arka tamponunda en az iki çıkartma bulunur. Birinde "There's NO Excuse - For Domestic Violence" diğerin de ise "Watch The Road - Operation Traffix" yazmaktadır. Arka yan panelde "EMERGENCY DIAL 9-1-1 Fire Police Medical." yazan siyah beyaz bir çıkartma bulunur. Ön kapılar da Los Santos şehrinin mührü, departmanın sloganı "koru ve hizmet et (to protect and to serve)", beş haneli mağaza numarası ve “POLICE” yazısını taşır. Mağaza numarasının son üç numarası şehir tarafından işletilen tüm araçları tanımlamak için kullanılır ve hava birimlerinin arabaları görsel olarak tanımlamasına yardımcı olmak için arabanın çatısına yeniden yazdırılır. Bagajda, ünitenin hangi bölüme ait olduğunu tanımlayan bir numara bulunur (örneğin, 25 "Güney Trafik Bölümü" veya 3 "Güneybatı Bölgesi").

LSPD Araçlarının İçinde Bulunan Teçhizatlar
— MDC (Mobile Data Computer)
— Telsiz

— Gun Rack (Silah Rafı) Shotgun, beanbag veya m4 koyulur.
— Dashcam (Araç içi kamera)

— Radar Cihazı
— Yedek Lastik

— İlk Yardım Kiti

— Yangın Söndürücü

 

bt7M68GHcBrXaiorGibmpoIfidc031BqWjShcDg4PZnPuD6W77ThFYekOXcUNsqCgwOyOi7ojxOuwSUdxInWNKZ53647wpI_AfYF2C3GzOxIbcrlQQEFrBeoPWLcC8w3yPS9RbuuTjYtk7i_Og

 

1. Ford Police Interceptor Utility
Genel devriye aracıdır.

hlu2ZfB93JMzmRBc-KBk-o5rUcGqeHrnflcgZwgljArUO2tofnLHtCUGVLSiHY7GvX5OOA_0f261Ov3gJ-Muf14BcRMeHep3vsKVM2LjipGTNz8MwRrS0pfBJKnrln-ppX8MYRvjU4BIcjLl1g

 

A8EE9kV9_JMc_LVdiM9eU6iWpVRGSbftEaH_GHfmcjGm1E1IkLvbIqK2bsRYFDPm-E_AHY0upZB3MykeVXLTWwEHLuKkZRrB-43O9MVEMZosqbaxp23xJqqm9zELWvAbDCaouFuJ4f7jEmMF6A

 

2. Chevrolet Colorado
Genellikle off-road aracı olarak kullanılır.

vCD5zWuWtJ1bDjDcZsZzoZlf-plCC24pPFIrcwwEOgcgRskRkcj57YG0PiXpo1yrTdkJxyu7ZJKoK5apuWyehLHYo6kLr2yUvIKoR1gyfUX0gN9IM-Q3SQD1moJjuuIQlN-jTsy_G2j7uuyfeA

 

KJZbbyN1sbxg_ak-5OrCDobgMEMLn9tEINTS6MnDJeCGOAqRixtDdWZ7IjGmBK3oE9U8XLn9stGuTjRPoiQmiuYektG2gbOn9Zv8Cdr0cLgPeoYR7IXGH0OtdDx7tUS4oSWxWu6u9yZDbJ3kpg

 

3. Ford Police Interceptor

 

wDR5U9mShT_Op5cnCmTwaGpqbV7oBEsFrWgvmcxGA0xGoWjO55KVPJQtiF5mp3Yj_7Ccn7xnwWDkzQupuKKFcouWfFyeNyiGOnw8ahJ3lKxDWUB8EdsUZesyMHzNhjaGB2F8sBAjvtN60okxNg

REqxA46zwvAIaKnOaMo8SxkYKlHxDvg2pfTZ36N0d4IRU61j4RPmJEiPQmWEsWAq39t6PSEPk7yqXC1HO-JOHPJC6_l1MKb_k-srk2Sds0nryB9Sl6nYYP1TX7HfN7WOhzzCn-TVppBDeGdG7g

 

4. Dodge Charger

 

eitqMAOFlnVPxvwurR85Q4pkN26WXsnmwP9nevS2f8FnM8x8Qp8JPy1BV5hT6XbQmcAzbOfcINTI2qcPl0asKJOjuR7YWbWTkCe8mKs_gHBv2f49w8Pk4_toyzmbIeMP5cI2BjQvp9bkzqI5Ew

 

GmN8YC9jOvyfIxz4Mc1ZlUccvimXyumASj2meH2uBUacS0HDoItU9OyMTUIbT6qVpUPppMntMyhMkEk7ihBTXYalaB2p1EpvDTyymRaAiwEKTxrvW36fvxVg7g2Pzg6ETBuqBdTd_0rBNcuxIw

 

Genel Bilgilendirme
LSPD, öncelikle çete birimleri, dedektifler, SWAT ve bazı trafik birimleri gibi özel birimler tarafından kullanılan birçok işaretsiz araca sahiptir. Genellikle Ford Crown Victoria, Ford Explorer, Dodge Charger, Chevrolet Impala ve Chevrolet Tahoe kullanılmaktadır.

 

Dedektifler, özel soruşturma birimleri, cinayet birimleri gibi belirli soruşturma birimlerine, sivil araç modellerinden (Ford Crown Victoria veya Ford Explorer gibi) sıradan sivil araçlara kadar, normalde polis işi için kullanılmayan sivil araçlar atanabilir. (Honda Civic ve Chevrolet Silverado gibi). Bunlar, normal sivil trafikte yaygın olmaları ve polis teçhizatının olmaması nedeniyle geleneksel işaretsiz araçlardan farklıdır.

 

1. Ford Crown Victoria

 

BYGuO0Ht-mcq8A88g4LJ-4kkBUCuB98Wd7_aV2ypnbCMl89LEnYTVKiCeRsWln2hlPVyN-laFnfwSnqGL7sco1BdxccLvPgDBVn6ftQUROpMSRQRENJIWjks_e0c2XbE_u90r07VgwLSOdB52w

 

2. Ford Explorer

 

ep1uVUpIThMVnNNyfwQtra2UtxE8AG1foBbeqVaUo41EPHiuxBNdYfx_zRSMjjKPpaUsszvYLuj2iAzD3jiS2PLW4e1yi9tQYwjq4rCebnhdwmozX2WKMsXTJ6Kash8mL3e5Qw7wltDDX9UwlQ

 

Taktik ve özel amaçlı araçlar

Genel Bilgilendirme
LSPD SWAT birimi, normal işaretsiz araçların yanı sıra işaretsiz bir Chevrolet Suburban ve Chevrolet Tahoe araç filosuna sahiptir. Ayrıca, Lenco BearCats ve "Kurtarma" aracı olarak adlandırılan bir Cadillac Gage Commando olmak üzere bir zırhlı araç filosuna da sahiptir. 

Bomba imha ekibi ve K-9 birimi, Ford Police Interceptor Utility ve GMC Sierra gibi tamamen beyaz araçların ve kamyonetlerin bir karışımını kullanmaktadır.

LSPD ayrıca beyaz Ford E-Serisi , Ford Transit , Chevrolet Express ve Chevrolet Astro gibi araçları ulaşım, idari ve özel amaçlar için kullanmaktadır.

 

1. Chevrolet Suburban

gNjqOBtKzPXwM9-y0NE99t-q2SRbA5zebY3lXCFdIUg4ishyfSwKszJEriKyr9DStDwsJU2LdzAQbmav5MkN78GvugRifm8tYcY30qkg2flEEP6j0OMeeD7v60nqYhppAJx50ESPUKFdwQxCQw

 

2. Chevrolet Tahoe

 

670bF56ELybeyIOOzAIzYb-DJkurwjpBqZmWT7HJ1UnZWZu3bVXhDiMUu046Azgrfushg9kzNForx1r8e0n0q45Wpl9KlnRgqdtbS1CV_ugFyevgne-j1Z1-s6NIFOZhmY137Rb6I76zl5E0Pg

 

3. Lenco BearCats

 

eJl2ze0P-uc1eeQ30VqWP1u9DNWal41CKoX_nRUzoo_uYk3Xlc6UsJTEsUCnXoA23rIp6419kgIi6r516n5DtZ04A0FVmybIMnX2xNrtfeuhPOhMXLPjKWbGIFDgoN8r2tJTH4XLIwpr9QPGSQ

 

4. Cadillac Gage Commando

 

86RSfZOMfDBn8QqXIHHQ2IO84mMr98z070xEllUnFYmR3E-4IW005xGk2QQctIkLnygzs6DONbiEkNg-YeEnip4-zKe0rvrVLfzKimHiqZ78_aert9DeKp2wfA_MzYlo06TPJkt5GZmFy2FxFw

 

5. Ford E Serisi

 

gPt7r5G36TD6in0cO5gun2_zncIfDewkhz76PBRMIcQd1fCiDsCt_SPwx5Zs6iLOuNjVQZS6OQ2yYwq7YAOUd65nQVVO71aUMXr9jIvaONyjQTp8wGvge9V5e_JVtDAPLqhiiTCLS7JimK0tUw

 

6. Ford Transit

 

IXAWYnIcC94THBOGVGt9wHrD-ydEAz6JaskIxj3PhAgwlSxwiVJgHzsWN4Gq2oboSQ6VVz5lIyscvGem7XqZm5XNkc3FZ_0n_otA_NhCxAkoAfTbyE4Y--B6Chea12cs2dmMzOhwhpd45XzguQ

 

Motosikletler

Genel Bilgilendirme
LSPD son yıllarda, Harley-Davidson FL ve BMW R1200RT motosikletlerini kullanmaktadır. LAPD motosikletleri siyah beyaza boyanmıştır ve bir radyo, acil durum ışıkları, uzun bir kol, polis teçhizatı ve polis belgelerini taşımaktadır. Motosiklet birimleri, tüm trafik birimlerinin devriye gezdiği yağmurlu veya sert havalarda konuşlandırılmaz.

 

1. Harley-Davidson FL

 

tq72Q89nofy2Jj8Tf8wk4fNfKFpmDG-5cRqAx4-rcOWsz68zOc8JacV_P3r-uhWfYkVI5ZKNYjgCYgj6NX3q4iBLLyLCjc7dzO8GHQ3bmbR6vq4ZmluNNA3lD8E4NEJRb_R2yuBbD8C3QUZfGw

 

2. BMW R1200RT

 

o2oYV-wg6yyzPm_JT3gP_xa9CYkQXxVRThWAUpkPuux8Kj5GRGog7fNIuIHrAPj4FQC9XyuXufhlm9l9t0LxGHKeC-Dv5cxB6O_yVjnFDm3yJTks-EABp5mMLhgtt4we4WQOeal_0DaM2ZKqIQ

 

Hava Destek Birimi

Genel Bilgilendirme
LSPD Hava Destek Birimi , 21 helikopter ve 1 sabit kanatlı uçağa sahiptir. Eski helikopterler gümüş ve maviye boyalıdırlar. Daha yeni modeller, devriye arabalarına benzer geleneksel siyah-beyaz boya şemalarını kullanır. "LSPD" harfleri, uçağın üst tarafında mavi, büyük harflerle görünür. LSPD hava birimleri ("Airships" olarak bilinir) Eurocopter AS350B2 AStars , Bell 206B-IIIs ve Bell 412 kullanır. 30 milyon mum gücüne sahip Nightsun spot ışığı, optik FLIR kameralar ve elektronik olarak stabilize edilmiş dürbün, bir LoJack dahil olmak üzere çok çeşitli elektronik ve ekipmanla donatılmıştır.

Her bir hava biriminde en az üç yıllık devriye geçmişi/tecrübesi olan iki subay uçar. Hava birimleri yollarla erişilemeyen bölgelere inip tutuklama yapabilmektedirler. Barikat kuran şüpheliler, yaya veya araçla kaçan şüpheliler, çok sayıda kişinin karıştığı şiddet olayları hakkında bilgi sağlarlar. Hava birimleri, araç takiplerinde, trafikte şüpheli bir aracı durdururken veya bir suçu olduğu bilinen şüpheliler için otomatik olarak talep edilir.

Hava birimleri, havacılık güvenlik prosedürleri nedeniyle kötü veya sert havalarda (özellikle yoğun sis) uçmaz.

 

1. Eurocopter AS350B2 AStars

 

3UPxfz9ub05-XRbfi8G3xp4PyrUp-Z_V4aqUPSRpUv4UR6aCR5fP3EFLaIMzwsmT0JzLgVH3T560IO3Bdw7GIYvVJWWYrNyOYZoKZEuVSJerWj9YVMXvQylVpzu57-ig6lFI8vOU51kx11ytMw

 

2. Bell 206B-IIIs

 

zR79i6dKj9hEvSkKDiVnUUwhT9ezhcE3be9sMOiN8egCZquq0KCV552oFO3dNMuMqnlD2C3RZ--TOTZl-T0CTxw9AGYMBL5-dRZTGzMmlBUfqDZlz_KaPDcgkzD401DHM2WncWBpTbeZQZwKTg

 

3. Bell 412

 

uOPYPfIV3YE7N6pGnALPcl0MfnAxxRm_wEvrHIQCPMhH8ZG39dQT1PGFdj2dCI-tC2eh2BRrRO-S1e0RZUFsCf1uHqJDD9iCYVx4qyP_aLDO7-uYlTQ9G-R-nOXXAN7G4UELdNUevxOolGFTYQ

 

Bisiklet Birimi

Genel Bilgilendirme
Bisiklet birimi özellikle özel etkinlikler sırasında polis yardımına hızlı ve kolay erişim sağlamak için devriye gezer (genellikle çok sayıda). Los Santos Polis Departmanı tarafından kullanılan bisikletler Giant tarafından üretilmektedir.

 

cRu3AHzMyW3LZ8SaVjW9SITxp98emDvwMwLcA9lLGSK7iHhGJW1O-7N9qcPux-oFa5uukWaZE7FS2w2GrVKSMj9cNtejT4dXIlcnMDIU4xFEo-ErJNcPxQtk-MjvRr-eRsPVskQ0G3_qVTrREA

 

Atlı Birim

Genel Bilgilendirme
LSPD’de 40 polis atından oluşan Atlı Birimi de bulunuyor. Bunlar normalde isyanlar ve özel etkinlikler için kullanılır. Özel olarak eğitilmiş memurlar ayrıca üniforma olarak botlarla ve geleneksel polis şapkasının ağzına giyilenle aynı polis kalkanına sahip bir Stetson şapkası giyerler. Binicilik birimleri normalde şehirde yalnızca özel günlerde görünür. Polis teşkilatının hala Atlı Polisi kullanmasının nedeni, atların binicilerine sağladığı ek yükseklik ve görünürlük, memurların daha geniş bir alanı gözlemlemelerine ve kalabalıkta daha kolay fark edilmelerine olanak sağlamasıdır.

 

SrRbG2vwWOpUEWkrCWeiR0nvNP8oQQSFngHTR8MU3PBm619mMDosp3KwW_oN2VumIugWy6XKas7oLRhpNe_oHlq-j07K6VY8FMBgfWy4WtiEjaISLS8IZKiKPkSeQ9nJ2qSXGQJw2wMkerjTSA

 

Saha Devriye Adları

Adam: Çift kişilik saha devriyesidir.

Lincoln: Tek kişilik saha devriyesidir.

Mary: Motorsiklet devriyesidir.

Tom: Çift kişilik trafik devriyesidir.

Tom Lincoln: Tek kişilik trafik devriyesidir.

David: SWAT devriyesidir.

Charles: ETF devriyesidir.

Rescue: SWAT birimleri olarak operasyona gidildiğinde kullanılır.

Queen: Görev tanımlaması olmayan devriyedir.

William: Operasyonlar için dedektiflerin kullandığı devriye tipidir.

 

 

 

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

TUVfDW1vSw_tCV5bmv6DJqg2KBxNgy83oH52xepw2xwSdm47xt55BD6PdYToZvm5nSMDS--a-w8QtvpLmMaO-j-U5aIvFoagOH5xVT1Zzq3jCVJFPn5v9jSvPkl3awOTMCgZOqGxXCeJbvOA9g

TELSİZ ve HABERLEŞME1.0: TELSİZ KULLANIMI: Ana telsiz frekansının resmi bir kanal olduğunu unutmayın. Sergilenen konuşmaların bireysel veya öznel içeriklere dayanarak gerçekleşmemesi gerekmektedir. Birim tanımlaması, durum bildirisi, konum bilgisi ve çevre faktörleri bildirilerde yer almalıdır. Bazı örnek varyasyonlar aşağıda listelenmiştir. Bu listenin harici kullanımlar ve durumlar oluşması durumunda resmi ve nesnel bildiride bulunmak elzemdir. (gereklidir)


1.1: YAKIN TELSİZ KULLANIMI: Yakın telsiz olarak tanımlanan hat, belli mesafede memurların birbirleriyle İletişim kullanımı için ayrılmıştır. Bu hat üzerinden kişisel konuşmaların sürdürülmesi uygun görülmez. Bölge üzerinde direktif ve yönergelerin iletilmesi için kullanılmalıdır. Memurların kişisel talepler için birbirlerini cep telefonu üzerinden araması gerekmektedir. Departmanın herhangi bir binasının içerisindeyken yakın telsiz kullanımı uygun görülmez. 


1.2: ÖNEMLİ TELSİZ FORMATLARI:

1.2.a: Araç Takipleri Bildirmek:
Araç takiplerinde yön güncellemek zorunda değilsiniz, fakat takip anında birimler müsait olunan ilk anda kaçan araç, işlenen suç ve detaylarla alakalı bildiri vermek zorundadır.

(Örneğin; [birim kodu] trafik çevirmesinden kaçan araç xxx plakalı mavi iki kapılı sedan (modeli bilinmiyorsa) için kod 20 bildiriyor. Davis Avenue, Strawberry araç batı yönünde ilerliyor. İçinde bir kişi bulunmakta.)

1.2.b: Ateşli Saldırı Bildirmek:
[birim kodu] Davis Avenue, Strawberry üzerinde silahlı saldırı. Ateş yönü kuzey doğu.

1.2.c: Bir Destek Talebine Yönelmek:
[birim kodu] XXX numaralı destek talebine yöneliyor, kod 3 gösterin. Çağrılara kapalı. Burası Davis Avenue, Strawberry.1.2.d: 911 Çağrısına Yönelmek: ( operatör tarafından atanacak)
[birim kodu] bildirilen son ihbara yöneliyor, kod 3 gösterin. Çağrılara kapalı. Burası Davis Avenue, Strawberry.

1.2.e: Durum Güncelleme: (durum raporu talep edildiğinde)
[birim kodu] Motel Mango üzerinde devriyesini sürdüyor, durum stabil. Çağrılara açık.
[birim kodu] Del Perro bölgesinde soruşturma için araç dışında. Çağrılara kapalı.

1.2.f: Felony Durdurması:
[birim kodu] silahlı şüpheli, iki kapılı siyah spor araç için felony durdurması. Davis Avenue, Strawberry. Araçta iki yolcu bulunuyor. XXX999 plaka. [DESTEK]

1.2.g: Trafik Çevirmesi:
[birim kodu] siyah renkli dört kapılı sedan için t-stop/trafik çevirmesi. Davis Avenue, Strawberry’de kod 6. Araçta 3 kişi var. XXX999 plaka. [DESTEK]

1.2.h: Yaralı Bildirmek:
Magellan Avenue üzerinde yaralı erkek, bilinç ve nabuz yok, Sırt bölgesinden ateşli silah yarası. Bölgeye RA yönlendirin lütfen.


1.3  BOLO BİLDİRMEK:
[birim kodu] suç duyurusu için lütfen frekans sessizliği…(kod 10 da bildirilebilir.)
[biraz bekleyin]
[suç tanıtımı] [#] dakika önce [lokasyon] konumunda yaşandı.
(kaç şüpheli olduğu, şüphelinin ne yaptıkları, yaya/araç içinde olup olmadıkları ve ne yöne kaçtıkları)
(araç tanımı yapın, model, renk, plaka bilgileri)
[bir/iki/…] şüpheli (şüphelinin tanımı yapın. Cinsiyeti, kökeni, yaşı, kıyafetleri ve eğer varsa özel belirteçleri.)
(Silah kullandıysa ne tarz bir silahın kullanıldığını belirtin, eğer kullanılmadıysa silah kullanılmadığını belirtin.)
TELSİZ TRAFİĞİ DEVAM EDEBİLİR.

 

Genel Kodlar

 

10-1 - İş başı

10-3 - Devriye başlangıcı: [Rütbeler ve Soyisimler]

10-4 - Devriye bitişi

10-5 - Anlaşıldı

10-6 - Dinlemedeyim, lütfen devam edin

10-7 - Rapor verin

10-8 - Rapor veriyorum: [Rapor]

10-9 - Departmana dönün / Departmana dönüyorum

10-10 - Departmandayım

10-11 - Mesai bırakıyorum, acil çağrılara açığım (kişisel meseleler)

10-12 - Mesai bırakıyorum, acil çağrılara kapalıyım ((Oyunda ancak mesai dışında))

10-13 - Mesai bırakıyorum ((Oyundan çıkış))

10-14 - Anonsunuz anlaşılmadı, lütfen tekrar edin

10-15 - Erkek şüpheli gözaltında

10-15f - Kadın şüpheli gözaltında

10-19 - Frekans cızırtılı

10-20 - Frekans anlaşılmakta, devam edin

10-21 - Telefon çağrısındayım

10-22 - Son anonsum iptal

10-23 - Telsiz kullanımını bırakın

10-26 - Trafik çevirmesindeyiz (Sıradan trafik çevirmelerinde kullanılır)

10-26a - Yüksek riskli trafik çevirmesindeyiz (Destek gerekiyor, tehlikeli bölgede araç dışındayız)

10-26b - Felony Stop (10-26b Felony Prosedürü uygulanan trafik çevirmelerinde kullanılır.)

10-28 - Araç bilgilerini kontrol edin: [Araç plakası] (Araç bilgisayarı üzerinden partnerinize/destek ekiplere kontrol ettirmek veya operatörden talepte bulunmak için kullanılır.)

10-29 - Aranma kaydını kontrol edin: [İsim ve soyisim] (Araç bilgisayarı üzerinden partnerinize/destek ekiplere kontrol ettirmek veya operatörden talepte bulunmak için kullanılır)

10-76 - [Bölge]ye doğru gidiyoruz

10-80 - Agresif takip aktif durumda, gereksiz telsiz konuşmalarını askıya alın

10-85 - Bölgeye intikal ettik (Bölgeyi kontrol ediyoruz)

10-87 - Şu [Bölge]deyiz

10-88 - Destek ekip talep ediyoruz (Düşük riskli ancak şüpheli trafik çevirmelerinde kullanılır)

10-97 - Olay yerine intikal ettik

10-98 - Hattaki tüm birimler rapor verin ve 10-1 konumuna geçin (Sadece departman yetkilileri veya Memur Şefi kıdemindeki memurlar kullanabilir.)

10-99 - Vaka sonu

 

 

Vaka Kodları

 

11-10 - Vaka hakkında rapor verin (Belirli bir vakaya yöneliktir)

11-11 - Sarhoş vakası

11-29 - Aranma kaydı bulunmamakta

11-41 - Ambulans gerekmekte

11-44 - Adli Tıp gerekmekte, ölü var

11-45 - İntihar vakası

11-46 - Ölüm vakası

11-47 - Sivil yaralandı

11-48 - Sevk talep ediyoruz

11-51 - Yaya durduruldu

11-52 - Durum kontrolü

11-53 - Güvenlik kontrolü

11-54 - Yasa dışı eylem

11-55 - Şüpheli kişi

11-56 - Çeteleşme vakası

11-57 - Kavga vakası

11-58 - Trafik kazası

11-59 - Görüş alanımızda silahlı şahıs var

11-60 - Ruhsatsız silah bulundurma

11-61 - Silahlı soygun vakası

11-62 - Hatalı park: [Araç Bilgileri]

11-70 - Şu [Bölge]ye çekici talep ediyoruz

11-71 - Agresif takipteyiz, araç desteği gerekiyor

11-71h - Agresif takipteyiz, yüksek hızlı araç desteği gerekiyor

11-71f - Yaya takipteyim, destek ekip gerekiyor

11-72 - Hava destek birimi desteği gerekiyor

11-73 - Ağır silahlı saldırgan, SWAT desteği gerekiyor

11-74 - Dedektif desteği gerekiyor (Dedektife ihtiyaç olduğunda kullanılır)

11-80 - Trafik kazası, ciddi yaralanma

11-81 - Trafik kazası, ufak yaralanma

11-82 - Trafik kazası, maddi hasarlı

11-83 - Trafik kazası, detaylı bilgi bulunmamakta

11-90 - Destek ekip gerekmekte mi?

11-91 - Şüphelinin eşkal tanımını yapın (Şüpheli kişinin fiziksel özelliklerini ve eşgalini tanımlamak için kullanılır)

11-99 - Destek ekip talep ediyoruz, acil durum

 

 

Durum Kodları

 

Kod 0 – Memur vuruldu, acil destek gerekiyor (Ne yapıyorsanız bırakıp destek çağrısına yönelin.)

Kod 1 - Destek talebini rutin şekilde yanıtlayın / yanıtlıyoruz (Önemli bir talep değil)

Kod 2 - Destek talebini hızlı şekilde yanıtlayın / yanıtlıyoruz (Yalnızca kavşaklarda siren kullanın)

Kod 3 - Destek talebini acil şekilde yanıtlayın / yanıtlıyoruz (Sirenler açık)

Kod 4 – Devriyeye dönüş yapın / yapıyoruz

Kod 5 - Sirenleri kapatın, sessiz olun

Kod 6 - Araç dışındayız. (Bir vakayı incelemek için araç dışına çıkıldığında kullanılır.)

Kod 7 - Kişisel ihtiyaçlar için araç dışına çıkıyoruz

Kod 8 - Herhangi bir çağrı için müsait durumdayız

Kod 9 - Resmi birimler bölgeden ayrılın

Kod 10 - Daha fazla destek gerekmemektedir / Yeterli destek ekibi geldi

Kod 12 – Yanlış alarm / Asılsız ihbar

Kod 33 - Acil durum için telsiz konuşmalarını durdurun

Kod 99 - ((Crash yedim))

 

Rolde telsiz raporlamaları yaparken zorlanmamanız adına A4 çıktısı almanız tavsiye edilir. İçerik ekte paylaşılmıştır.

EIGHTBORN LSPD KODLARI.docx

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

F66ZYVq5p-MdpnDZLdOprfpeUS8ZUfBNhpl1bvDZpkLIjxIDaNRA4dzx4ZfJHSGMNoQoFzk7YfMArKGnzevQwywbJ___xFL-Z30lIu5-uh8anagI7_G3QF_d2WN6rD5kbgZxrq9nLmyaC0Uonw

 

OPERATÖR VE 911 HAKKINDA GENEL BİLGİLER

         
           911 operatörü, acil durum servislerine yapılan aramaları cevaplayan özel bir telefon dağıtıcısı türüdür. 911, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evrensel acil durum hizmetleri numarasıdır; Amerika Birleşik Devletleri dışında, operatörler 111, 112 veya 999 gibi acil servis numaralarına yapılan aramaları cevaplayabilir. 911 operatörleri, acil servis telefon numarasına yapılan aramaları cevaplamaktan ve arayanların ihtiyaç duydukları hizmetleri ve yardımı almalarını sağlamaktan sorumludur.
 

uzgTkmMwfGf3teOAo5GsE9GRNHPbng4FmWb3PfaTf2aKuFtTBkSVKYm9K3j6aQPBT4mKLGa-DbjypFeYakwL_x_92VghUYAK0G-PtaPVp6SdiLQgXJ4qoBo5BW1DccjRoxB0kxNHVn5xks6Odw

 

 

Evrensel bir acil durum telefon numarasıyla, itfaiyeden, polis teşkilatından veya ambulans servisinden yardıma ihtiyacı olan kişiler, bireysel telefon numaralarını aramak yerine, hatırlanması kolay olan tek bir numarayı arayabilir. Evrensel numaralar, yardıma ihtiyacı olan ancak acil durum numaralarını bilmeyen gezginler için de uygundur. Bununla birlikte, tüm acil servis çağrılarının 911'e yönlendirilmesi, vasıflı bir operatörün telefona cevap vermek için mevcut olması gerektiği anlamına gelir. 

911 operatör genellikle bir gönderme merkezinde sekiz ila 10 saatlik vardiyalarla çalışır ve insanlar aradığında hattın asla meşgul olmadığından emin olmak için bir grup göndericiyle birlikte çalışabilir. Telefon çaldığında ve bir 911 operatörü cevap verdiğinde, acil durumun yapısını belirler ve gerektiğinde acil servisleri gönderir. Örneğin, birisinin kırık bir uzuv bildirmek için aradığı tıbbi yardım çağrısında 911 operatörü çağrıya hangi ambulans servisinin cevap vermesi gerektiğini belirler ve ambulans gönderir. Arayan kişi trafik kazası bildirirse, operatör durumun tamamen örtülmesini sağlamak için itfaiye aracı, polis arabası ve ambulans gönderebilir. 

Sevkiyat memurları ayrıca olay yerindeki acil durum müdahale uzmanlarıyla da konuşurlar, böylece gerektiğinde ilave cevap verenleri gönderebilirler.

Nitelikli 911 operatörleri yüksek talep görmektedir. İyi bir 911 operatörü, arayanlardan gerekli bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde çıkarabilir, arayanları sakin tutabilir ve gönderdikleri acil servislerin durumu hakkında güncelleyebilir ve arayanlara CPR'nin nasıl yapılacağı gibi müdahaleler konusunda koçluk yapabilir. 911 operatörünün çok çeşitli durumlarla başa çıkabilmesi ve serin, sakin ve toplanmış halde kalması gerekiyor.

911 operatörünün genellikle aramaları kaydetmek ve acil durum servislerini göndermek için kullanılan bilgisayar sistemlerine aşina olmaları gerekir. Ayrıca, hala bir yanıt gerektiren şaka aramaları ve takmalar gibi sorunlarla başa çıkmak için eğitilmişlerdir. Bu gönderim profesyonellerinin acil durum yanıtlarını koordine etmek için birkaç bilgisayar ve telefon sistemiyle çalışabilmeleri gerekebilir ve yanlış sevk merkezine yönlendirilen cep telefonu aramaları, çeşitli acil durum servis ajanslarında görevlendirme yapan personel gibi konularda bilgi sahibi olmaları gerekebilir. ve 911 sevk merkezinde sonlanan acil olmayan çağrıların nasıl yapılacağını, örneğin gürültü şikayetleri gibi.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

fQtOKbrPGA8dW4fxD94kkclJ6VlOPBQcDwHMrfvadum132U6U5OyAGORtD7s23xWR4z1BDBpDumI_dh64Zk7VdybfhI5h3Bzx3ve-vAQMnE2DXf0C_FqgVJZSDlohoex6j61Qsj1at8tiBqgNw

 

FOXTROT (Yaya Takibi)

 

 Foxtrot, herhangi bir araçla kovalamaca sonrasında şüphelinin inip yayan bir şekilde kaçmaya devam etmesi veya direk yayan olarak başlayan bir kovalama türü(prosedürü) ‘dür. Foxtrot Pursuit olarak da bilinen bu kavram her ne kadar basit gibi gözükse de, oldukça tehlikeli durumlar ve pozisyonlar içermektedir.

 

yuda2ZJhE2aG-V9LDpqc12Ek1Fl3LkM9dVs0aEA1wYA4NDgtQj7cxbwNibkqySfI0TCuFNYySnYkt2ZTVEHO8UceRSfWCnrX5Js0r89CGQcfrflwH9UTnmVEATPUxqnAWQok5w9Mjy-FbT_uOw

 

Bu durum gerçekleştiği zaman, azami dikkatli bir yaklaşım gerektirmektedir. Kaçan kişi eğer karmaşık ve tehlikeli olduğu gözlemlenebilen sokaklara girerek kaçmaya çalışıyorsa, önce kişinin peşinden direk öylesine gitmek yerine yeterli sayıda olduğunuzu ve önce kendi güvenliğinizi garanti etmeniz gerekiyor. Kendinizin güvenliğini sağlamadan, kaçan şüpheliyi yakalamanız olası değildir. Eğer, kaçan kişi silahlıysa, bu daha da fazla dikkatli olunması gerektiği anlamına gelir. Siz kişiyi kovalarken arkasını dönerek rastgele veya nişan alarak ani atışlar gerçekleştirebilir. Karmaşık caddelerden veya bina aralarından geçerken azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Şüpheli herhangi bir köşeyi dönerek bir nesne veya benzeri bir şeyin arkasına saklanarak, herhangi bir çalı ve benzeri bir şey kullanarak veya duvarlardan atlarken, ardından siz atlarken sizi etkisiz hale getirmek isteyebilir. Bu tür durumlarda köşelere ve duvarlardan atlarken kişinin duvardan biraz uzaklaştığına (atış isabeti azalacak mesafede) kanaat getirmeniz veya getirmeye çalışmanız gerekmektedir.

 

gdCI9O8kaRQtIbaJsxyHI8u3cFO6C11X9NS5elbcnpZgk4m435ZFF1yVmiUTFbS3ACtwtUzZ-Cl4Q58EUyCzNJzj_hlx2jjmI58iOyyOBsTTvDuSZJjcxNg6Dow80tzWO2zSJxt53aBIlP7H7A

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

Og9hl3_9FNK5Iq3pReVrGzlWmdI18_Pjw9VAzcE4nukXm6zaR3D_VBNDAd5u6kl-foxpCiZm85-N0ZC506iOIMbRlDxX_iCp7GhCKvCn7DOmLw7-Rus3zmvjIjcMvwaM6rpvsE2lJi1wkBk5uw

 

İlk Yardım Rehberi


 

İlkyardım nedir? 

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

Acil tedavi nedir? 

Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

 

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? 

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. 

 

İlkyardımcı kimdir? 

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir. 

 

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? 

> Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, 

> Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması, 

> Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi, 

> İyileşmenin kolaylaştırılması. 

 

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? 

İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir. 

 

Koruma: 

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. 

 

Bildirme: 

Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Los Santos'da ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 911 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Kurtarma (Müdahale): 

Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. 

 

İlkyardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir? 

 

>Hasta / yaralıların durumu değerlendirilir (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir, 

 

> Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir, 

> Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir, 

> Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunulur, 

 

> Kırıklara yerinde müdahale edilir, 

> Hasta/yaralı sıcak tutulur, 

> Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmez, 

> Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır, 

> Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (911) (Ancak, ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır). 

 

İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır? 

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için bir ilkyardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir:

 

> İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı, 

> Önce kendi can güvenliğini korumalı, 

> Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalı, 

> Eldeki olanakları değerlendirebilmeli, 

> Olayı anında ve doğru olarak haber vermeli (911’i aramak), 

> Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli, 

> İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır. 

 

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? 

İlkyardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, ilkyardımcı olarak yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. 

 

Hareket sistemi: 

Vücudun hareket etmesini, desteklenmesini sağlar ve koruyucu görev yapar. Hareket sistemi şu yapılardan oluşur: 

 

> Kemikler 

> Eklemler 

> Kaslar 

 

Dolaşım sistemi: 

Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar. Dolaşım sistemi şu yapılardan oluşur: 

 

> Kalp 

> Kan damarları 

> Kan 

 

Sinir sistemi: 

Bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerinin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar. Sinir sistemi şu yapılardan oluşur: 

 

> Beyin 

> Beyincik 

> Omurilik 

> Omurilik soğanı

 

Solunum sistemi: 

Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar. Solunum sistemi şu organlardan oluşur: 

 

> Solunum yolları 

> Akciğerler 

 

Boşaltım sistemi: 

Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması görevlerini yaparak vücutta iç dengeyi korur. Boşaltım sistemi şu organlardan oluşur: 

 

> İdrar borusu 

> İdrar kesesi 

> İdrar kanalları 

> Böbrekler 

 

Sindirim sistemi: 

Ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar. Sindirim sistemi şu organlardan oluşur: 

 

> Dil ve dişler 

> Yemek borusu 

> Mide 

> Safra kesesi 

> Pankreas 

> Bağırsaklar

 

Yaşam Bulguları İle İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir? 

Hasta/yaralıyı değerlendirmeden önce yaşam bulgularının anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü; bu bulguların var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.Yaşam bulguları dediğimizde, hasta/yaralının; 

 

> Bilinci, 

> Solunumu, 

> Dolaşımı, 

> Vücut Isısı, 

> Kan Basıncından söz edilmektedir. 

 

Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi: 

Öncelikle, hasta/yaralının bilinç durumu değerlendirilir. 

 

Normal bir kişi kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verir. Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir. Bilinç düzeyleri; 

 

Kişinin bilinci yerinde ise Tüm uyarılara cevap verir. 

 

1 Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir. 

2 Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir. 

3 Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkisizdir, cevap vermez.

 

Solunum Değerlendirilmesi: 

Hasta/yaralının solunumu değerlendirilirken; 

 

> Solunum sıklığına, 

> Solunum aralıklarının eşitliğine, 

> Solunum derinliği’ne bakılır. 1 Kişinin 1 dakika içinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığıdır. 

 

> Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12–20, 

> Çocuklarda 16–22, 

> Bebeklerde 18-24’dür.  

 

Kan Basıncının Değerlendirilmesi: 

Hasta/yaralı değerlendirilirken kan basıncı kontrol edilmez. Ancak, kan basıncının anlamının bilinmesi önemlidir. 

 

Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Normal değeri 100/50- 140/100 mm Hg’dir. 

 

Nabız Değerlendirilmesi: 

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denmektedir. 

 

> Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100, 

> Çocuklarda 100–120, 

> Bebeklerde 100-140’dır. 

 

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir? 

 

> Şah damarı (adem elmasının her iki yanında) 

> Ön-kol damarı (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası) 

> Bacak damarı (Ayak sırtının merkezinde) 

> Kol damarı (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü) Hasta/yaralıların dolaşımını değerlendirirken, çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde kol atardamarından nabız alınır. 

 

Vücut Isısının Değerlendirilmesi: 

İlkyardımda vücut ısısı koltuk altından ölçülmelidir. 

 

Normal vücut ısısı 36,5 C’dir. Normal değerin üstünde olması yüksek ateş, altında olması düşük ateş olarak belirtilir. 41–42 C üstü ve 34,5 C tehlike olduğunu ifade eder. 31.0 C ve altı ölümcüldür. 

 

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? 

 

> Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirmesi, 

> İlkyardım önceliklerinin belirlenmesi, 

> Yapılacak ilkyardım yönteminin belirlenmesi, 

> Güvenli bir müdahale sağlanması. 

 

Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir? 

Hasta/yaralıya sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak bilinç durumu değerlendirmesi yapılır. Bilinç durumunun değerlendirilmesi daha sonraki aşamalar için önemlidir. Buna göre hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları şunlardır: 

 

A. Havayolu açıklığının değerlendirilmesi: 

 

> Özellikle bilinç kaybı olanlarda dil geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir ya da kusmuk, yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanabilir. Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için hava yolunun açık olması gerekir. 

 

> Hava yolu açıklığı sağlanırken hasta/yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde yatırılmalıdır. 

 

> Bilinç kaybı belirlenmiş kişide; ağız içine önce göz ile bakılmalı, eğer yabancı cisim var ise işaret parmağı yandan ağız içine sokularak cisim çıkartılmalıdır.

 

> Daha sonra bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine koyulur, alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilip Baş geri -Çene yukarı pozisyonu verilir. Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır. 

 

B. Solunumun değerlendirilmesi: 

 

İlkyardımcı, başını hasta/yaralının göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü hasta/yaralının ağzına yaklaştırır, Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirir. 

 

> Göğüs kafesinin solunum hareketine bakılır, 

> Eğilip kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenir ve hastanın soluğunu yanağında hissetmeye çalışılır, Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlanır. 

 

C. Dolaşımın değerlendirilmesi: 

 

Dolaşımın değerlendirilmesi için ilkyardımcı; çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde kol atardamarından 3 parmakla 5 saniye süre ile nabız almaya çalışılır. 

İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirerek diğer yaralılar değerlendirilir. 

 

Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır? 

İlk muayene ile hasta/yaralının yaşam belirtilerinin varlığı güvence altına alındıktan sonra ilkyardımcı ikinci muayene aşamasına geçerek baştan aşağı muayene yapar. 

İkinci değerlendirme aşamaları şunlardır: 

 

Görüşerek bilgi edinme: 

 

> Kendini tanıtır, 

> Hasta/yaralının ismini öğrenir ve adıyla hitap eder, 

> Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar, 

> Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır, 

> Olayın mahiyeti, koşulları, kişisel özgeçmişleri, sonuç olarak ne yedikleri, kullanılan ilaçlar ve alerjinin varlığı sorularak öğrenilir. 

 

Baştan aşağı kontrol yapılır: 

 

> Bilinç düzeyi, anlama, algılama, 

> Solunum sayısı, ritmi, derinliği, 

> Nabız sayısı, ritmi, şiddeti, 

> Vücut veya cilt ısısı, nemi, rengi 

 

Baş: Saç, saçlı deri, baş ve yüzde yaralanma, morluk olup olmadığı, kulak ya da burundan sıvı veya kan gelip gelmediği değerlendirilir, ağız içi kontrol edilir. 

 

Boyun: Ağrı, hassasiyet, şişlik, şekil bozukluğu araştırılır. Aksi ispat edilinceye kadar boyun zedelenmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

 

Göğüs kafesi: Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu ya da morarma olup olmadığı, hafif baskı ile ağrı oluşup oluşmadığı, kanama olup olmadığı değerlendirilmelidir. Göğüs kafesi genişlemesinin normal olup olmadığı araştırılmalıdır. Göğüs muayenesinde eller arkaya kaydırılarak hasta/yaralının sırtı da kontrol edilmelidir.

 

Karın boşluğu: Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, şişlik, morarma, ağrı ya da duyarlılık olup olmadığı ve karnın yumuşaklığı değerlendirilmelidir. Eller bel tarafına kaydırılarak muayene edilmeli, ardından kalça kemiklerinde de aynı araştırma yapılarak kırık veya yara olup olmadığı araştırılmalıdır. 

 

Kol ve bacaklar: Kuvvet, his kaybı varlığı, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu, işlev kaybı ve kırık olup olmadığı, nabız noktalarından nabız alınıp alınmadığı değerlendirilmelidir. İkinci değerlendirmeden sonra mevcut duruma göre yapılacak müdahale yöntemi seçilir. 

 

Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir? 

 

> Olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, 

> Olay yerindeki hasta/yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesidir. 

 

Olay yerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından yapılacak müdahaleler planlanır. 

 

Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

Herhangi bir olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakiler mutlaka yapılmalıdır: 

 

> Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalı, el freni çekilmeli, araç LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanası kapatılmalıdır, 

 

> Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Kaza noktasının önüne ve arkasına gelebilecek araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmeli; bunun için üçgen reflektörler kullanılmalıdır, 

 

> Olay yerinde hasta/yaralıya yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır,

 

> Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir, 

 

> Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır, 

 

> Ortam havalandırılmalıdır, 

> Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmemelidir, 

 

> Hasta/yaralı yerinden oynatılmamalıdır, 

> Hasta/yaralı hızla yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmelidir, > Hasta/yaralı kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir, 

> Hasta/yaralı sıcak tutulmalıdır, 

> Hasta/yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir, 

> Tıbbi yardım istenmelidir (911), 

> Hasta/yaralının endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olmalıdır, 

> Hasta/yaralının paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmemelidir, 

 

> Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir, 

> Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır. 

 

Solunum ve kalp durması nedir? 

 

Solunum durması: 

Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir. 

 

Kalp durması:

Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir. 

 

Temel Yaşam Desteği nedir? 

Yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir. 

 

Hava yolunu açmak için baş geri çene yukarı pozisyonu nasıl verilir? 

Bilinci kapalı bütün hasta/yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye kayabilir ya da herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Önce ağız içine gözle bakılır, eğer yabancı cisim var ise çıkarıldıktan sonra hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. 

 

Bunun için; 

 

> Bir el alına yerleştirilir, 

> Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir, 

> Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir, 

> Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur. 

 

Yapay solunum nasıl yapılır? 

 

> Hasta/yaralının hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir, 

 

> Normal solunum yoksa( solunum yoksa veya yetersiz ve düzensiz ise) hemen yapay solunuma başlanır. 

 

Sürükleme yöntemleri nelerdir? 

Hasta/yaralının sürüklenmesi, oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, çok kilolu ve iriyarı kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlkyardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır. 

 

Sürükleme yöntemleri şunlardır; 

 

> Ayak bileklerinden sürükleme, 

> Koltuk altından tutarak sürükleme. 

 

Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir? 

 

1-Kucakta taşıma: 

Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 

> Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır, 

> Diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır, 

> Yaralıya kollarını ilkyardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende hissetmesini sağlar, 

> Ağırlık dizlere verilerek kalkılır. 

 

2-İlkyardımcının omzundan destek alma: 

Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir. 

 

> Yaralının bir kolu ilkyardımcının boynuna dolanarak destek verilir, 

> İlkyardımcı boşta kalan kolu ile hasta/yaralının belini tutarak yardım eder. 

 

3-Sırtta taşıma: 

Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 

> İlkyardımcı hasta/yaralıya sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar, 

 

> Hasta/yaralının kolları ilkyardımcının göğsünde birleştirilir, 

> Ağırlık dizlere verilerek hasta/yaralı kaldırılır. 

 

4-Omuzda taşıma ( İtfaiyeci yöntemi) : 

Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. 

 

> İlkyardımcı sol kolu ile omzundan tutarak hasta/yaralıyı oturur duruma getirir,

 

> Çömelerek sağ kolunu hasta/yaralının bacaklarının arasından geçirir, 

> Hasta/yaralının vücudunu sağ omzuna alır, 

> Sol el ile hasta/yaralının sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar, > Hasta/yaralının önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırılır. 

 

5-İki ilkyardımcı ile ellerin üzerinde taşıma (Altın Beşik Yöntemi) : Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa iki, üç, dört elle altın beşik yapılarak taşınır. 

 

İki elle: İki ilkyardımcının birer eli boşta kalır, bu elleri birbirlerinin omzuna koyarlar, diğer elleri ile bileklerinden kavrayarak hasta/yaralıyı oturturlar. 

 

Üç elle: Birinci ilkyardımcı bir eli ile ikinci ilkyardımcının omzunu kavrar, diğer eli ile ikinci ilkyardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilkyardımcı bir el ile birinci ilkyardımcının bileğini, diğer eli ile de kendi bileğini kavrar. 

 

Dört elle: İlkyardımcılar bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de birbirlerinin bileklerini kavrarlar. 

 

6-Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma: 

Hasta/yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 

> İlkyardımcılardan biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelir ve elleri ile hasta/yaralının dizleri altından kavrar. İkinci ilkyardımcı hasta/yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşırlar. 

 

7-Sandalye ile taşıma: Hasta/yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir. İki ilkyardımcı tarafından uygulanır. 

 

> Bir ilkyardımcı sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer ilkyardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak taşırlar.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

cQfyM8OP9BuEcKF77zbO5ARZLrnfx1mDTQ8bQvqSgy9ZRAJnD4DdWoOIsB0wQmiSPQ3CI8HbR7o2YIErUFZTdfNqi8yR4dUiaIrh3mY39iwO2LehpN0y_zG6zqp0VHrUounCqdUrmbDwFQ8-hg

 

Polis köpekleri, Los Santos Polis Departmanının çok işlevli bir varlığıdır. Polis köpekleri, suçlu şüphelilerin aranmasında memurlara yardımcı olmak için uygun koşullarda kullanılacaktır. Narkotik ve/veya patlayıcıların tespitinde, kayıp yetişkinlerin veya çocukların yerini tespit

etmek için kullanılabilir. Olay mahallindeki süpervizörler veya memurlar, bir polis köpeğinin yardımını talep edebilir ve köpeğin kullanılıp kullanılmayacağını belirlemekten sorumlu olabilir. Bir polis köpeği konuşlandırıldığında, köpeğin kontrolünden ve yönlendirilmesinden yalnızca köpek bakıcısı (handler) yani k9 birimi sorumlu olacaktır.

          Polis köpekleri, görevlerini yerine getirirken memurlara yardımcı olmak için çalıştırılır. Uygun koşullarda polis köpekleri, bir saldırganın elindeki tehlikeden (silah, bıçak vb.) memurları ve diğerlerini savunmak için kullanılabilir ve kendilerini sinir bozucu, taciz edici veya tahrik edici

eylemlerden koruyabilirler.
Polis köpekleri şu durumlarda kullanılabilir:

 

• Bir şüphelinin tespit, kontrol ve yakalanmasında, şüphelinin suç faaliyetine karıştığına dair makul bir şüphe olduğunda.

 

•Şüpheliler için bina ve geniş alan arayışında.

 

•Bir suç veya olası bir suçun soruşturulmasında.

 

• Narkotik ve/veya narkotik teçhizat aramalarında.

 

• Patlayıcı ve/veya patlayıcı cihaz aramalarında.

 

•Kayıp çocukların veya yetişkinlerin aranmasına yardımcı olmak için cezai ve suç teşkil etmeyen olaylarda.

 

-zxByB7E1Q7lznxPLRec27GFfkyoxKkXIHc-MIo-yH3rB3zZtps8-OUsqbdnextwZFPSZ6ikq4cwurpSaHPeShqBdEDHiICAE5xZuYUyi9-wnOdETMtX8YWv6ADZL0ek1JjLwYTerY4zEuoK_Q

 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

047LRFQFz9nwA5z2c2Uwe5-jA36p40TIv8XjfvFUkQp8VguAEWlJmbF2j_cCOkzQ6Pkg6ENDgR-xlpPUPaUXuSMZ2-dYzJw8WLAJYjQVgqRwOY1Sf0-P3AK5PTrrJvPH1LJNYPXh2qdIHQwZ7g

SUPERVISOR EĞİTİM PROGRAMI
 (Supervisor Training Program)

                                                 

Başvuru Öncesi İpuçları ve Bilgiler:
        Bu programa dahil olacak personeller iki ay süreyle PO-III+1 (memur şefi) rütbesinde uzun süre görev yapmış personellerdir. Sergent-I (çavuş) rütbesinin edinilmesinin yanında bir çok ek sorumluluk ve yerine getirilmesi gereken görevler bulunmaktadır. Bu programın amacı, Sergent-I olmadan önce personeli eğitmek, bu sorumlulukları yavaş yavaş üstlenerek yeterli sorumluluk bilincine erişmesini sağlamaktır. Bu programı tamamlayabilmek için personellerin kendini kanıtlaması ve bu yönetici sorumluluklarını üstlenebildiğini kesin olarak göstermesi gerekmektedir. 

Aşağıda belirtilen ipuçlarını takip ederek programa dahil olabilir, daha rahat bir ilerleme kaydedebilirsiniz.


Performans Bilgisi:
        STP’de geçirilen bir-iki haftalık sürecin ardından, yanında görev aldığınız üst personellerden bu raporu doldurmasını talep edebilirsiniz. Eksiklerinizi sormak ve tekrarı olmayacak hatalar yapmanın size zararı değil faydası olacaktır. Bu süreç içerisinde memur olarak ne görev üstlendiyseniz onu sürdürmeli, normal tutuklamalara katılmalısınız. Bu süreç içinde en önem verilen kavramlardan birisi sizin liderlik vasfınız olacak.


Devriye Deneyimi:
        Sahada aktif olarak gördüğünüz rezerv kodlarında görev yapan personelleri tek bırakmayın. Onlara katılın ve bu göreve hazır olduğunuzu onlara kanıtlayın. Onlarla ne kadar zaman geçirirseniz o kadar tecrübe kazanırsınız. Göstereceğiniz performansların raporlarınıza etki edeceğini unutmayın.


İdari İşler:
      Bu programın en önemli basamaklarından birisi hakkınızda oluşturulan personel dosyasıdır. PO-III+1 olduğunuz dönemin aksine, departmana katıldığınız dönemden itibaren kaç kişiyi tutukladığınız, ne kadar süredir görevdesiniz bu detaylar incelenir. Personel dosyanızın yeterince dolu olduğundan emin olun. Buna ek olarak personellerin oluşturduğu sorgulardan, aranma kayıtlarının kontrolünden de sorumlu olacaksınız. Herhangi bir hatada STP’den reddedilebilirsiniz. Buna ek olarak katıldığınız olaylarla alakalı oluşturduğunuz olay raporları, sizin komuta da ne kadar yer aldığınız ve olaylara ne kadar hakim olduğunuzun bir ibaresi olacaktır.
Olay raporu gireceğiniz durumları kendiniz belirlemeli, girdiğiniz raporlarda personellere dağıttınız görevlere yer vererek liderlik görevini yerine getirdiğinizi kanıtlayabilirsiniz.


Birim Görevleri:
        STP, birim içerisinde üstlendiğiniz sorumluluk ve görevleri içerisine almamaktadır. Tamamen sahada, devriye personeli olarak yapacaklarınız üzerinden sizi değerlendirecektir. Eğer birim içerisinde oluşturduğunuz negatif bir durum varsa bunlar bu programın sonucunu etkileyebilir. Birim kodlarında görev yapmanız veya üzerine gittiğiniz detaylar STP dahilinde değerlendirilmeyecektir.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

 

X4NFJtGjqciNvj0SQcvHrwZVuqC9vhOqSwoVbp3jgGcKBjAwY_7pnOrfUPOulP3_3nolT2XKUFsA5dnVdLaueEJ3vYFUoitNyHxJpkNMS9YOYG02TuzYB8ZR0bVI2Tat7QFi8TRF-2_4e_TnLQ

 

CCTV Nedir?

 

 CCTV, kapalı devre televizyon anlamına gelir ve genellikle video gözetimi olarak bilinir. "Kapalı devre", genel olarak halka yayınlanan "normal" TV'nin aksine, yayınların genellikle sınırlı (kapalı) sayıda monitöre iletildiği anlamına gelir. CCTV ağları genellikle suç faaliyetlerini tespit etmek ve caydırmak ve trafik ihlallerini kaydetmek için kullanılır, ancak başka kullanımları da vardır. 

 

 CCTV teknolojisi ilk olarak 1942'de Alman bilim adamları tarafından V2 roketlerinin fırlatılmasını izlemek için geliştirildi. Daha sonra atom bombasının test edilmesi sırasında Amerikalı bilim adamları tarafından kullanıldı.

 

CCTV Uygulamaları:

 

Suç Yönetimi:

 

 CCTV gözetimi potansiyel suçluları caydırabilir. Bir suç meydana geldiğinde, video görüntüleri kolluk kuvvetlerinin soruşturma yapmasına ve daha sonra bir hukuk mahkemesinde kovuşturma için kanıt sağlamasına yardımcı olabilir. CCTV, ses, termal ve diğer sensör türleri ile birlikte kullanıldığında, yetkilileri olağan dışı olaylara karşı uyarabilir, örn. bir yerde yangın veya silah sesi. İşletmeler için, CCTV kameraları kurum içi suç faaliyetlerini tespit edebilir ve izleyebilir. Hapishaneler, drone'ların mahkumlara uyuşturucu ve diğer kaçak malları teslim etmesini önlemek için video gözetimi kullanabilir. Güvenlik kameraları, kolayca erişilemeyen alanları izleyebilir, örn. çatılar.

 

Afet Yönetimi:

 

 CCTV kameraları kullanarak, acil servisler ve kurtarma görevlileri, bir "durumu" video aracılığıyla afet yönetim ekiplerine iletmek için olayları gerçek zamanlı olarak değerlendirebilir ve izleyebilir, örn. yanan bir binanın içinden, bir mağaradan veya bir sahnenin üzerinde uçan bir helikopterden.

 

Şehir ve Sokakları İzleme:

 

 Trafik ışıklarındaki ve şehirlerin başka yerlerindeki kameralar, insanları trafik istatistiklerini ve ayrıca hız için kanıtlayıcı görüntüleri toplamak için izliyor. Şehir hakkında başta hava durumu ve çevre olmak üzere gerçek zamanlı veriler toplamak için bir Los Santos girişimidir. Bazı duyu düğümleri, kaydettikleri görüntüleri analiz eden ancak bireylerin mahremiyetini korumak için bu görüntüleri iletmeyen veya saklamayan güvenlik kameraları içerir. Esas olarak, “bilgisayarlı görüntüleme yazılımını geliştirmek” için kıdemli araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere sınırlı sayıda saklanmaktadır. Proje, gizlilik gözlemcilerinden bir miktar dirençle karşılaştı.

 

Tıbbi İzleme ve Teşhis:

 

 İnsanların duygu ve düşüncelerini ifade eden yaklaşık 43 yüz kası vardır. Akıllı yazılım bu ifadeleri tanımlayabilir; acı veya endişe, insanların yapabileceğinden daha kolay görüntülerden. CCTV kameraları, olası tıbbi krizleri belirlemek için hastaları (örneğin çocuklar veya yaşlılar) de izleyebilir; felç veya epileptik veya astım krizi.

 

Davranışsal Araştırma:

 

 Eskiden intiharı araştırmak için kullanılan CCTV, kendilerini bir trenin önüne atmaya çalışan insanların yüzde 83'ünün belirli davranışlar sergilediğini buldu. Bunlar daha sonra CCTV görüntülerinden analiz edildi ve şimdi monitör izleyicilerini potansiyel intiharlara karşı uyarmak için kullanılıyor. Gözetim ağları, araştırmacılar tarafından halka açık yerlerdeki kalabalık etkinliklerini kaydetmek ve anti-sosyal davranışları önlemek için de kullanılmaktadır. Örneğin, okullarda güvenlik için ve zorbalık veya oyun alanı olaylarını videoya kaydetmek için kameralar kullanılmıştır.

 

Perakende Zekası:

 

 Müşterilerin video gözetiminden elde edilen pazar istihbaratı, satın alma eğilimlerini analiz etmek ve gelişmiş strateji oluşturmaya olanak sağlamak için kullanılmaktadır, örn. insanlar nasıl alışveriş yapıyor, en çok hangi koridorlardan geçiyorlar, farklı mağaza düzenlerinde harekete geçirici mesajlara yanıt verme olasılıkları ne kadar? Isı haritaları, bir mağazadaki belirli konumlardaki müşteri trafiğinin en yüksek ve en düşük noktalarını göstererek mağazaların en yoğun satın alma zamanlarını, tercih edilen promosyon türlerini ve en yoğun alışveriş dönemleri için personel gereksinimlerini belirlemesine yardımcı olabilir.

 

CCTV Nasıl Çalışır:

 

 Analog ve dijital sistemler oldukça farklı çalışır ancak modern CCTV ağları, analogu dijitale dönüştürmek için dönüştürme yazılımı ve donanımı kullanır. Bu işleme güçlendirme denir.

 

Geleneksel bir CCTV sistemi şunları içerir:

 

> Her biri bir görüntü sensörü ile donatılmış bir lense sahip bir veya daha fazla kamera (analog veya dijital)

 

> Bir kaydedici – Analog sistemler için standart bir video teyp kaydedici veya dijital sistemler için Doğrudan Video Kaydedici (DVR) veya Ağ Video Kaydedici (NVR)

 

> Kablolar – Dijital için RJ45 veya analog için koaksiyel

> Görüntülerin iletildiği bir veya daha fazla monitör

 

gw7i-bVM53Bvs9aXlaqlPcImshGOB7DncaM3p883ij0LtaSCmHDIo7QmhM-jYVKFdsKnjADXHVkgUX2vCnDlw_MKIJD8vYQAQcly3cJKLt0R0v7pIpBtVu5fxbZs9ds8LlA06N10ZkVdr0T3JA

 

Bir kamera, görüntü sensörlerini kullanarak görüntüleri lens aracılığıyla kaydeder.

 

Bu görüntüler (ve çoğu zaman ses de) kablosuz veya kablolu olarak kayıt cihazına veya kasete iletilir. Kayıt cihazları, verileri taramak ve insanlara veya diğer sistem ve cihazlara otomatik uyarılar göndermek için analitik yazılımları ve diğer akıllı teknolojileri kullanabilir. Bu Video Yönetim Yazılımı (VMS), video beslemelerini kaydeder, depolar ve analiz eder. Yazılım genellikle hareket algılama, yüz tanıma, insan sayma gibi işlevleri kullanan makine öğrenimi (ML) algoritmalarını kullanarak kendi kendine öğreniyor.

 

Monitör(ler) pasif olarak (yazılım aracılığıyla) veya aktif olarak (kişiler tarafından) izlenebilir. CCTV ağlarının kendileri izlenebilir ve izlenmelidir.

 

CCTV Sistem Türleri:

 

Analog - Use Bayonet Neill-Concelman (BNC) connectors on coaxial cables to transmit continuous video signals. They are relatively low resolution but cheap and effective. There are more peripherals in an analog system, e.g. standard coaxial cables don’t usually transmit audio. Analog signals can be digitized, making it more cost-effective to go digital even with older equipment. The images require a video capture card and can be stored on a PC or tape recorder. A step up, analog HD enables increased resolution over traditional systems (1080 pixels) and are backwards compatible with analog cameras and BNC.

Dijital – Sinyalleri kamera düzeyinde dijitalleştirici. Bu sistemler, görüntüler doğrudan bir bilgisayara depolandığından bir video yakalama kartı gerektirmez, ancak kayıtları depolamak için (nispeten) büyük miktarda alan gerektirir, bu nedenle genellikle yoğun şekilde sıkıştırılırlar.

Ağ veya IP – Analog veya dijital kameralarla kullanılan bu sistemler, görüntüleri internet üzerinden yayınlamak için bir video sunucusu kullanır. Avantajları, WiFi ve ses, görüntü çekimlerini analiz etmek için Dağıtılmış Yapay Zeka (DAI), uzaktan erişim, Ethernet Üzerinden Güç (POE) ve daha iyi çözünürlük olasılığıdır. Ayrıca, IP kameralar, normalde birden fazla kamerayı veya kamera sistemini kapsayabilecek geniş bir açıyı kapsayabilen bir kamerada birden fazla kamerayı barındırabilme özelliğine sahiptir.

IP kamera sistemlerine ve dijital video kameralara yüksek bir eğilim ile her üç seçenek de hala eşit olarak kullanılmaktadır.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

7typHqRM4Cawj4MYQ8MI2GzvDftiEHJSQ1QackouMmvkPRqXOzUtKXEnaxawIdsYoX_zOjH0CbAi5AmjVplR0NDFvI7VU8Ku2nN-VSN6ZXOpPRat3KiMqGk-3TDz4kkN3qvx9ZGcdzErOCJflQ

JuB_E3CIy2FbVB1ze1yXeQUCQjtvzKziZN5TV-Bsfw-xJ4ZU7GP0WZOaDTO2J-inOZjODnggUKCCSOkk1TwcNu3W3YleApproqK0rsIsO9xPlkD6gN_L6Om9v6Ej4MA5LruEOOenSyIhDZTV5Q

TSTOP (Trafik Çevirmesi) Nedir?


 Los Santos Eyaleti’nin trafik ile alakalı mevcut kurallarını ihlal eden araç veya araçların uyarılmak veya ceza kanunu gereğince ihlal ettiği suç için belirlenmiş olan ceza işlemini uygulama amacıyla Polis Departmanı Trafik birimi personelinin mevcut prosedürü uygulayarak aracı durdurması dır.
Ve belirli lokasyonlarda Trafik Birimi tarafından kurulan çevirme noktalarında (çevirmenin yapılma nedenleri ile alakalı olarak prosedür değişiklik gösterebilir) mevcut prosedürleri uygulayarak araçların kontrolünü sağlanması ve eğer ihlal edilen kural var ise ilgili cezai işlemin uygulanmasıdır.

TSTOP NASIL UYGULANIR?

 Durdurulması gereken bir araç tespit edildiğinde o aracın arkasına doğru geçerek önce çakarların açılması gerekir ve sonrasında birkaç kez sirenlerin açılıp kapanması gerekir. 
Araç sirenlere aldırış etmezse megafon kullanarak aracın uygun bir dille uyarılması, kenara çekilmesi konusunda: "Lütfen aracınızı kenara çekin ve motoru durdurun!" veya "Xxxx plakalı siyah Premier, lütfen aracınızı kenara çekin ve motoru durdurun!" gibi bir işlem yapılması gerekir ve özellikle düzgün bir üslup seçilmesi gerekir.
Kişiyi 3 kez megafonla uyarın. Üçüncü uyarıda “durmazsanız ölümcül güç kullanacağız” gibi bir uyarı geçilebilir. Bu uyarıları yaparken aracın bunları duyabilecek uzaklıkta olduğundan emin olun. Araç durursa (ki durmaz ise zaten farklı bir prosedür olan kovalamaca başlar) rutin prosedürü uygulamak için aracınızı karşıdaki aracın arkasına, biraz daha yola doğruca çekmeniz gerekir.
Bu durumda hem kendinize bariyer tarzı bir alan oluşturmuş olursunuz hem de araç içindeki HD kameranın yaptığınız işlemi daha rahat kayıt altına almasını sağlarsınız. (kamera kaliteli ses ve görüntü sağlar)
Sonrasında şoförün, araç şoförü ile ilgilenmesi için polis aracından inmesi gerekir ve partner de el feneri ve çıplak göz ile hem aracı hem de etrafı kontrol eder.
Aracı terk etmeden önce karşıdaki aracın motorunu kapattığından emin olmanız işinizi daha da kolaylaştırır.
Ardından düzgün bir üslup ile önce kendinizi takdim etmeniz sonra da kişinin yaptığı kural ihlalini sakin bir şekilde kişiye bildirmeniz gerekir.
Devamında (duruma göre değişir) kişinin araçtan inmesini söylemeniz (araç içinde tek değilse bile sadece şoförün inmesi gerektiğini belirtin ve başkasının inmesine izin vermeyin) hem kişi kontrolünü ve gözlemini kolaylaştırır (ellerini ve tüm vücudunu tam olarak gördüğünüz için) hem de işleminizi daha rahat yapmanızı sağlar. Kimlik, ehliyet ve ruhsat belgelerinin kontrolünü sağlamanız ve araç plakasından  da uygunsuz bir durum olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Belgeler veya araçla alakalı herhangi bir ihlal var ise cezaya onlarıda eklemeniz gerekir. Olumsuz bir durum yok ise eğer kişiyi (inisiyatif alınabilecek ve uyarılabilecek bir durum ise) yaptığı ihlal sonucunda uyararak yolcu edebilirsiniz. Eğer cezai işlem yapacaksanız ilgili maddeden cezayı uygulayıp faturayı ve belgelerini kişiye teslim etmeniz gerekir.
Kişiye siz aracınıza geçip hareket ettikten sonra ilerlemesini söyleyerek devriyenize devam edebilirsiniz.

SABİT TRAFİK ÇEVİRME NOKTASI UYGULAMASI

 Rutin veya belirli bir gerekçe ile Trafik Birimi tarafından bir lokasyon seçilerek veya daha önceden belirlenmiş lokasyonlarda uygulanan çevirme prosedürüdür.
Bu prosedürde belirlenmiş bir düzen ile ilgili lokasyona trafik birim araçları ve personelleri konuşlanır. (duruma göre) Bir şerit bazen de birden fazla şerit (gidişler veya gidiş ve geliş olmak üzere) çevirme yapılan şeritler olarak belirlenir. Belirlenen şeritlerden geçen araçları yine (prosedür çevirmenin yapılma durumuna göre değişir) ilgili prosedür uygulanarak incelenen araçta ve içindekilerde herhangi bir kural ihlali saptanırsa, ihlale uygun olarak cezai işlem yapılır. Saptanmazsa araç gönderilir.
Aracın da aramasını sağlayabilirsiniz. (aracın detaylı torpido ve bagaj kontrolünün yapılması için özel bir durum olması ve ilgili izin olması gerekir. Özel bir durum yok ise hafif bir şekilde arama yapılması gerekir)
İşlemin ince detayları hemen hemen aynıdır, sadece sabit olarak çevirme noktasında uygulanır.

 

TRAFİK ÇEVİRMELERİ

 Trafik durdurmaları, dışarıdan ne kadar basit bir izlenim yaratsa da bir memur için en tehlike içinde olduğu anlardan birisi. Bunun nedenleri, karşılaşacağınız kişi hakkında bir bilginiz olmaması. Bu biraz daha gözlem ile alakalı olsa bile, karşıda duran kişinin psikolojisi, anlık durumu, size karşı reaksiyonu devamlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bunun aksine, o sizin eğer bu konuda (bir bilinç sahibiyse) neler yapabileceğinizi, ona ne şekilde müdahale sağlayabileceğinizi biliyor olacak. Yani, her araçtan inişte duruma bağlı olarak dezavantaj sahibi olacaksınız. Bunun bilincinde hareket etmeniz gerekiyor. Teşhis ettiğiniz bir arabayı durdurmadan önce, elinizde makul şüphe olması gerekmektedir. Makul şüphe, bize gerekli müdahale hakkını sunar ve bu çapta rahat işlem gerçekleştirmemizi sağlar. Fakat bu ne olursa olsun, kişinin gerçekleştireceği hareketleri bir inisiyatife bağlı değil. Gerçekten bir ihlal kapsamında uygulanırsa onu trafikten alıkoyma durumuna getirebilirsiniz. 

 Trafik çevirmelerinde, tek bir perspektif içerisinden bakmak tamamen mantıksızdır. Çünkü, ne kadar yasalar size bir açıklama sunsa bile, belirli durumlarda bunun geçerli olmadığı durumlar yaşanabilir. Bu durumda, gerçekleştirilen ihlale en yakın seçenek seçilmesi gerekmektedir. Unutmayın, burada genel amaç insanlara doğrudan trafik kurallarından mensup tutmak değil, bunların bilincinde olmaları gerektiğini göstermektir. Tüm maddeler uygun, gerçekten müdahale etmeniz gereken ortam oluştuysa, bundan sonra daha dikkat ederek tetikte bir yaklaşım sergilemeniz gerekmektedir. Burada yine, olağan memurun saha gözlem tecrübesi devreye giriyor, bir arabanın markasından tutun, durdurduğunuz bölgeye göre sivillere yaklaşımınızın değişmesi gerekmektedir. Buna çok senaryo verilmesi yanında genellikle trafik durdurmalarından elde edilen tecrübeler ile pekişip oturacaktır.

 Bir durdurmada uygulayacağınız muamele, sizin gözlemlerinize göre değişim göstermektedir. Örneğin eğer müdahale edeceğiniz kişi bir hız ihlali gerçekleştirdiyse, bunun yanında araç kullanışında kesin olarak bir problem olduğunu düşünüyorsanız, biraz başınızı onun baş çevresine yaklaştırıp, alkol kokusu veya araç sürüşünü engelleyecek bir madde kullandığını gösterecek mataryellerin kokusuna bakmanız gerekiyor. Eğer, gerçekten böyle bir durum teşhis edebildiyseniz, daha sonrasında alkolmetre aracılığıyla kişiye yaklaşıp, legal kapsamda promil sahibi olup, olmadığını belirlemelisiniz. Doğrudan, sivil kapsamında değerlendirilen kişileri suçlu durumuna sokmak, panik yaratmanın yanında yasal bir durum değildir. Tüm etkenler göz önünde tutularak, soğukkanlı bir mentalite belirlenmesi gerekmektedir. Karar verme yetkisi ve muhakeme yetenekleri, burada ağır basmalı ve gördüğünüz tüm parantezleri kaçırmamalısınız.

 Öncelikle, standart bir yaklaşım için başlangıç olarak teşhis ettiğiniz araca, kendi aracınız ile prosedüre uygun bir şekilde yaklaşmak olacaktır. Sizin sağ ön farınız, hedef arabanın sol arka farına denk gelebilecek şekilde, yaklaşık yedi metre ara olabilecek şekilde konuşlandırmanız gerekmektedir. Daha sonrasında, siz veya saha partneriniz megafon kullanarak, karşıda bulunan araç şöförüyle bir sohbet niteliği taşımayan, doğrudan komutlar vermesi gerekmektedir. Karşıda duran araç ve sizin trafik kurallarını, o esnada yolda dururken ihlal edilmediğinden emin olunması gerekiyor. Yani, eğer orada bir kaldırım çizgisi bulunuyorsa, önünüzde bulunan hedef aracın sağ ön ve arka tekeri, o beyaz şerit üzerinde olmalıdır. Her iki araç için doğru pozisyonlanma ve güvenli bir otram sağlandığında, burada devreye bir diğer adımlar giriyor. Yani, araçtan inmeden önce birazdan iletişim kuracağınız kişi hakkında, elde edebileceğiniz bilgiler. Saha partneriniz, bunun yanında size gelişmiş imkanların sunulduğu MDC sistemini kullanarak, araç plakasına bakmalısınız. Bu esnada, kişiye doğrudan bir komut vererek, her iki elinin direksiyon üzerinde olması gerektiğini, eğer geç saatlerde ise ve sokakta geçerli bir aydınlatma bulunmuyorsa, iç aydınlatmayı açmasını istemelisiniz. bu esnada, belgelerini hazırlaması gerekiyor. 

 MDC kontrollerini sağladınız,  artık birazdan iletişim kuracağınız kişi hakkında geçerli bilgi edindiniz. Devamında, bunlara bağlı olarak destek isteyip, istememe konusunda karar vermelisiniz. Bu, risk taşıyan doğu bölgeleri için geçerli değildir. Doğu bölgesinde, kendi güvenliğinizi sağlayamadan, bir başka sivilin güvenliğini sağlayamazsınız. Gerekli kontroller tamamlandı, artık araç dəşına çıkıp müdahale etmek için müsait bir durumdasınız. Yapmanız gereken, olası bir durumda diğer ekiplerin sizi kolay bulabileceği bir şekilde, bulunduğunuz konumu ifade etmek. Ne kadar açıklayıcı olursanız, devamında sizin için olası bir tehdit durumunda, desteğin erken gelmesini hızlandırabilirsiniz. Telsiz üzerinde, öncelikle ekip kodunu bildirin ve devamında bulunduğunuz bölgeyi tarif ederek, önünüzde bulunan araç hakkında yeterli gelebilecek seviyede detay verin. Fakat, kesinlikle bildirmeniz gereken en önemli husus, araç plakası ve markası olmasıdır. Markasını bilmediğiniz araçlarda, kesinlikle arka farında bulunan şirket logolarını inceleyin, orada olabilecek her model, diğer ekiplere bir bilgi niteliği taşımaktadır. Araçta gözlemlediğiniz kişileri, cinsiyetlerini, ten renklerini dahil bildirebilirsiniz. Eğer kişi uyuşturucu suçları sonra şartlı tahliye olmuşsa, onun üzerini istediğiniz gibi arayabilirsiniz. 

 Araçtan çıktınız, öncelikle elde ettiğiniz bilgilere göre yapacağınız yaklaşımı planlamanız gerekiyor. Standart bir durdurmada, ne olursa olsun zimmet eliniz teçhizat kemeri üzerinde tetiklenmeye hazır bir şekilde olması gerekmektedir. Sizi, gözlemlediğiniz bir pozisyonda silahla bekleyen kişiler, bunun yanında saldırmak için çeşitli aletler barındıran kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yürürken, partneriniz ile göz teması kurarak, anlaşın. Daha sonrasında, aracın D pillar ekinden kişilerin hareketlerini izleyerek, sonunda iki kapının ortasında olan (eğer varsa) B pillar ekine yerleşin, bu sayede ön taraftan veya arka taraftan gelebilecek bir kapı darbesiyle, etkisiz hale getirilmeyeceğiniz bir pozisyona geleceksiniz. Bu esnada, partneriniz eğer geceyse el feneri ile, değilse normal bir şekilde Plain Sight Doctrine bağlı olarak, çıplak gözleriyle teşhis edebileceği illegal materyallere bakması gerekmektedir. Birinci iletişim, ses tonunuza bile dayanan önemli maddeler içermektedir. Karşıda duran kişiyi, ne kadar az stres ve baskı altında tutarsanız, size dönüşleri bir o kadar samimi ve dost canlısı olacaktır. Fakat, kesinlikle ödün vermemeniz gereken noktalardan birisi, sizi alt edebileceği bir pozisyona getirmediğinden emin olmanızdır.

 İletişim kurmaya başlamadan önce, isimliğinizin düzgün bir şekilde gözüktüğünden emin olmanız gerekmektedir. Doğrudan, yapacağınız birincil hareket hizmet departmanını, isminizi ve saha partnerinizi tanıtmanız olacaktır. Bu maddeler sonunda, hala tetik halinde kişinin hareketlerini izleyerek, yapacağınız muameleyi belirlemeniz gerekmektedir. Size gerçekleştirdiği yaklaşıma göre, resmi yapınızı bozmamanız gerekmektedir. Sonrasında, onu kendinizce selamlayarak lisans ve ruhsat içerikli belgelerini istemeniz gerekiyor. Buna, sigorta belgeleri dahil. Unutmayın, öncelikle kişiden belgelerini istemeniz önemli. Çünkü, neden durdurduğunuzu bilen bir kişi, nasıl davranacağını ve hareket edeceğini bilir. Buna bağlı olarak, tedirgin ve kendinizden emin olmanız gerekiyor. Bunu karşı tarafa aktarın. neden durdurulduğu hakkında ilettiği soruları, sakin ve karşıda bulunan kişiyi görmeden, bilgi vermeyecek şekilde yanıtlamalısınız. Sonrasında, size bilgilerini problemsiz bir şekilde verirse partneriniz ile eş zamanlı olarak hareket ederek, araca yönelmelisiniz. burada önemli iki hareket var, birincisi saha partnerinizin sizin ile birlikte araca binmesi, bunun yanında kapısı açık bir şekilde siz araçtayken, bir eli silah kılıfında sizi koruması. Yukarıda bahsedilen kişi faktörlerine göre bunu belirlemelisiniz. Burada kimsenin size komut vermemesi gerekiyor. 

 Kusursuz bir iletişim kurdunuz, bir problem çıkmadı ve araca vardınız. Orada, gerekli kontrolleri gerçekleştirip, yapacağınız hamleyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişi veya kişiler temiz çıkmadıysa, buna bağlı olarak Felony Stop için pozisyon alıp destek isteyebilirsiniz. Suç çapına göre bir uyarı, yönlendirme ve doğrudan bunun yanında ceza işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Araçtan inerek, daha sonrasında tekrar kapıya bilinçli bir şekilde pozisyon edinmeniz gerekiyor. Partneriniz ile hala göz temasını bozmadan, birbirinizi görebileceğiniz ve koruyabileceğiniz noktalarda olmalısınız. Eğer, birbirinizi göremeyeceğiniz bir noktadaysanız, yakın telsiz aracılığıyla iletişim kurmalısınız. Cama yaklaşıp, tekrardan onu kendinizce selamlayın. Sonrasında, neden durdurduğunuz konusunda bilinçlendirip, yapacağınız müdahaleden bahsedin. En sonunda bir problem çıkmadıysa kişi ile ikili iletişimi çok uzatmadan, gerçekleştirdiğiniz işlem sonucunda belgeleri teslim edin. Eğer bu durumda, arabasını kullanmaması gerekiyorsa, ona doğrudan araçtan inmesini nedeniyle birlikte söyleyebilirsiniz. buraya kadar bir problem çıkmadıysa, aracınıza geçin ve anons geçerek bölgeden ayrılın.
 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

hMYPOay5krbieRVkhsLzY5XQdTQa7dAEipRAeBePxT6MaRfGK_1c3wzU0POVJfr1m_7g0wL1oWRxMx0p-YSkaGBACk2N380ytSvuf6yri9MdDb6q1-z_ljM7sEj3X2vMPa99PoF1trlP4X2d2g 

 

Trafik Işıkları
Amerika’da ışıklar yolun karşı ucunda, ipe asılı vaziyettedir. Kırmızıdan yeşile ya da yeşilden kırmızıya geçişlerde, sarı ışıklar uzun süre yanmaktadır.

Amerika’da trafik lambaları yolun karşısındadır.

c-ZbBguFBXc0QujTdiiJSJ1TvH4y9nP_6WXD-kk8HwsGU4jyQbIOnjcLlJ2UZnyasMISgYjOVnH8sXWbTpOUcrL0kNF4oofohPG2y5m3T4rWsilonuVrqaRieTeRGcVXvFRM63UdQeOLevVFrw

 

Amerika’da kırmızıdan yeşile henüz geçmemişken korna sesi pek duymazsınız. Yeşile geçtikten sonra da duymazsınız.

 

Vx_KHptWsK6oKUpPFlGuuNB_-c6CM-CcViKIOMKgsDpDKn3DOy6czJXIBmmmo5-_ATwVMS8WynS4JFVFzZiEp9-CrAgWk5H5k7UthcaIJ7uGuxIzjshZ0vhIiyrIvjl3DSnFGBc9ijmFEW8zHg

 

Yollarda sizi izleyen radarlar, kameralar, elektronik denetleme sistemleri gibi şeyler yok denecek kadar azdır. Merkezi olmayan yerlerde hiç kamera bulunmamaktadır. Buna rağmen halk birbirine saygı duyduğu için genellikle herkes trafik kurallarına uymakta. 

Dönüşler
Güzergahınız sağa ve sola doğru devam ediyorsa, bir dönüş yapacaksanız, dönüş yapacağınız şeride geçmeniz gerekmekte. Böylece önceden şeride girerek trafiğin akıcılığını da engellememiş oluyorsunuz.

Yol şeritleri de dönüşlere göre ayrılmış vaziyette. Düz devam edecekseniz ortadaki şeritlerde, sağa veya sola dönüş yapacaksanız dönüş yapacaklar için ayrılan sağ veya sol şeride geçmeniz gerekiyor. Right Lane Must Turn Right ve No Turn Right on Red gibi uyarılarla karşılaşacaksınız.

Hangi şartlarda geçiş üstünlüklerinin kimlerde olduğunu iyice gözlemlemelisiniz. Dönüşlerde dikkat etmeniz gereken levhalar var. Sağa dönüşlerde yol üzerinde kırmızı ışık yanıyor olsa bile sağa dönebileceğinizi, ancak yaya veya araçların gelip gelmediğini kontrol etmenizi isteyen bir trafik levhası bulunuyor. Genelde bu tabelalarda Yield yazmakta. Sağa dönüşler genellikle serbest oluyor, ama yaya yolu üzerinde bir yayanın olmaması gerekiyor. Yayalar her şeyden önemlidir. 

Sola dönüşlerde de sol ok yeşil olarak yanıyorsa yayalara ve bisikletlilere yol verdikten sonra geçiş yapabiliyorsunuz. Karşıdan gelen araba varsa arabaların tamamı geçene kadar ve yol geçebileceğiniz kadar boşalana kadar beklemeniz gerekiyor, bazen birkaç dakika bile beklemeniz gerekebilir.

Trafik levhaları, yol çizgileri gibi trafiğe etki eden unsurlar bir standart içinde yer aldığından, kuralları bir kere öğrendikten sonra farklı yerlerde ekstra çaba harcamanız gerekmez. Trafiğe dair her şey benzerdir, bu standartlık hata olasılığınız azaltır.
 

9EILBNaeua9QORGd3j8UL5uX3MBR7lt1cwVbExk1kscieH51aZLhfs4cq_1qxy_-MsVVnF2RRTdnLeqkF6hlUVDOAK7w5Bi-7wz6c9YeWIqFDcjfB1T7DyRfrH3Hcxh_fieYTOdaP31fxj_Y8w

 

Okul Otobüsleri


Yolunuzda bir okul otobüsü varsa çok daha dikkatli olmalısınız. Okul otobüslerine Amerika’da büyük önem veriliyor. Eğer bir okul otobüsü durağa yanaştıysa muhtemelen öğrenci indiriyordur ve okul otobüsü dururken sizin onu sollamanız bir hatadır. Zaten otobüslerin sol tarafında Stop işareti var. Amerika’daki Stop işaretlerinin önemi bir hayli fazla.

Amerika'daki sarı okul otobüslerinin yeri başka. Okul çıkışı saatinde polisler yolu kapatıp okul otobüslerinin geçmesini sağlıyor.

fVtqkQxeP2jqxbxLlIUEMzQcX7bAzJ-0djS1AONlGAWpJYGTXpgiCSrbCP0rQcdVcREKxrIZKYJYIF6sIC2BbYWnj43OHb1hD7IhO1aNLaWqsnHiNprL-ksqFwhCdXNET9-vMVrn1rhNl69Ksw

Stop İşareti


Stop işaretlerinin önemi oldukça fazladır. Eğer Stop işareti görüyorsanız yapmanız gereken şeyler var. Stop işaretinin yol tarafındaki çizgiyi geçmeden full stop yapmak, yani aracı tamamen duraklatmak ve sonra devam etmek. Dur levhalarında durmak bir zorunluluk ve durulmadığı takdirde polisler ceza yazabilir. Bir yol ağzında, farklı yönlere birkaç dur işareti varsa, önce duranın yola önce devam etme hakkı var. Aynı anda Dur işaretine varmışsanız sağdakinin önce geçiş hakkı var, kimi zaman da şoförler anlaşarak birbirlerine yol verebiliyor. Eğer sizde Dur işareti var ve yandan gelen yolda yoksa, siz durmak zorunda olduğunuz için o geçecektir. Önüne atlamak, ondan önce geçmeye çalışmak gibi şeylerden kesinlikle kaçının. Bu sistem şaşırtıcı derecede iyi işliyor ve herkes memnun.
 

8p2fBIxBi-9hxjXJ32YEKxJ_R4bwDW9s94aSfJt9SCgqRPjbXRzW-sB9yX4Mh2ShNpPX0Y8fYFy_7Pn2yc1wucD2mpwOnocpoaO_DLUYIjVIRYKqmuz5BhYT34E8251kTL4IF3w5-UjRU-0IVA

Otoban Çıkışları


Amerika’da otobanlar geniş ve kimi zaman 7 şeride varan yollarla karşılaşabiliyorsunuz. Yolların çıkışları Exit-Numara olarak ifade ediliyor büyük tabelalarda. Çıkacağınız çıkışları kontrol edin, GPS kullanıyorsanız onu dinleyerek takip edin. Çıkışı geçerseniz gideceğiniz noktaya ulaşmak çok zaman kaybettirebilir, özellikle trafik saatlerinde. Ve çıkışa en sol şeritten girmeyin, önceden sağ şeride geçin ve öyle girin. Bazı çıkışlar otoban yolunun solunda da olabiliyor.
 

ySvDNYxKOxD64-aJjgWSrsB31qR8dvx3mcJjJpswa2jUCSvb3lodd_52sW-C2S6jFOUYbctj37dHfIIzHU0KLiDGbEZD_j7kH3QDKMpXmUEkw17eE5pm4EaWpYPa0TC5MIG5e_lsbbeOrhyLBg

Fast Lane


Otoyollarda Fast Lane veya Car Pool adında, trafiği daha akıcı hale getirmek için bir şerit bulunuyor. Şeritlerde karo işaretini görebiliyorsunuz, Eğer aracın içinde bir kişiyseniz bu şeridi kullanamıyorsunuz. İki veya daha fazla kişiyseniz Fast Lane ya da Car Pool adındaki bu şeritleri kullanabiliyorsunuz. Bu şeritlere otobanlarda denk gelirsiniz ve trafik durma noktasındayken yanınızdan hızla akan araçları gördüğünüzde anlayabilirsiniz hangi şerit olduğunu. Yolun en solundadır. İki kişi olsanız bile bu şeritlere bodoslama dalmayın. Çünkü ileride bir yerlerde Exit yoksa bu şerit düz çizgiyle ayrılmış durumda. Düz çizgileri geçmek de yasak. Exit’lara yakın yerlerde şeritler kesik çizgiye dönüşüyor, giriş çıkışı o esnada yapabiliyorsunuz.
 

IRjXrmwUy6dRpYa9U8cg-Z--AiV5ke88ut5kxYZZFXWoG3GbjpLUfRHnq77dusjH-n4bUTv2hfAmT_GxiVpJqafifYU8SKnpFqDg6GkB5oicTQCe1_CzZY79icaMOq_Y7O1rbpDXLDuO_mKeAg

 

Araçların Yakın Takip


Önünüzdeki aracı tampon tampona takip etmek tacize girdiğinden böyle bir şey yapmıyoruz. Arabalar arasında mesafe bırakmak gerekiyor. Eğer önünüzdeki aracı geçmek için dibine kadar yaklaşıp selektör yapmak büyük saygısızlık. Yol vermesini bekliyorsunuz ya da şeride göre sollayıp sağlamak normal.

Amerika’da araçları yakından takip etmek saygısızlıktır.
 

BW6iIN6nbb6xpsHmo0-eoo3dSS4zI-rLlAB1gjYBw8oALLUxOjFXFAok41UH31sUUciEPeqKPD4Ovq1ED9y1YRk2B--MNF7M29viOmTIgUaZnVvF2c-otwdYK5LPUIPtdbqDpNmf_fXEkQiE-w

 

Amerika’da Hız Limiti


Amerika’da hız limiti de önemli bir kural. Otobanlarda ve diğer birçok yolda arabalar, kamyonetler, kamyonlar ve hatta tırlar için bile hız limitleri aynı. Siz 80 mph ile giderken yanınızdaki tır da aynı hızla gidebilir. Herkes kurallara uyunca bunun bir garipliği yok elbette. Amerika’daki hız ibreleri mph (miles per hour) cinsinden. Sakın otoyolda 120 ile gideyim derken 120 mph ile gitmeyin. Mili kilometreye çevirmek için 1,6 ile çarpın. 80 mph bir hız 128 km’ye denk geliyor.
 

0A55AmPqZvfBhrQxPZh2Pdx-r4-FT0RI96vsgkny7Rk0mE4Oeew534TYyCPHpDj5HpY4DQMUm8Jwcf00nNr9BCdhxfiboDa0bwRi4xw59NzmNkq7UqDQPhKlfy1GmjALiJxv5mQg3OAkTqz8PA

 

Amerika’da Araba Park Etmek


Amerika’da park kuralları da var. Marketlerin ve büyük AVM’lerin bulunduğu yerlerde park alanları ücretsiz ama şehir içinde park edecekseniz çoğu yerde ücret ödemeniz gerekebilir. Bunu anlamak için park edeceğiniz kaldırımın önceki veya sonraki sokak köşesindeki park tabelalarını ve park otomatlarını incelemelisiniz. Bazı saatler ve günler ücretsiz park edilebilirken, bazı zamanlar da ücret ödemeniz gerekiyor. Ücreti önceden ödeyip fişi ön camdan görünür bir yere yerleştirmeniz gerekiyor. Bazı park alanları da yine tabelalarda belirtildiği üzere saat bazlı. Örneğin maksimum 2 saat aracınızı orada tutabiliyorsunuz. Aksi durumda ceza kaçınılmaz.

Amerika’daki diğer bir park konusu da, her zaman gidiş yönüne doğru parketmek. Park ettiğinizde, park ettiğiniz tarafın önü yolun gidiş yönünde olmalı. Gidip karşı şeridin park alanına, aracın önü geliş yoluna gelecek şekilde park edilmemeli. Park edeceğiniz alanda çizgiler varsa, bu çizgilerin dışına çıkmak da diğer bir ceza sebebi. Aracınızı parkederken aracın tamamı bu çizgilerde olmalı.

 

qq71rAgeZWcAJnTfSJjt4KQkgDnAhZUEw9M-AMVLb4nT2C7ReFkBGDjS9uLsX0LgPjco_S8vKn7WWufyGqJEI7jK9Pj84mjotR_SQ2zGD706W26GGAjWWiNieKGC3Ka5EQDFSgwB74bC-CouZg

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

ZjKZNTWN76xa_A3zens2Kb2d78JaL61iCLYfGdmGWWedQM8_thLJ0vzDtE9RfOOgr3Ga6ri2IapdElT7WbPcfmUn-YZSiRXyqeQWYcWsIvlCVcYtdZztB8Jb37ffT0AqhG1sOB6Kxr2-hEvh5A

 

Felony Stop Durumu Detaylı Bilgilendirme

    Felony Stop, sürücü veya araçta bulunan yolcu konumunda olan kişilerin, yüksek riskli bir suç işlediği veya işlemesi muhtemel olduğunda çağrılarak, telsiz üzerinden detaylı bir şekilde anons edilir. Bu beyan; otomatik olarak departmanın sürücünün veya yolcu konumunda bulunan kişilerin silahlı olduğunu varsaymasını sağlayacaktır ve buna bağlı olarak hareketlerini şekillendirecektir. Felony Stop için, özel bir prosedür bulunmaktadır ve tüm sorumlu kişiler, bunun bilincinde olması gerekmektedir. Felony Stop çağrısı yapıldıktan sonra, bölgeye intikal gerçekleştirilen bütün birim üyeleri o andan itibaren gerçekleşmesini sağlamaktan sorumludur.

    Felony Stop durumunda, ışıklarınızı ve sirenlerinizi açmalı ve hedef aracın, yolun en yakın kaldırımına yakın bir konumda konuşlanması yönünde ihtar geçilmesi gerekmektedir. Daha sonra, işlem yapmaya başlamadan önce Felony Stop yürütülmesine yardımcı olmak için en az üç birimin bölgede konuşlanmasını talep edin. Bu, söz konusu durdurma ile işlem yapmaya çalışırken zarar görmediğinizden veya size doğru ateş açılma durumunda, doğru bir reaksiyon gösterebileceğiniz durumlarına yardım eder. Standart bir Felony Stop, dört birim tarafından gerçekleşmektedir. Diğer birimlerin yanıt vermesini beklerken, şüphelilerin hareketsiz kalmasını isteyin ve yönlendirinceye kadar hareket etmemeleri konusunda onları bilinçlendirin. Kaçmalarına veya size ateş etmeye kalkışmaları durumunda asla aracınızı terk etmeyin ve buna bağlı olarak pozisyonlanın.

    Bölgeye destek geldiğinde, ikinci gelen ekip hemen sizin sol tarafınıza geçmesi gerekmektedir. Bunun yanında gelecek diğer ekipler o hizada arada belirli bir mesafe eşliğinde sıra olması gerekmektedir. O esnaya kadar bir problem çıkmadıysa, daha sonrasında gelecek adımlardan birisi ihtar adımları olmaktadır. Felony Stop durumunda, dikkat edilmesi gereken bazı pozisyon ve müdahale kuralları bulunmaktadır. Bu duruma katılan bütün personeller, bu kapsamda değerlendirileceğini ve müdahale edileceğinin bilincinde olması gerekmektedir. Bu maddeler, aşağıda uyum sırasına göre belirtilmiştir.
    — O esnada, eğer bölgede yüksek risk bulunmuyorsa, bir aksi yönde ilerleyen trafiğin akışı durdurulmaması gerekmektedir.
    — Önde bulunan araç ile görsel temas asla kesilmemeli, olabilecek tüm durumlar için bölge ve intikal birimleri hazır olmalı.
    — Teçhizat ve taktik kontrolleri araç içerisinde kararlaştırılmalı. O bölgede, eğer tüm birimler aynı kıdemdeyse, öncü birim yönetmeli.
    — Bölgede bulunan en kıdemli kişiler arasından bir OiC seçilir. İlerleyişi belirler.
    — Tüm birimler, aksi bir durum olmadıkça trafik kurallarını o bölge içerisinde ihlal etmemeli.
    — Formasyon dışı bir hareket uygulanmamalı, karşı tarafın görüş hizasına girilmemesi gerekmektedir.

    Birimler geldikten ve kruvazörler için Felony Stop Prosedürünü oluşturduktan sonra, Felony Stop çağrısını oluşturan ünite, araç anahtarlarını yavaşça çıkarmak ve penceresini aşağı yuvarlamak için sürücüye sadece megafon üzerinden ihtar vermelidir. Bir silahı bulunuyorsa, bunu tutmadığından emin olmak adına bunu yavaşça yapmaya devam etmeli, daha sonra aracın anahtarlarını pencereden altındaki zemine atmalıdır, bu noktada şüpheli için kaçmanın tamamen mümkün olmadığının farkında olacaksınız. Kesinlikle bir ağır vasıta aracı üzerinde standart bir trafik durdurması yapmaya çalışmayın, önce anahtarları motordan çıkarmalı ve pencereden atmalıdırlar. Sahte anahtar atabileceği gerçeğini sakın unutmayın, buna bağlı olarak araca geri dönmeye hazırlanın.

    Bu gerçekleştikten sonra, personeller araçlarından çıkıp silahlarını kapı açıldığında oluşan, kertenkele arasına yerleştirip arkasında durarak, pozisyon alınması gerekmektedir. Burada durmak, olası bir ateş durumunda gelecek mermi isabetinin dağıtılmasını sağlar. Hedef aracın yolcuları varsa, aracın sağındaki iki kruvazör yolcu tarafında nişan almalı, aracın solundaki iki kruvazör aracın sürücü tarafında nişan almalıdır. Araçlarından çıkmaması gereken tek personel, Felony Stop durumunda, megafon çağrısını gerçekleştiren kişi olmalıdır. 

    Personeller pozisyondayken, megafonu kullanan personel aracın sürücüsüne, ellerini kruvazörlerden uzağa bakacak şekilde yavaşça dışarı çıkarmasını söylemelidir. O ellerinden, bir eli havada olacak şekilde kapıya yakın elini, cam dışarısından çıkartıp daha sonrasında kapıyı dışarıdan açması ve diğer elini kaldırmadan araçtan çıkması gerekmektedir. Daha sonra yavaşça soluna iki adım atmalı. Kendini konumlandırdıktan sonra, belini göstererek çevresinde bir tur dönmesi gerekiyor. Tüm araç içinde bulunan kişiler için, eğer doğrudan bir silah şüphesi veya bunun yanında, üzerini kontrol edilmesi gereken bir durum varsa uygulanmalı. Yavaşça dizlerinin üzerine düşmeli, sonra karnına yaslanmalı. Hedef aracın sağındaki yolcunun, yolda yatar vaziyette olan sürücünün yanına yerleştirilmek üzere kruvazörden uzağa bakarak yavaşça yürümesi, daha sonra aynı şekilde yere uzanması gerekmektedir. Burada hedefleri dağıtmamalı, tek bir noktaya toplamalısınız. Bu sayede, daha kolay başa çıkabilirsiniz. Sol arkadaki yolcunun dışarı çıkması, sürücünün arkasında iki adım atması ve düzgün bir şekilde konuşlanması gerekiyor. Aynı şey sağ arka tarafta oturan yolcu konumunda bulunan kişi içinde geçerli sayılır. 

    Bu aşama dışında, eğer kişi adına tüm kontroller gerçekleştiyse ve yaklaşmak için eksi bir etken bulunmuyorsa, yaklaşmak adına birkaç yöntem ve çeşit bulunmaktadır. Bunlardan en tercih edilenlerinden bazıları, Rolling Cover veya balistik kalkan olarak bilinmektedir. Yine, burada bölge faktörleri, şüpheli durumları yer almaktadır. En önemli konu, bölgede bulunan personellerin güvenliği olduğu için, kesinlikle güvenlik önlemleri aksatılmamalıdır. Sonrasında, Felony Stop çağrısında bulunan birim hedef aracı uyuşturucu veya silah gibi yasa dışı herhangi bir şey açısından kontrol etmelidir. Araç bir taşıtsa, (örneğin bir Flatbed) arka tarafta birinin silah ile saklanabileceğini düşünüp, kontrollü bir şekilde açılması gerekmektedir. Daha sonrasında, yaklaşım gerçekleştirilip şüpheliler yerde ters bir şekilde kelepçelenmeli, devamında işlem prosedürleri uygulanmalıdır. 

Felony Stop durumu kısaltılmış ihbar sıralaması
Mutlaka detaylı bilgilendirmeyi okuyunuz.

— Aracın motorunu durdurması ihtar edilir. Eğer karanlık bir ortam mevcutsa aracın iç ışığının açılması istenir ve ellerin görülebilecek bir pozisyonda tutulması istenir. 

— Araç sürücüsünden aracın camını açması talep edilir ve aracın anahtarını kontaktan çıkarıp araçtan dışarı atması istenir. Yedek anahtarı varsa, o da attırılır. (Memurların araçtan inmesi için beklenen andır.)

— Araç sürücüsünün sağ elini camdan dışarı çıkarıp aracın kapısını dışardan açması istenir. Elleri havada şekilde aracı terk etmesi, polislere yüzünü dönmemesi ihtar edilir. Bu kısımdan sonra şüpheliye ani bir hareketinde ölümcül güç uygulanabileceği net bir dille ifade edilmelidir. Ani hareketinde memurların vaka amirinden yetki/direktif almaksızın ateş etme hakkı bulunmaktadır. 

— İrtibat memuru dur diyene kadar zanlı araçtan elleri havada şekilde uzaklaştırılır. Burada uygun mesafe koşullara göre değişiklik gösterebilir.

— Sağ eliyle üzerindeki kıyafeti yaka kısmından tutarak yukarı çekiştirmesi ve belini sergilemesi(göstermesi) istenir. İrtibat memuru durmasını isteyene kadar etrafında 360 derece dönmesi istenir.

— Görünen silahlar diğer memurlara bildirilir. Zanlının ellerini başının üzerine koyması ihtar edilir ve arkası dönük şekilde irtibat memuru dur diyene kadar yaklaşması ihtar edilir.

— Uygun konuma gelmesi ardından zanlının diz çökmesi istenir ve ellerini başının üzerinde tutmayı sürdürmesi ihtar edilir. 

— Uygun konuma gelmesi ardından zanlının diz çökmesi istenir ve ellerini başının üzerinde tutmayı sürdürmesi ihtar edilir.

— Görevlendirilmiş memurlar zanlıya yaklaşır ve silahına el koyarak tutuklama işlemini yapar.

— Diğer tüm yolcular için aynı işlemler uygulanır.

— Tüm zanlıların tutuklanması ardından memurlar kontrollü bir şekilde şüphelilerin aracına yaklaşır, kontrol sağlar. 

Felony Stop durumu için bazı örnek video ve resim kaynakları

YpJlV3y7WXtFb9uHFRtzvlDg1wag7cC9ExmU1ykc2DefiK9p8t0ruuwDl3KTWhFSyjhiDKVZi82-QILU-rqwnfJy67C-0mOCxCpgOtjQJtfkS_qyDPpTSp3q882-Nlu_ctYAk17_6i9IBSwYFA

mzAA9SZs51AeSSjj3IZqBQosopOy6CJxcxakQ3OuI-T9uUZ3zae8LC4QPfuS43jiFA2aVRxglS-rtJP3Sbr1vmEuuJBtO94OAXIWsE4BMmdPbXOCvzLmt5LK8L5agN7vrQADehdf_qwCWbmn3w

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

Qv7ujlkfZaDWh8xBCYZDAOhJtXVWXYCsBDsjMLuVRSy1Hwsk3sdG_x1TfpaTdGvNeUh2M2vEYujuc40kkVXVmK3zSTVIL21t4LUsk7hMdHauC81F7vBjyeKqPZKVXUobyzjsIiX4LfhYha6kVA

Sorgulama Tanımı:

 Sorgulama, kolluk kuvvetlerinde, görevlinin şüphelileri, mağdurları veya tanıkları sorgulayarak bir suç hakkında bilgi toplamasıdır. Sorgulamanın nihai amacı suçu çözmektir.

 Bir şüpheliyle yapılan sorgulama birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Sorgulamalarda önemli bir faktör de kolluk kuvvetlerinin şüphelileri avukat isteyinceye kadar sorgulamaya devam edebilmeleridir ki bu da bizim Miranda hakları dediğimiz hak kapsamındadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin zalimane ve olağandışı şekilde kullanmasına izin verilmez. sorgulama sırasında ceza Zalim ve olağandışı ceza, gözaltına alınan bir şüpheli üzerinde fiziksel güç kullanmayı içerir. Bir şüphelinin sorgulama sırasında soruları yanıtlamasını sağlamak zor olabilir, ancak kolluk kuvvetleri bir sorgulamayı tamamlarken yasal teknikleri kullanmak zorundadır.

Olgusal Analiz:

Her bir şüphelinin suçla ilgili belirli gözlemlere göre değerlendirildiği tümevarımcı bir yaklaşım. Sonuç olarak, olgusal analiz sadece olay yeri analizine değil, aynı zamanda her bir şüpheli hakkında öğrenilen bilgilere de dayanır.  Olgusal analiz uygulamak.  Şüphelinin biyo-sosyal durumu (cinsiyet, ırk, meslek, medeni durum, vb.), suçu işleme fırsatı ve erişimi, ve öncesindeki davranışları gibi şeylere dayalı olarak belirli bir şüphelinin olası suçluluğu veya masumiyetine ilişkin bir tahminin oluşturulmasıyla sonuçlanır. suçtan sonra, suç işleme motivasyonları ve eğilimleri ile fiziksel ve durumsal kanıtların değerlendirilmesi.

Bu olgusal analiz aynı zamanda, saik veya şüphelinin kişilik tipi gibi “suçlu olduğuna inanılan şüphelinin sorgusu sırasında yardımcı olacak suç ve suçla ilgili özellikleri” belirlemeyi de amaçlamaktadır.

Davranış Analizi:

Soruşturmacı, şüpheli hakkında kişisel bilgileri belirlemek ve soruşturmacının şüphelinin "normal" sözlü ve sözlü olmayan davranışını değerlendirmesine olanak sağlamak için önce arka plan soruları sorar. Müfettiş daha sonra "doğru ve aldatıcı şüphelilerden farklı sözlü ve sözlü olmayan yanıtlar elde etmeyi" amaçlayan "davranışları kışkırtan" sorular sorar. Araştırmacı ayrıca bu aşamada bazı araştırma soruları soracaktır. Davranışa yol açan ve soruşturma sorularına verilen yanıtları değerlendirerek şüphelinin doğruluğu hakkında bir fikir vermek için nesnel kriterler sağlar. Ayrıca, suçlu şüphelilerin nihai olarak sorgulanmasını kolaylaştırır. Suçlayıcı olmayan sorgu sırasında şüpheli ile bir çalışma ilişkisi kurarak ve bir sorgulama stratejisinin oluşturulmasını kolaylaştırmak için şüpheli ve suçu hakkında içgörü geliştirerek.


Sorgulama Teknikleri:

 Memurlar, farklı sorgulama teknikleri kullanma seçeneğine sahiptir. En yaygın teknik Reid tekniği olarak bilinir. Aşağıdaki dokuz adım bu tekniğin bir parçasıdır.

1. Doğrudan Yüzleşme

 Tüm deliller, polis memurunun zanlıya derhal itiraf etme şansı vererek zanlıya sunulur. Memur Smith Dave'e komşuların onu karısına vurduğunu gördüğünü ve karısının kollarında morluklar olduğunu söyler. Memur Smith ayrıca Dave'e karısının yüzündeki el izinin resimlerini gösterir ve Dave'e resimdeki el izini Dave'in eliyle eşleştirebileceklerini söyler. Bu işe yaramazsa, memur bir sonraki adıma geçer: Hakimiyet.

2. Hakimiyet

 Kolluk görevlisi şüphelinin konuşmasına izin vermiyor. Dave konuşmadığı için Memur Smith sözü kesilmeden konuşmaya devam edebilir. Memur Smith farklı senaryolar sunar.

A) Dave karısına vurmadı. Düşmekte olduğu için ona yardım ediyordu ve yere çarpmasını engellemek için onu tuttu.

B) Dave üzgündü ve ellerini savurdu ve kazayla ona vurdu.

C) Aile içi şiddet bir kaza değildi ve Dave bir an öfkelendi ve gerçekten karısına vurmak istedi.

Dave hala konuşmuyor. Memur Smith'in sunduğu senaryoların hiçbirini kabul etmiyor veya inkar etmiyor. Hakimiyet işe yaramadığı için memur sapma kullanabilir.
 
3. Sapma
 
 Memur Smith şimdi Dave'in karısına neden vurduğuna dair ahlaki bir gerekçe sunmaya çalışacak. Saptırma aynı zamanda “tema oluşturma” olarak da bilinir ve tema, şüphelinin soruları nasıl yanıtladığına bağlı olarak görüşme boyunca değişebilir.
 
 Memur Smith, baskınlık adımındaki senaryoları kullanarak bir tema oluşturur. Memur Smith, Dave'in hareketlerini haklı çıkarıyor çünkü düşen karısına yardım etmek sadece doğrudur. Ayrıca Dave'in karısına vurmasını, her yerde bunun bir kaza olduğu temasını yaratarak haklı çıkarıyor. Ya düşüyordu ya da ellerini sallıyordu ve onlara doğru yürüyordur.
 
 Memur Smith ayrıca kurbanı suçlayarak Dave'in deli olduğunu, bu yüzden bu öfke zamanında Dave'e yaklaşmaması gerektiğini söyledi. Sadece çekip gitseydi vurulmazdı.
 
 Dave sonunda konuşmaya başlar ve tüm konulara itiraz eder. Bu itirazlar, Memur Smith'e itirazları aile içi şiddet için bir gerekçeye dönüştürme fırsatı veriyor.
 
4. İtirazları Gerekçeye Çevirmek
 
 Dave, Memur Smith'e “Kadınlara vurmam çünkü bu yanlıştır” der ve “Ben şiddet yanlısı biri değilim, dolayısıyla kimseye vurmam” der. Memur Smith, itirazları alır ve aile içi şiddeti haklı çıkarır. Memur Smith, 'Yani gerçekten karınıza vurmak istemediniz, değil mi?'' ve 'Şiddet kullanmıyorsunuz ama karınız yolunuza çıkınca ona vurmak zorunda kaldınız mı?' diyor. Dave'in gerekçe sorularından herhangi birine cevap vermesini sağlayamadı, bu yüzden Dave'e empati göstermeye başladı.
 
5. Empati İfade Etme
 
 Memur Smith, Dave için empati kuruyor. Dave'e neler yaşadığını anladığını ve kendi karısına sinirlendiğini söyler. Memur Smith, Dave'in karısı onunla tartışmasaydı, incinmeyeceğini söyledi. Dave bir kez daha sessizliğini koruyor ve empati kurduktan sonra Memur Smith ile konuşmamayı seçiyor. Memur Smith, Reid tekniğinin bir sonraki adımına geçecek ve bir kez daha alternatif temalar yaratacak.
 
6. Alternatif Temalar Sunmak
 
 Dave, empati adımı sırasında yanıt vermiyor. Memur Smith'in sorularına cevap vermiyor, bu yüzden Memur Smith farklı temalar ve farklı senaryolar sunuyor. Bu sefer, Memur Smith senaryoları oluştururken Dave'in topluma karşı görevlerine odaklanıyor. Memur Smith, ''Dave, işini kaybetmekten ve çocuklarını görememekten korktuğun için itiraf etmeyeceksin'' diyor. Memur Smith, ''Karını koca olmak için vurdun. ev ve onun üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemedin.'' Dave işini ve çocuklarını kaybetme senaryosuna duyarlı hale geliyor. Suçluluğunun ilk kabulü olan Memur Smith'e başını salladı. Memur Smith, Dave'in çocukları ve işi hakkında alternatif sorular sorarak sorgulamaya devam ediyor.
 
7. Alternatif Soru Sormak
 
Alternatif bir soru sormak, Memur Smith'in Dave'e işini ve çocuklarını kaybetmesini soracağı anlamına gelir. Dave'e, ''Karını dövdüğünü itiraf edersen işini kaybedeceğinden ve çocuklarının seninle konuşmamasından mı korkuyorsun?'' diyecek. demek. Çocuklarımı kaybetmek istemiyorum.'' Dave suçunu Memur Smith'e itiraf ediyor ve şimdi bu itirafı teşkilatın diğer üyelerinin önünde tekrar etmesi gerekiyor.
 
Diğer metodlar:
 
Olumlu Yüzleşme
 
Müfettiş, şüpheliye kanıtların kişinin suçluluğunu gösterdiğini söyler. Kişinin suçluluğu araştırmacıya açık görünüyorsa, ifade net olmalıdır.
 
Tema Oluşturma
 
Müfettiş daha sonra, ahlaki suçu başka birine veya dış koşullara yüklemek gibi, suç için ahlaki bir gerekçe (tema) sunar. Araştırmacı konuyu monolog ve sempatik bir şekilde sunar.
 
İnkarları İşlemek
 
Şüpheli bu aşamada konuşmak için izin istediğinde (muhtemelen suçlamaları reddedecek), soruşturmayı yürüten kişi şüphelinin bunu yapmasına izin vermemelidir. Reid web sitesi, masum şüphelilerin izin isteme olasılığının daha düşük olduğunu ve suçlamayı "hemen ve kesin olarak" reddetme olasılığının daha yüksek olduğunu iddia ediyor.
 
İtirazların Üstesinden Gelmek
 
Reddetme girişimleri başarılı olmadığında, suçlu bir şüpheli genellikle bir masumiyet iddiasını desteklemek için itirazlarda bulunur (örneğin, bunu asla yapmam çünkü işimi seviyorum.) Soruşturmacı genellikle bu itirazları sanki doğruymuş gibi kabul etmelidir. Şüpheliyle tartışın ve temayı daha da geliştirmek için itirazları kullanın.
 
Şüphelinin Dikkatinin Sağlanması ve Tutulması
 
Soruşturmacı, şüphelinin cezadan çok soruşturmacının konusuna odaklanması için şüphelinin dikkatini çekmelidir. Soruşturmanın bunu yapabilmesinin bir yolu, kendisiyle şüpheli arasındaki fiziksel mesafeyi kapatmaktır. Araştırmacı ayrıca "temayı olası alternatif bileşenlere yönlendirmelidir".
 
Şüphelinin Pasif Ruh Halini İdare Etmek
 
Araştırmacı “tema sunumunu yoğunlaştırmalı ve psikolojik gerekçe olarak sunduğu temel nedenlere odaklanmalıdır ve şüpheliyi doğruyu söylemeye teşvik ederken anlayışlı ve sempatik bir tavır sergilemeye devam ediyor.”
 
Şüphelinin sözlü olarak suçun çeşitli ayrıntılarını anlatmasını sağlamak
 
Şüpheli, alternatifin bir tarafını kabul ettikten sonra (böylece suçu kabul eder), soruşturmacı, bu kabulü kabul eden bir pekiştirme beyanıyla derhal yanıt vermelidir. Araştırmacı daha sonra daha ayrıntılı sorular sormadan önce temel olayların kısa bir sözlü incelemesini elde etmeye çalışır.
 
Sözlü İtirafı Yazılı İtirafa Dönüştürmek
 
Soruşturmacı sözlü itirafı yazılı veya kayıtlı bir itirafa dönüştürmelidir. Miranda uyarılarını tekrarlamak, yönlendirici sorulardan kaçınmak ve şüphelinin kendi dilini kullanmak gibi bazı yönergeler sağlar.
 
Barış Yöntemi
 
İngiltere'de polis genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılandan daha az çatışmacı bir görüşme ve sorgulama yöntemi kullanır. Yöntem, Hazırlık ve Planlama, Etkileşim ve Açıklama, Hesap, Kapatma ve Değerlendirme (BARIŞ) olarak adlandırılır. BARIŞ yöntemine göre, müfettişler, şüpheliye hikaye ile diğer kanıtlar arasındaki tutarsızlıkları veya çelişkileri sunmadan önce, şüphelinin hikayesini kesintisiz olarak anlatmasına izin verir. Müfettişlerin görüşme sırasında şüphelileri aldatması yasaktır
 
Hazırlık Ve Planlama
 
Görüşmeciler, görüşmenin amaçları ve görüşme sırası gibi konulara odaklanan yazılı bir görüşme planı oluşturmalıdır. Plan, diğer şeylerin yanı sıra, bir şüphelinin ne kadar süreyle gözaltında tutulduğunu, ele alınacak konuları ve suçu kanıtlamak veya savunma sağlamak için gerekli noktaları içermelidir. Görüşmeciler, görüşülen kişinin planla ilgili olabilecek özelliklerini dikkate almalıdır (ör. kültürel geçmiş, birinin kendisine nasıl hitap edilmesini tercih ettiğini etkileyebilir). Görüşmecilerin, olay mahallini veya görüşmenin yerini ziyaret etmek gibi pratik düzenlemeleri dikkate almaları gerekebilir.
 
Katılım ve Açıklama
 
Görüşmeyi yapan kişiler, onunla bir ilişki kurmak için aktif dinlemeyi kullanmak da dahil olmak üzere, bireyle etkileşime geçmelidir. Görüşmeciler görüşmenin nedenlerini ve amaçlarını açıklamalıdır. Ayrıca sürecin rutinlerini ve beklentilerini de açıklamalıdırlar (örneğin, görüşmecilerin not alacağını açıklama). Görüşmeciler, bireyi ilgili olduğuna inandıkları her şeyi söylemeye teşvik etmelidir.
 
Görüşmeyi yapanlar, görüşülen kişinin olaylarla ilgili açıklamasını elde etmek için uygun soruları ve aktif dinlemeyi kullanmalıdır. Sorular kısa olmalı ve jargon içermemeli ve hesabı netleştirmeye ve genişletmeye yardımcı olabilir. Olası karışıklık nedeniyle genellikle çok parçalı sorulardan kaçınılmalı ve yönlendirici sorular yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır.
 
Kapanış
 
Bu aşama, görüşmenin aniden bitmemesi için planlanmalıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, görüşmeci kişinin olaylarla ilgili açıklamasını özetlemeli ve kişinin açıklama yapmasına ve soru sormasına izin vermelidir.
 
Değerlendirme
 
Soruşturmayı yapanlar, (a) görüşülen kişinin anlattıklarının bir bütün olarak soruşturmaya nasıl uyduğunu değerlendirmek, (b) daha fazla eylem gerekip gerekmediğini belirlemek ve (c) performansları üzerinde düşünmek için görüşmeyi değerlendirmelidir.
 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Yetkili

hFCgzyMcDhURgbiRKO0APw-3PXj7_90eibD5wsRULEF3cZTeTKzxWrac5FlCGtn3ItcnlGFnRCLp8Xa60in6AadpA9_4ps0HVuj4WEp5vglZitoeDCgYVDDCoPFTAn-ryFQwTO3VuW77gT--dw

 

Polis Memurları Haklar Bildirgesi


1. Bu bölüm Kamu Güvenliği Görevlileri Haklar Yasası olarak adlandırılabilir.

2. Bu bölümün amaçları doğrultusunda, kamu güvenliği görevlisi terimi, tüm barış görevlileri anlamına gelir.
Ceza Kanununun Yasama organı, belge ile hakların ve korumaların sağlandığını tespit ve beyan eder.
Barış görevlilerine bu bölüm kapsamında sağlananlar, eyalet çapında bir endişe kaynağıdır. Yasama ayrıca bulur ve
etkili kanun uygulamasının, aralarında istikrarlı işveren-çalışan ilişkilerinin sürdürülmesine bağlı olduğunu beyan eder.
Kamu güvenliği çalışanları ve işverenleri ülke genelinde istikrarlı ilişkilerin sürdürülmesini sağlamak ve devletin tüm insanlarına etkin hizmetlerin sunulmasını sağlamak için bu bölümün uygulanabilir olması gerekir.
Los Santos Eyaleti içinde nerede olursa olsun, bu bölümde tanımlandığı gibi tüm kamu güvenliği görevlilerine aittir.

3. (a) Kanun tarafından aksi belirtilmedikçe veya görevdeyken veya üniformalıyken, hiçbir kamu güvenliği görevlisinin
siyasi faaliyetlerde bulunması, zorlanması veya zorunlu kılınması yasaktır.
(b) Hiçbir kamu güvenliği görevlisinin, yönetim kuruluna seçilmeye veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına izin verilmeyecektir.

4. Herhangi bir kamu güvenliği görevlisi soruşturma altındayken ve komutanı tarafından sorguya tabi tutulduğunda
memur veya çalışan kamu güvenliği departmanının herhangi bir üyesi, cezai işlemle sonuçlanabilecek,
sorgulama aşağıdaki koşullarda yapılacaktır. Bu bölümün amacı doğrultusunda, cezai işlem şu anlama gelir:
işten çıkarma, rütbe düşürme, askıya alma, maaşta azalma, yazılı kınama veya transfere yol açabilecek herhangi bir eylem
cezanın amacı.
(a) Sorgulama makul bir saatte, tercihen kamu güvenliği görevlisinin görevde olduğu bir zamanda yapılacaktır.
Soruşturmanın ciddiyeti gerektirmedikçe, kamu güvenliği görevlisinin görevi sırasında veya normal uyanma saatlerinin
aksi durumunda sorgulama, kamu güvenliği görevlisinin sorgulanmakta olduğu görev dışı zaman diliminde gerçekleşmişse, kamu güvenliği
güvenlik görevlisi, normal departman prosedürlerine uygun olarak herhangi bir görev dışı zaman için tazmin edilecektir ve
kamu güvenliği görevlisi, kaçırdığı herhangi bir iş için işten çıkarılamaz.
(b) Soruşturma altındaki kamu güvenliği görevlisi, rütbe, isim ve
sorgudan sorumlu görevlinin, sorguyu yapan görevlilerin ve sorgu sırasında hazır bulunan diğer tüm kişilerin komutanının
sorgulanan kamu güvenliği görevlisine yönelttiği tüm sorular hiçbir şekilde sorulmayacaktır.
(c) Soruşturma altındaki kamu güvenliği görevlisi, herhangi bir işlemden önce soruşturmanın doğası hakkında bilgilendirilir.
(d) Sorgulama seansı, konunun ciddiyeti ve karmaşıklığı dikkate alınarak makul bir süre için olacaktır.
Sorgulanan kişinin kendi kişisel fiziksel bakımına katılmasına izin verilecektir.
(e) Sorgulanan kamu güvenliği görevlisi, saldırgan bir dile maruz bırakılamaz veya cezai yaptırımla tehdit edilemez.
Ancak, sorulara yanıt vermeyi veya sorgulamalara katılmayı reddeden bir memurun,
soruşturma veya sorgulamayla doğrudan ilgili soruları yanıtlamaması cezai işlemle sonuçlanabilir. Ödül vaadi herhangi bir soruyu cevaplamak için bir teşvik olarak yapılacaktır. İşveren, kamu güvenliği görevlisinin
basın veya haber medyasının açık rızası olmaksızın ziyarete tabi tutulacağı ve
ev adresi veya fotoğrafı, onun açık rızası olmaksızın basına veya haber medyasına verilemez.
(f) Bir kamu güvenliği görevlisi tarafından baskı, zorlama veya cezai işlem tehdidi altında sorgulama sırasında herhangi bir açıklama yapılmadıysa
sonraki herhangi bir hukuk davasında kabul edilebilir. Bu alt bölüm aşağıdaki niteliklere tabidir:
(1) Bu alt bölüm, bir kamu güvenliği görevlisi tarafından kamu güvenliğinin görevlendirilmesi sırasında yapılan açıklamaların kullanımını sınırlamaz.
Departman, Bölüm uyarınca getirilen disiplin cezası da dahil olmak üzere herhangi bir kamu güvenliği görevlisine karşı hukuki yaptırımlar ister.
(2) Bu alt bölüm, sorgulanan kamu güvenliği görevlisinin, idari işlemler de dahil olmak üzere, kamu güvenliği görevlisi veya münhasır temsilcisi tarafından disiplin cezasından kaynaklanan herhangi bir hukuk davasında yaptığı açıklamaların kabul edilebilirliğini engellemez.
(3) Bu alt bölüm, sorgulanan bir kamu güvenliği görevlisi tarafından yapılan ifadelerin, ifadelerin memurun ifadesini suçlamaya hizmet edip etmediğini belirlemek için kamera incelemesinden sonra o memurun ifadesini suçlamak için kullanılmasını engellemez.
(4) Bu alt bölüm, aksi takdirde, sorgulanan bir kamu güvenliği görevlisinin daha sonra vefat etmesi durumunda yaptığı açıklamaların kabul edilebilirliğini engellemez.
(g) Bir kamu güvenliği görevlisinin sorgusunun tamamı kaydedilebilir. Sorgulamanın bir teyp kaydı yapılırsa, kamu güvenliği görevlisi, herhangi bir başka işlem yapılmasının tasarlanması halinde veya daha sonraki herhangi bir sorgulamadan önce, teybe erişim hakkına sahip olacaktır. Kamu güvenliği görevlisi, bir stenograf tarafından yapılan notların veya soruşturma makamı tarafından gizli olarak kabul edilenler dışında, soruşturmacılar veya diğer kişiler tarafından yapılan herhangi bir rapor veya şikayetin deşifre edilmiş bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Memurun özlük dosyasına gizli sayılan hiçbir not veya rapor girilemez. Sorgulanan kamu güvenliği görevlisi, kendi kayıt cihazını getirme ve sorgulamanın tüm yönlerini kaydetme hakkına sahip olacaktır.
(h) Bir kamu güvenliği görevlisinin sorgusu öncesinde veya sorgusu sırasında kendisine bir suç isnat edilebileceğine karar verilirse, kendisine anayasal hakları derhal bildirilir.
(i) Resmi bir yazılı suçlama beyanının sunulması üzerine veya bir sorgulama, muhtemel meselelere odaklandığında,
herhangi bir kamu güvenliği görevlisine karşı cezai işlemle sonuçlanacaksa, bu görevlinin talebi üzerine,
sorgulama sırasında her zaman hazır bulunabilecek, kendi seçeceği bir temsilci tarafından temsil edilir. Bu
temsilcisi aynı soruşturmaya konu kişi olamaz. Temsilci açıklama yapmak zorunda değildir,
soruşturma altındaki memurdan alınan herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyi reddettiği için herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır.
Cezai olmayan konular için bu bölüm, bir kamu güvenliği görevlisinin normal seyrinde sorgulanması için geçerli değildir.
Tarafından görev, danışmanlık, talimat veya gayri resmi sözlü uyarı veya diğer rutin veya planlanmamış temaslar
amir veya başka bir kamu güvenliği görevlisi veya bu bölüm yalnızca ve doğrudan ilgili bir soruşturmaya uygulanmayacaktır.
(j) Dairesinin yeminli bir üyesi normal olarak bu yere gönderilmeyecekse veya benzer koşullar altında normal olarak bu görev verilmeyecekse, hiçbir kamu güvenliği görevlisi bir yere veya göreve ödünç verilemez veya geçici olarak yeniden atanamaz.

5. (a) Hiçbir kamu güvenliği görevlisi, cezai işlemlere tabi tutulamaz veya terfi reddedilemez veya herhangi bir şekilde tehdit edilemez.
Bu tür muamele, bu bölüm kapsamında verilen hakların yasal olarak kullanılması veya bu bölümdeki herhangi bir hakkın kullanılması nedeniyle
herhangi bir mevcut idari şikayet prosedürü bu bölümdeki hiçbir şey, bir ajans başkanının sipariş vermesini engelleyemez.
cezai soruşturmalarda yer alan diğer kurumlarla işbirliği yapmak için bir kamu güvenliği görevlisi. Bir memurun uymaması durumunda
böyle bir emirle, teşkilat onu resmen itaatsizlikle suçlayabilir.
(b) Kamu güvenliği görevlisine idari itiraz için bir fırsat sağlamadan herhangi bir kamu kurumu tarafından hiçbir cezai işlem veya liyakat dışında bir gerekçeyle terfi reddi yapılamaz.

6. Hiçbir kamu güvenliği görevlisi, personel dosyasına veya başka bir dosyaya girilen menfaatine ters bir yorumda bulunamaz. Kamu güvenliği görevlisi önce okuyup imzalamadan işvereni tarafından herhangi bir personel amacı için kullanılan dosya bu tür bir girişin yapılabileceği durumlar dışında, bu tür bir yorumun farkında olduğunu belirten olumsuz yorumu içeren belgeyi okuduktan sonra kamu güvenliği görevlisi imzalamayı reddederse söz konusu belgede belirtilecek ve söz konusu memur tarafından imzalanacak veya paraf edilecektir.

7. Bir kamu güvenliği görevlisinin, herhangi bir olumsuz yoruma yazılı olarak yanıt vermek için 30 günü vardır.
Onun personel dosyasına bu yazılı yanıt, olumsuz olarak eklenir ve eşlik eder.

8. Hiçbir kamu güvenliği görevlisi, iradesi dışında bir yalan makinesi muayenesine girmeye zorlanamaz. Poligraf muayenesine başvurmayı reddeden bir kamu güvenliği görevlisine karşı dava veya başka bir suçlamada bulunulması,
ne de soruşturmacının notlarının herhangi bir yerine veya kamu güvenliği görevlisi tarafından herhangi bir yere herhangi bir yorum girilmeyecektir.
Yalan makinesi incelemesine girmeyi reddettiği gibi sonraki bir duruşmada, yargılamada herhangi bir ifade veya kanıt kabul edilemez,
veya kamu güvenliği görevlisinin yalan makinesi almayı reddetmesine ilişkin adli veya idari takibat
yapılamaz.

9. İş ataması veya diğer personel eylemleri için hiçbir kamu güvenliği görevlisi istenemez veya talep edilemez.
Mülkünün, gelirinin, varlıklarının, gelir kaynağının, borçlarının veya kişisel veya iç harcamalarının (dahil olmak üzere) herhangi bir öğesini, ailesinin veya hane halkının herhangi bir üyesinin bilgileri ifşa edilemez. Bu tür bilgiler eyalet yasaları veya uygun şekilde elde edilmediği veya gerekli olmadığı sürece
yasal prosedür, resmi görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili bir çıkar çatışması belirtme eğiliminde veya
iş veren kurumun, kamu güvenliği görevlisini özel bir birime atamanın istendiğini tespit etmesi için gerekli
rüşvet veya diğer uygunsuz teşviklerin teklif edilme olasılığının yüksek olduğu durumlarda kullanılamaz.

10. Hiçbir kamu güvenliği görevlisinin dolabı veya kendisine tahsis edilebilecek başka bir saklama yeri aranmayacaktır.
Huzurunda veya rızası dışında veya geçerli bir arama emri alınmadıkça veya bulunduğu yerde bulunmadıkça
arama yapılacağı bildirilmelidir. Bu bölüm yalnızca sahip olunan kilitli dolaplar veya diğer depolama alanları için geçerlidir.

11. (a) Herhangi bir kamu güvenliği departmanının, herhangi bir kamu güvenliği görevlisinin haklarını reddetmesi yasa dışı olacaktır.
(b) Yüksek mahkeme, herhangi bir kamu güvenliği görevlisinin bu bölümün ihlal edildiği iddiasıyla herhangi bir kamu güvenliği departmanına karşı açtığı herhangi bir dava üzerinde ilk yargı yetkisine sahip olacaktır.
(c) Yüksek mahkeme, bir kamu güvenliği departmanının bu bölümün hükümlerinden herhangi birini ihlal ettiğini tespit ettiği her durumda, mahkeme, ihlalin giderilmesi ve gelecekte benzer veya benzer nitelikteki ihlallerin önlenmesi için uygun ihtiyati tedbir veya diğer olağanüstü yardımları sağlayacaktır. Kamu güvenliği departmanının, kamu güvenliği görevlisine karşı herhangi bir cezai işlem yapmasını yasaklayan geçici bir kısıtlama emri ön veya kalıcı ihtiyati tedbirin verilmesiyle sınırlıdır.

12. Yönetim organının veya resmi temsilcisinin eylemiyle herhangi bir prosedürü benimseyen herhangi bir kamu kurumu
asgari olarak sulh görevlilerine bu bölüm uyarınca sağlanan hakların veya korumaların aynısını sağlayan
böyle bir prosedürle ilgili olarak bu bölüme tabidir.

13. Bu bölümdeki hiçbir şey hiçbir şekilde herhangi bir kamu güvenliği kurumunun veya herhangi bir kamu hizmetinin kullanımını sınırlandıracak şekilde yorumlanamaz.
Güvenlik görevlisi, diğer yargı alanları veya ajanslarla karşılıklı yardım anlaşmalarının yerine getirilmesinde veya bu bölüm,
herhangi bir şekilde herhangi bir yargı veya kurumlar arası işbirliğini sınırlayacak şekilde yorumlanmamalıdır.
Yargı mercileri veya ilgili kurumlar tarafından gerekli kabul edilir.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...